8 personlighetstyper enligt Carl Gustav Jung

8 personlighetstyper enligt Carl Gustav Jung

Senaste uppdateringen: 11 september, 2022

Carl Gustav Jung är utan tvivel ett mycket viktigt namn om vi vill förstå psykologins historia. Hans teorier har varit en källa för lika mycket kontrovers som inspiration. Det är inte konstigt att han är grundaren av en egen tankeskola inom det psykoanalytiska fältet: analytisk psykologi, som även kallas komplexens psykologi och djuppsykologi.

Under lång tid var Jung Freuds elev, men han tog senare avstånd från honom, mestadels för att han inte höll med om dennes teori om sexualitet. Vidare postulerade Jung existensen av ett “kollektivt medvetande”, som kommer före det individuella medvetandet.

“Jag vet vad jag vill ha: jag har mål och åsikter. Låt mig vara mig själv, det är mer än tillräckligt för mig.”

-Anne Frank-

Jung var en rastlös intellektuell person som samlade information från många olika källor. Utöver neurologi och psykoanalys var Jungs teorier influerade av mytologi, religion och till och med parapsykologi. En av hans stora passioner var arkeologi, och det är förmodligen därifrån hans teori om arketyper hämtades. En teori om universella symboler som finns i det mänskliga sinnets undermedvetna.

Jung la fram en teori om personlighetstyper

Enligt Carl Gustav Jung finns det fyra grundläggande psykologiska funktioner: att tänka, känna, uppleva med sinnena och uppfatta. Hos varje människa har en eller flera av dessa funktioner speciell tyngd. När någon till exempel är impulsiv är det enligt Jung på grund av det faktum att dennes funktioner för att “uppleva med sinnena och uppfatta” är dominanta över funktionerna “känna och tänka”.

Stirrande kvinna

Baserat på dessa fyra grundläggande funktioner postulerade Jung att det finns två huvudsakliga karaktärstyper: de introverta och de extroverta. De har båda olika drag som skiljer dem åt.

Extrovert karaktär enligt Jung

Extroverta personer karaktäriseras av följande drag:

  • Deras intressen fokuserar på extern verklighet istället för deras interna värld.
  • De tar beslut genom att tänka på deras effekt på den externa verkligheten istället för på sin egen existens.
  • Deras handlingar utförs i enlighet med vad andra tycker om dem.
  • De är personer som kan passa in i nästan alla miljöer, men har svårt att verkligen anpassa sig.
  • De är lättpåverkade, lätta att influera och tenderar att imitera andra.
  • De måste ses och erkännas av andra.
Gigantiska masker

Introvert karaktär enligt Jung

Introverta personer har å andra sidan följande drag:

  • De är intresserade av sig själva, sina känslor och tankar.
  • De orienterar sitt beteende efter vad de känner och tänker, även om det kan gå mot den externa verkligheten.
  • De oroar sig inte särskilt mycket över effekterna deras handlingar kan ha på omgivningen. De bryr sig om allt som tillfredsställer dem inombords.
  • De kämpar för att passa in och anpassa sig till sin miljö. Men om de lyckas anpassa sig kommer de göra det på ett kreativt och komplett sätt.

Personlighetstyper enligt Jung

Baserat på de fyra grundläggande psykologiska funktionerna och de två grundläggande karaktärstyperna, bekräftar Jung att åtta distinkta personlighetstyper kan beskrivas:

Reflexiv extrovert

Den reflexiva extroverta personligheten stämmer in på de objektiva, smarta individerna, vars handlingar nästan helt baseras på reson. Dessa personer accepterar bara de saker de kan bekräfta genom tillräckliga bevis som sanna. De är inte särskilt känsliga och kan till och med vara tyranniska och manipulativa mot andra personer.

Reflexiv introvert

Reflexiva introverta är personer med stor intellektuell aktivitet, men som har svårigheter att relatera till eller interagera med andra personer. De tenderar att vara envisa och ihärdiga när det kommer till att uppnå mål. Ibland ses de som missanpassade och harmlösa, men intressanta.

Sentimental extrovert

Personer som faller under denna kategori har stor förmåga att förstå andra och etablera sociala relationer. Men de har problem med att separera sig själva från hjorden och lider när de ignoreras av personerna omkring dem. De har stora färdigheter inom kommunikation.

Sentimental introvert

Den sentimentala introverta personlighetstypen stämmer in på ensamma personer med stora svårigheter att etablera sociala band med andra personer. De kan vara osociala och melankoliska. De gör allt i sin makt för att gå obemärkt förbi och de gillar att förbli tysta. Men de är väldigt känsliga för andras behov.

Upphängda ansikten som uppvisar personlighetstyper enligt Jung.

Perceptiv extrovert

Perceptiva extroverta individer har en speciell svaghet för objekt, som de till och med kan tillskriva magiska egenskaper, även om det är undermedvetet. De är inte passionerade över idéer, utan snarare sättet dessa idéer tar form av konkreta saker. De söker över allt annat njutning.

Perceptiv introvert

Detta är en personlighetstyp som vanligtvis hittas bland konstnärer och musiker. Perceptiva introverta personer lägger stor vikt vid sinnenas upplevelser. De ger färg, form och textur stor värde. De tillhör världen av former som en källa för interna upplevelser.

Intuitiv extrovert

Denna stämmer in på den typiske äventyraren. Intuitiva extroverta är väldigt aktiva och rastlösa. De behöver konstant stimulans. De är ihärdiga när det kommer till att uppnå sina mål, och när de väl gör det går de rakt på nästa mål, samtidigt som de snabbt glömmer det tidigare. De bryr sig inte särskilt mycket om andras välmående.

Intuitiv introvert

Dessa personer är extremt känsliga för de mest subtila av stimulanser. Intuitiva introverta är personer som nästan kan gissa vad andra tänker, känner eller vill göra. De är fantasirika, drömmare och idealister. De har problem med att “hålla fötterna på jorden”.

Kvinna i ram

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.