Den som inte har någon fantasi har inga vingar

Den som inte har någon fantasi har inga vingar

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2022

Dessvärre använder vi fantasi allt mindre i dessa moderna tider. Allt som inte har en direkt pragmatisk användning för dagens människa verkar helt sakna logik för miljontals män och kvinnor. Det betyder dessvärre att drömmar som tillät människan att flyga och fantisera undviks eller försummas.

Vitala ämnen som filosofi försvinner från skolor och utbildningssystemet rent generellt. Filosofi är ett elementärt område som är kapabelt att forma individer och möjliggöra abstrakt tänkande. Samhället berövar alltså en hel generation av barn förmågan att drömma och fantisera bortom de designerade riktlinjerna för vad som är rätt och accepterat av samhället som helhet.

Trots det faktum att det är fysiskt omöjligt att flyga så har vår fantasi den otroliga kraften att bre ut sina vingar och flyga iväg.

Fåglar från arm

Om människor är kapabla att breda ut sina vingar och drömma om bättre världar – världar som är beboeliga och magiska – kan verkligheten en dag förvandlas och göra världen vi lever i mycket mer nöjsam, stödjande och förenad. Den kan därmed bli en plats där varje person fritt kan utveckla sina talanger och leva ut sina intimaste och vildaste drömmar.

Fantasi i tider av kris

Många människors förmåga att drömma och återuppfinna sig själva har låtit dem utvecklas och bli mer uppfyllda, lyckligare och mer självmedvetna varelser.

Jag talar inte om personer som drömmer om att bli superhjältar eller en dag bli otroligt rika. Jag talar om människor som besitter en bördig fantasi. En fantasi som följaktligen går att tillämpa perfekt på nuets verklighet för att förbättra den och göra världen till en vackrare plats. Män och kvinnor som bryr sig, med starka värderingar och en enastående kapacitet att göra vad som är bra och rätt, blir dessvärre ofta inte lyssnade på. Ibland blir de till och med stämplade som galna eller utan koppling till verkligheten.

Personer med fantastiska idéer och den nödvändiga kunskapen för att förverkliga dem blir ofta missförstådda av sina medmänniskor. Detta har sin grund i absurda rädslor och missförstådd tävlingsinriktning.

Men fantasin hos många goda, talangfulla och intelligenta människor kan ge vingar åt hela världen. Den kan nämligen omvandla vår verklighet och göra den till ett vackert hem där mänskligheten kan leva och frodas.

“I tider av kris är endast fantasin viktigare än kunskap.”

-Albert Einstein-

Fantasi och dess förvandlande förmåga

Dessvärre har vissa personer med mindre kreativ mentalitet kvävt den enorma, förvandlande förmågan hos personer med stor fantasi. Det enda som dessa “instängda” sinnen kan göra är därmed att förneka pålitligheten och trovärdigheten hos kreativa personer. Varför? Som en stor, romantisk, spansk poet en gång sade:

“Han som har fantasi kan med enkelhet bygga en hel värld från ingenting.”

-Gustavo Adolfo Bécquer-

En fantasi om att vara en fjärilsflicka

Vi kan se sanningen i Bécquers uttalande hos de personer som kan bygga en hel värld från ingenting. Med andra ord personer med sitt eget inre ljus som kan förvandla vår värld och förbättra den exponentiellt.

Trist nog har en stor portion mänsklig elakhet tagit över tyglarna i denna ojämlika och orättvisa värld. Den föredrar ordning och underkastelse, och ser inte på befolkningen som ett folk, utan endast som en arbetsstyrka.

Fantasin förvandlade världen

Om man blickar tillbaka i historien finner man många personer, utspridda genom tidsåldrarna, som besuttit stor fantasi och talang. De kunde förvandla världen och navigera genom vanskliga situationer med väldigt lite rädsla och stora mängder mod.

Ballonger i luften

Det finns så många exempel på stora män och kvinnor som stod ut från mängden. De gick bortom vad som väntades av dem, trots att de bara hade rudimentära verktyg och gick mot rådande doktrin. De var briljanta sinnen före sin tid, såsom Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Hypatia av Alexandria med flera. Dessa personer var villiga att dö för vad de trodde på, och gav den mänskliga rasen värdighet.

Idag verkar fantasin bli allt mindre använd. Allt som inte är praktiskt, som inte har en användbar funktion, kastar vi åt sidan. Men detta sätt att tänka är bakåtsträvande. Det kan nämligen inte se den stora förvandlande kraften hos fantasi – en otrolig mänsklig apparat som låter oss flyga istället för att vara fast på marken och vid vad vi känner till.

Håna eller förminska aldrig värdet av fantasi. Det är nämligen något människor använt och utvecklat över tusentals år. Än idag fortsätter det därför att vara ett av de viktigaste vapnen vi besitter. Det låter oss verkligen flyga med hjälp av våra alldeles egna vingar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.