Sociala kameleonter förändras efter omständigheterna

Sociala kameleonter förändras efter omständigheterna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 12 september, 2023

Sociala kameleonter är mästare när det kommer till att göra ett bra intryck. De tvekar inte att utöva en typ av emotionell merkantilism där de gömmer sina egna känslor, tankar och åsikter för att accepteras och få andras erkännande. Det är ett utövande som givetvis orsakar många bieffekter för deras värdighet.

Det är väldigt troligt att många av våra läsare kommer ihåg en intressant Woody Allen-film med titeln Zelig. I den uppvisar protagonisten Leonard Zelig en märklig superkraft: han kan förändra sitt uppträdande totalt för att passa in i alla miljöer han befinner sig i. Till slut varnar en ung psykoanalytiker Leonard att hans problem med sin extrema osäkerhet leder till att han kamouflerar sig bland människor för att känna sig accepterad.

“Han som är autentisk tar ansvar för vem han är och ser sig själv som fri att vara vad han är.”

Jean Paul Sartre

Detta är otvivelaktigt ett extremt fall. En rolig audiovisuell reflektion som Allen gjorde för att tala om psykologi, identitetsproblem och vårt samhälle. Men det finns ett faktum vi inte kan ignorera – alla är vi på sätt och vis sociala kameleonter.

Det är inte enkelt att vara oss själva

Att visa oss själva som vi är, utan sprickor och med total transparens, är inte alltid lätt. Vi är rädda för “vad de ska säga”, vi är rädda för att göra folk besvikna, dra till oss uppmärksamhet eller att inte vara vad andra väntar sig. Att leva som samhället dikterar. Alla vet vi hur det är. Men det är viktigt att komma ihåg att nyckeln är att lära sig att vara en person, inte en karaktär. Att vara en person är att veta hur man respekterar andra, med alla deras nyanser, åsikter, dygder och egenheter. Det är även att kunna utöva ärlighet, att inte späda ut vår identitet och våra värderingar på grund av en önskan att bli accepterade.

Nyckeln är att lära sig att vara personer, inte karaktärer.

En äkta kameleont

Sociala kameleonter och den psykologiska kostnaden

Mark Snyder, en välkänd socialpsykolog vid University of Minnesota, är expert i studiet av det universella behovet att vara socialt accepterad. En intressant aspekt som han avslöjar för oss är att sociala kameleonter är otroligt olyckliga människor. Låt oss tänka på saken en stund. Förställ dig någon som tvingar sig själv att vara som omgivningen vill, varje dag.

För att uppnå det måste man tänka och känna något, men göra motsatsen. Du måste leva med konstanta motsägelser och gå från den privata masken till den offentliga. Du måste skratta när du inte känner för det och leva tvångsmässigt. Detta nästintill beroendeframkallande beteende att alltid göra ett gott intryck lyckas sällan etablera långvariga och tillfredsställande band. Vidare orsakar det ofta psykologisk utmattning.

Vi får inte glömma att den sociala kameleonten måste vara uppmärksam på sociala koder i varje sammanhang för att “härma”. Personen måste observera, eller läsa av, den implicita och explicita kommunikationen som sker i omgivningen. Han eller hon måste imitera, men framförallt visa otrolig formbarhet för att kunna vara övertygande.

Kasta dina masker

Att vara rätt person vid rätt tillfälle kräver även att man alltid är medveten om hur andra reagerar. Därför bevakar dessa personer konstant andras sociala uppförande och justerar sitt beteende för att få önskad effekt. Du förstår säkert hur slitande detta är både lång- och kortsiktigt.

För sanna sociala kameleonter är allt tillåtet. De förlorar sin värdighet, sina principer och till och med sina värderingar för att nå “framgång”. För att känna sig inkluderade i en grupp eller uppnå erkännande. Men genom att härmas och spela så många roller kommer de aldrig kunna etablera autentiska relationer, ha värdefulla vänner, stabila partners som de kan vara sig själva med, utan masker…

Sociala kameleonter eller sociala zebror, du väljer

Det finns yrken där vi behöver kameleontens färdigheter, vare sig vi vill eller inte. Vi behöver dem för att förföra, skapa intryck, locka kunder, bygga tillit och till och med manipulera. Yrkesområden som politik, juridik, marknadsföring, teater och diplomati kräver psykologisk jonglering. I dessa fält är härmande synonymt med överlevnad och till och med triumf.

Alla har vi på sätt och vis varit sociala kameleonter då och då. Men specialister på området, såsom Dr. Mark Snyder, säger att om vi verkligen vill ha autentisk emotionell hälsa, visdom och balans, måste vi lära oss att vara “sociala zebror”.

Oavsett var zebror är, oavsett vad eller vem som finns bredvid dem, kommer de alltid se likadana ut. Deras ränder förändras aldrig. Detta gör givetvis att de är lätta byten för rovdjur, som vi alla vet existerar även i sociala sammanhang. Så våra “ränder” kanske inte är den hud, den stil, den karaktär eller det röstläge som är alla till lags; men de få som fångas av vår äkthet och våra intressanta nyanser kommer bli våra bästa vapendragare.

Sociala zebror

Avslutningsvis kan få saker vara så ofruktsamma och utmattande som att försöka vara alla till lags. Att vara en bit som passar i varje pussel – det är en färdighet som inte är trovärdig eller hälsosam. Låt oss lära oss att leva utan masker, att vara sammanhängande, modiga, unika samt exceptionella varelser med våra egna “ränder”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.