De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm

De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2024

De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm är baserade på principen med produktivitet. Enligt den berömde psykoanalytikern är det bara en av dessa typer av personer som kan investera i sin egen frihet. Det är bara en som kan uppnå sitt emotionella och personliga oberoende.

Det finns en hel del personlighetsteorier. Vi har personlighetsteorier från Jung, Carl Rogers, Cattell, Eysenk och “De fem stora” av Costa och McCrae. Vi kan märka av en viss konflikt inom alla dessa teorier. Innebär detta att beteendevetenskapen ännu inte har kunnat komma överens om hur man definierar egenskaperna hos den mänskliga personligheten?

“Själviska personer kan inte älska andra, och de kan inte heller älska sig själva.”

-Erich Fromm-

Varje trend, tankeskola och författare betonar sin egen definition av personligheten från sina egna teoretiska modeller. Den typologi som utvecklades av Erich Fromm började med ett intressant tillvägagångssätt baserat på den humanistiska filosofin som, vare sig vi tror det eller inte, gör den genuint användbar även inom det dagliga livet.

Om det finns något som denna socialpsykolog och författare till Kärlekens konst och Flykten från friheten trodde på så var det människans ansvar att uppnå verklig autonomi, och att investera i sitt eget oberoende samtidigt som man respekterar andras. Detta är enligt Erich Fromm synonymt med produktivitet.

Person med utsträckta armar

De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm

Erich Fromms personlighetsteori om de 5 personlighetstyperna är baserad på två primära behov: behovet av frihet, som vi redan kände till, och behovet av tillhörighet. Och när vi läser hans verk finns det något som ofta drar till sig vår uppmärksamhet. Det är faktumet att Fromm, en ny-Freudiansk psykoanalytiker, har gett en negativ bild av människan. Han anser honom vara för passiv och endast motiverad av sitt konsumtionsbehov.

I stora delar av sitt arbete uppmanar han oss därför att främja vår egen personliga utveckling. Han säger att vi bör lägga åt sidan vårt beroende av externa faktorer, materiella saker samt behovet av framgång och erkännande och endast investera i egenskaper som kärlek, respekt, kreativitet och ödmjukhet.

Den mänskliga personligheten är djupt rotad och svår att förändra, men Fromm insisterar att det hade varit tillräckligt om vi bara var lite mer medvetna rörande våra tendenser och attityder. Tillräckligt för att kunna ha engagemanget att förändra oss själva. Låt oss nu titta på vilka de 5 personlighetstyperna är enligt Erich Fromm.

Den mottagliga personligheten

Den mottagliga typen kännetecknas av ett konstant behov av erkännande från andra. Den egenskap av denna personlighetsprofil som står ut mest är att det stöd som dessa personer får oftast inte återgäldas. Det förekommer inte någon input till den andra personens liv och de försöker inte heller att ge någon form av hjälp.

De tenderar även att kännetecknas av dåliga sociala förmågor, svårigheter att ta beslut och en klar underskattning av sin egen mänskliga potential.

Utnyttjaren – den vanligaste av de 5 personlighetstyperna

Denna personlighetstyp refererar till de typer av profiler som etablerar kopplingar och relationer med andra utav rent själviska intressen. De gör detta för sig själva och, som Fromm menade, “för kommersiella intressen”.

Den utnyttjande typen är villig att ljuga och manipulera för att få vad denne vill ha. Personen lyckas med detta genom att fokusera sig på personer med en låg självkänsla för att utnyttja dem.

Manipulatör

Samlaren

Den samlande personligheten refererar till personer vars enda mål är att ackumulera materiella ägodelar. Deras enda önskan, som de anser vara ett behov, är att ackumulera alltfler saker.

Ju mer saker de har, desto säkrare känner de sig. De känner sig starkare och anser sig själva ha en större personlig belåtenhet. Det bör dock noteras att detta ohälsosamma beroende av materiella ting aldrig blir helt uppfyllt. De saknar alltid något. Deras lycka är aldrig komplett, och när nya saker kommer ut på marknaden är deras första impuls att de måste ha dem.

“Det är bara den person som tror på sig själv som kan tro på andra.”

-Erich Fromm-

Marknadsföringstypen

Av alla personlighetstyperna anser Erich Fromm att detta är den som lyckas bäst på arbetsplatsen, av uppenbara anledningar. Det är personer som etablerar relationer med andra för ekonomisk vinning. De är kontakter som baseras på klara finansiella eller kommersiella mål.

Men det som först kan verka ganska normalt och förväntat är faktiskt det som mest skadar den fundamentala principen av den mänskliga friheten. Varför? Dessa kommersiella kontakter försöker etablera skillnader inom social status där vissa uppnår prestige och makt, medan andra blir underkastade.

Den produktiva typen

Hittills har vi gått igenom de personlighetstyper som enligt Erich From representerar allt som inte är produktivt. De profiler som inte investerar i sin egen personliga frihet och autonomi och än mindre i andras. Men allt är dock inte förlorat och vi kommer inte att lämna dig med en pessimistisk uppfattning av människan. Det finns som tur är en femte personlighetstyp där våra hopp ligger och våra personliga mål hittas.

  • Denna kategori innefattar personer som kanaliserar alla sina ansträngningar och allt sitt intresse i att vara engagerade med andra. Vad innebär detta? I princip att de är individer som kan bygga varma, berikande och meningsfulla relationer med personerna i sin omgivning.
  • De har även ett väldigt hälsosamt tillvägagångssätt när det kommer till att hantera negativa känslor och press eller försök till kontroll från andra.
Kvinna på fält

Erich Fromm uppmanar oss till att än en gång reflektera över en idé som vi har sett så mycket inom fältet personlig utveckling. Denna idé hävdar att endast den som investerar i sitt eget psykologiska värde, sin egen självkänsla och sitt eget oberoende kan främja samma sak hos andra. Det är bara han som kommer kunna lägga grunden till ett mer mänskligt samhälle fyllt av hopp.

Som vi kan se har detta perspektiv rörande de 5 personlighetstyperna, enligt Erich Fromm, en klar social komponent som kan användas som en källa för autentisk motivation. Dess syfte är att skapa de förändringar som kommer stimulera vår personliga utveckling. Låt oss försöka omsätta detta i praktiken.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.