Vikten av självkärlek då man väljer partner

Vikten av självkärlek då man väljer partner
Cristina Calle Guisado

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Calle Guisado.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi har alla någon gång fått höra att man inte kan älska någon annan ifall man inte samtidigt förstår vikten av självkärlek. Men det är inte så enkelt att älska sig själv.

För att förbättra självkärleken måste man arbeta med att lära känna sig själv ordentligt. Detta kräver att man förstår sin egen början i livet och sin livshistoria. Man måste dessutom lära sig av och acceptera denna historia, vilket inte alltid är lätt. Det är viktigt att komma ihåg vikten av självkärlek och självkännedom när man väljer partner.

Vi kanske känner till fördelarna med självkärlek, men vi kommer inte kunna förstå vikten av självkärlek om vi inte arbetar med oss själva. Vi kommer inte kunna uppnå detta om vi inte lära oss hantera våra känslor med nya modeller. Neurologen, psykiatrikern och författaren Boris Cyrulnik menar att vi måste observera olika typer av personer och emotionella stilar för att lyckas med vår strävan.

De olika kärleksstilarna lär oss att koncepten kärlek, självständighet och hat inte är relaterade till en viss typ av beteende. Om vi förstår detta kommer vi även att öppna våra sinnen och utveckla vår personlighet.

“Att älska sig själv på ett realistiskt och hälsosamt sätt är viktigt för hälsan, i ordets bredaste mening, och den bästa vägen för att uttrycka och kommunicera våra känslor till de personer som vi älskar.”

-Walter Riso-

Typer av par

Vi lär oss att knyta band och socialisera med andra från en tidig ålder. Vi knyter band med våra föräldrar och resten av familjen. Och vi observerar och lär oss hur de behandlar oss och hur vi kan knyta band med andra.

Vi expanderar sedan sakta men säkert våra sociala kretsar. När vi växer börjar vi lära känna fler personer och upplever dessutom vår första romantiska relation.

Par som håller hand framför hjärta.

Boris Cyrulnik hävdar att vår barndom kommer avgöra vilka typer av band vi knyter med våra partners i framtiden. Han anser att det finns olika typer av par, och vi kan dela in dem i tre grupper:

  • Par där båda personerna ger varandra stöd
  • Förhållanden där den ena personen sårar den andra
  • Förhållanden där båda personerna sårar varandra

De par där båda ger stöd åt varandra varar längre, och om de bestämmer sig för att separera kommer processen inte bli lika tuff. Detta gemensamma stöd förbättrar bådas välmående och emotionella balans.

Hos de par där de är inriktade på att såra varandra måste en förändring ske. Man kan förändra sina negativa attityder eller försöka hitta en ny mening som relationen kan ha som grund. Om detta inte är möjligt kanske det är bäst att göra slut.

För att lyckas komma ut ur en relation måste vi ibland känna ett visst mått av självsäkerhet, och vi söker därför stöd hos andra. Detta kan leda till att man söker efter en ny partner innan det är lämpligt att göra detta, vilket gör att man inte lär sig så mycket från den tidigare erfarenheten och att man gör om samma misstag i den nya relationen.

Valet av partner och vikten av självkärlek

Man väljer partnern omedvetet, men det är samtidigt ett val som baseras på det man har gått igenom tidigare. Om vi inte försöker förbättra oss själva och uppnå en större självkännedom kommer vi inte kunna välja en partner som verkligen ger oss stöd och vice versa.

En romantisk partner kan inte ta hand om alla våra behov. En sådan uppfattning är bara en fantasi som till slut kommer leda till att man blir frustrerad. Vi måste även ha relationer och band med andra människor för att berika det sociala livet.

Man måste se sig själv som en fulländad varelse. Om man inte gör detta kommer man inte förstå vad kärleken egentligen innebär. Om man tror att kärleken är en känsla som kan hantera allt kommer man sluta tänka realistiskt och inte förstå att även kärleken har sina begränsningar.

Att skilja mellan lidande och kärlek

Våra uppfattningar och vårt beteendemönster styrs inte bara av det vi har upplevt i vår närmiljö. Vi utsätts dessutom för många sociala stereotyper: strikta modeller som vi tror att världen kommer anpassa sig till.

Medierna har en stor påverkan på vårt beteende genom indoktrineringen av dessa stereotyper. TV, film, musik och litteratur ger oss en hel del information, men vi måste tänka igenom huruvida denna information är rättvis och tillräcklig. Vi blir bombarderade med sagor och berättelser som indikerar att kärlek och lidande går hand i hand.

Det är som att ju mer paret grälar, desto mer kärlek finns där. Sedan barndomen har vi fått höra att “två personer som bråkar vill ha varandra” eller “den som älskar dig kommer få dig att gråta”. Vi drömmer sedan om omöjliga eller hemliga relationer fyllda av passion och värme. Detta kan därmed få oss att välja en partner baserat på en förvrängd romantisk fantasi.

Alla dessa uppfattningar gör att vi fastnar i en fixerad roll inom den nuvarande relationen och relationer i största allmänhet. Detta är en inlärd roll som kan köra över våra verkliga identiteter, känslor och önskningar. För att man ska kunna bryta loss från dessa förutfattade uppfattningar är det viktigt att man lär sig vikten av självkärlek. Detta är inte enkelt, men det går att göra.

Vikten av självkärlek och att vara nöjd med dig själv

Felaktiga sociala uppfattningar rörande vad det verkligen innebär att ha en relation kan få oss att välja fel partner och hamna i ett emotionellt beroende. Vi glömmer bort att vi kan vara med personer som har samma värderingar som oss själva.

Om vi ska kunna stärka vårt “emotionella immunförsvar” måste vi lära känna oss själva och uppnå en självkärlek som gör att vi tar välgrundade beslut och väljer en partner som kommer förbättra vår lycka. Innan vi försöker finna lyckan med en annan person måste vi först ha hittat den på egen hand.

Att välja en kärlekspartner med ett moget sinnelag

Båda personerna måste respektera varandra inom relationen, och det bör vara ett fritt val att vara tillsammans. Man bör inte befinna sig i en relation för att man vill fylla ett tomrum. Man bör bygga en relation för att man föredrar att vara med sin partner, samtidigt som man klarar av att vara ensam.

Par som håller hand i skymningen.

Vidare väljer man sin partner genom att se in i sitt hjärta, men man bör samtidigt komma ihåg sina egna behov och önskningar. Det är viktigt för att uppnå en relation där båda parter ger varandra stöd. Denna process kommer dock bero på båda personernas välvilja.

Varje person har ett individuellt ansvar för att relationen ska lyckas. Det är viktigt att man tar hand om sig själv, att man lär känna sig själv och att man förstår vikten av självkärlek.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.