Kreativitet: En växt som vi måste sköta

Kreativitet: En växt som vi måste sköta

Senaste uppdateringen: 18 december, 2021

Kreativitet: ett ord som vi har hört många gånger förr. Ett ord som alla använder så frekvent, oavsett om det är specialister inom ämnet eller inte. Men är vi verkligen säkra på vad detta redskap implicerar i det dagliga livet? Vi har alltid ansett det vara en kvalitet av barndomen, och även tonåren. Men det hade varit ett misstag att tro att det försvinner i vuxenlivet.

Kreativitet ökar dina möjligheter att lösa problem

Kreativitet är underskattat. Det ses som en sak som galna personer eller genier använder. Vi har som tur har lyckats göra denna förmåga, som finns inom oss alla, lite mer populär. Den sover bara lite mer inom vissa av oss, och är lite mer vaken hos andra.

Folk som har väckt sin kreativitet har en väldigt rik inre mental värld. I denna värld styr fantasin över lösningen på problem, och den kommer med intressanta förslag. Kreativa personer kan ackumulera många alternativ och olika möjligheter för att lösa ett enstaka “problem”.

“Logik kommer att ta dig från punkt A till punkt B. Fantasi kommer att ta dig överallt.”

-Albert Einstein-

För att kreativ måste du vara flexibel

Kreativitet är inget mer än handlingen att komma på något eller skapa något nytt. Det är inte en egenskap som bara konstnärer, artister, arkitekter och musiker har, som det ofta tros. En kreativ person är en som lyckas skapa originella lösningar för problemen i sitt dagliga liv. Det är även en person som undrar och ställer frågor om ämnen som ingen har tänkt på innan.

Lampa och ihopskrynklade papper i olika färger

Många av dessa personer har kunnat utveckla sin kreativitet under barndomen eftersom det krävdes och förstärktes av de personer som deltog i deras utbildning. Låt oss säga att det fanns ett barn som ritade ett får med vingar. Vi vet att ett får inte har vingar. Faktum är att det låter lustigt att bekräfta det.

Detta är ett faktum, får har inte vingar. Det är okej. Men vad är problemet med att ett barn ritar ett får på detta sätt? Varför måste vi censurera denna konstform?

Kreativitet får näring av belöningar och inte av straff

Speciellt under barndomen är den viktiga delen själva processen och inte det slutliga resultatet. Man bör alltså inte ha bråttom med att kvalificera det artistiska uttrycket hos barnet med ord som “bra” eller “dåligt”. Genom att bete oss på detta sätt straffar vi spontanitet och därför medverkar vi till att barnet överger detta. Med andra ord, om jag ger mitt barn friheten att lägga fantasin i ritningarna, kommer han eller hon att kunna skapa andra möjliga alternativ, som skiljer sig från dem som redan existerar.

Barnet kommer att utveckla förmågan att föreställa sig och uttrycka sig självt spontant. När vi lägger oss i eller avbryter denna kreativitet (“Min son, du vet redan att får inte har vingar. Det är inte så man ritar. Jag hjälper dig att sudda ut vingarna.”) och om vi gör detta till en vana, kommer barnet att sluta med att uttrycka sig på ett genuint sätt.

“Kreativitet involverar att man bryter sig ut ur etablerade mönster för att kunna se på saker på ett annat sätt.”

-Edward de Bono-

Målning som utstrålar kreativitet

Låt oss förstärka vår förmåga att generera lösningar!

Om man å andra sidan förstärker denna kreativitet kan man bli bättre på att uttrycka sig mot världen. “Det måste vara ett väldigt fritt får. Det vill flyga!”, “Vad fantastiskt att du kan hjälpa det att flyga så!”, “Vart tror du att det vill flyga?”…

“Inget är lika fritt som människans sinne.”

-David Hume-

Allt detta är uttryck som validerar och uppskattar barnets uttryck. Att använda dem är ett bra sätt att främja fantasin.

Att vara kreativ är inte en egenskap hos galna personer

Många kreativa vuxna fick tillåtelse när de var små att var fria inom sina uttryck. Barndomen hos personer som inte är kreativa var troligen märkt av censur av dessa typer av uttryck. Eller censuren gällande allt som inte korresponderar med vad som förväntas eller som är vanligt.

Låt oss sätta oss in i dessa personers situation. Om andra personer under vår barndom inte uppskattade något som kommer att vara användbart i det vuxna livet så kommer vi att lära oss att det är “en sak som galna personer gör”. Att uttrycka oss själva fritt genom att använda dessa typer av idéer kan leda till att folk ser oss som “olämpliga”.

Träd

Vi lever i en värld där självkontroll är belönat. En värld där spontanitet ständigt blir censurerat. Men kreativitet behöver denna spontanitet för att överleva. Den måste vara i kontakt med verkligheten och även vara källan för misstag. På detta sätt kommer vi att motverka att vi placeras i ett hörn, som en gammal sopsäck, inom oss själva.

Det som många gånger händer är att det djupt inom oss finns en rädsla för att försöka. Med andra ord en rädsla för att misslyckas, för konsekvenserna av vårt eget genuina uttryck. En rädsla som växer inom vissa arbetspositioner eller situationer i livet…

“Det hade inte funnits någon kreativitet utan nyfikenheten som rör oss och som gör oss tålmodigt otåliga när vi bemöts av en värld som vi inte skapade. En värld som vi gör större med något som vi gör.”

-Paulo Freire-

Vi föddes för att uttrycka våra mest kreativa idéer

Att vara kreativ innebär att man har en rik inre värld, som är full av möjliga alternativ för vart och ett av de steg som man når i livets trappa. Det innebär att man har en väska full av resurser, av färger i olika skuggor, av multipla texturer…

Vi föddes inte strukturerade. Vi föddes fria och med en stor kraft att utveckla det som är vårt och som föds inom oss.

Flygplan skapat med kreativitet

“Kreativitet är inte bara för konstnärer. Kreativitet måste vara för alla. Den som skapar försöker att föra fram nya synsätt, idéer och visioner så att folk senare kan välja om detta verkar intressant för dem eller inte.”

-Philippe Starck-

Låt oss därför inte vara rädda för att utveckla och släppa loss något så vackert. Du kommer att märka att du gör saker som du aldrig hade trott att du skulle göra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.