Att skylla på andra som strategi för att undvika ansvar

Att skylla på andra som en strategi och som ett sätt att undvika ansvar och konsekvenserna av sina misstag är aldrig en bra idé. I slutändan leder det bara till falska relationer med andra, den typ som blir ett hinder för ens personliga tillväxt.
Att skylla på andra som strategi för att undvika ansvar
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2020

Vanligtvis är att skylla på andra något som barn gör. Detta beror på att deras kognitiva och moraliska underutveckling hindrar dem från att förstå vikten av att ta ansvar för sina handlingar. Därför vill de helst undvika straff när de vet att de gjort något de inte borde ha gjort. Tyvärr fortsätter många omogna vuxna att uppträda på detta sätt i olika situationer.

Att skylla på andra blir först en vana och sedan en strategi. Detta förekommer huvudsakligen hos personer med en hög grad av narcissism eller hos dem som saknar autonomi. Detta beteende skapar en stagnation i utvecklingen av känslor och värderingar. Den som agerar på detta sätt lider i sitt inre och vill överföra lidandet på någon annan.

Vanligtvis finns där rädsla, nedtryckt ilska och sorg bakom mönstret att skylla på andra. Och så länge dessa personer inte använder hälsosammare strategier i sina relationer med andra, kommer sådana känslor att bestå, och till och med bli mer intensiva. Som man kan förstå är det inte en effektiv strategi. Tvärtom, det förvärrar bara situationen.

En kvinna i fart med att skylla på andra

Skälen till att skylla ifrån sig

Generellt sett finns det två huvudskäl till varför vissa väljer att skylla på andra som en strategi för att hantera konflikter. Den första är narcissism, och den andra är bristen på självständighet. Du kanske tror att dessa två egenskaper är motsatser, men det är de inte. Det är faktiskt mycket vanligt att de samverkar med varandra.

Det är relativt vanligt i dagens individfokuserade samhälle att en person utvecklar överdriven narcissism. De gör detta för att kompensera för en känsla av underlägsenhet. Således finns där en paradox. En person anser att han borde älskas eller erkännas men gör inte det som krävs för att få denna kärlek eller detta erkännande. Samtidigt stör det honom att inte få motta detta, vilket gör att han beslutar sig för att skylla på andra för allt han inte uppnår på egen hand.

Det andra skälet till att denna strategi används är bristen på autonomi. När detta beteende förekommer hos barn, är det mycket beroende på auktoriteter och en rädsla för straff. Därmed skyller barnet på andra för att undvika en dålig upplevelse. Att göra detta ökar dock deras beroende av auktoritetspersonen och hindrar dem från att utveckla en känsla för eget ansvar.

Varför skylla på andra?

Beteendet av att skylla på andra skapar uppenbarligen fördelar. Först och främst förblir jaget intakt. För när man gör ett misstag och erkänner det, innebär detta ett implicit erkännande att man är ofullkomlig och därför inte alltid har rätt. För en person som saknar ödmjukhet är detta ett sår som deras ego inte kan tolerera.

Svårigheten i att acceptera misstag är inte ett resultat av överdriven självkärlek utan av stor osäkerhet. En del människor tror att ett misstag tar bort deras egenvärde eller ifrågasätter deras förmågor eller meriter. Om man istället är självsäker och nöjd med vem man är, kommer man att betrakta sina misstag som normala och något man kan lära av.

Sedan finns det de gånger då en person skyller på andra eftersom det är det enda sättet att undvika konsekvenserna av deras handlingar. Därmed behöver de inte korrigera sina misstag. Det är ett barnsligt sätt att undvika både ansvar och skuld. Den som handlar på detta sätt gömmer sig för sig själv och förlorar möjligheten att lära av sina misstag. Inte bara det, utan denna person förlorar dessutom chansen att bli starkare och fortsätta växa.

En till synes upprörd person

Vad har man att förlora genom att strategiskt undvika ansvar?

Den som systematiskt skyller på andra för sina misstag, sin smärta och sina brister skadar både sig själv och andra. Det första denna person gör är att förringa äktheten och öppenheten i en relation. Under dessa förhållanden blir det mycket svårt att bygga friska relationer, och det ökar sannolikheten för att förhållanden ska bli giftiga.

En av de egenskaper som ger mer värde till livet är att bygga äkta, intima band med andra. Dessa skapar trygghet, stärker vår identitet och gynnar vårt mod. De konstgjorda band som skapas genom lögner leder endast till en känsla av ensamhet inför en hotfull värld.

Liknande avstår alla som vägrar att ta sitt ansvar också sin personliga tillväxt och lär sig inte av sina misstag. Denna stagnation leder till att negativt påverka känslor och snedvrida verklighetsuppfattningen. Slutligen finns där bara en person med en skadligt paranoid sinnesinställning.

Ödmjukhet är motgiftet mot tendensen att skylla på andra. I motsats till vad många tror är vanan av att ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar och misstag något som förstärker och främjar ens utveckling som individ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Regard, J. (2008). La manipulación: un manual de autodefensa. Grupo Planeta (GBS).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.