Hur man upptäcker och undviker manipulation

Hur man upptäcker och undviker manipulation

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2022

Det första steget för att uppnå effektiv manipulation av en person är att utföra det utan att denne märker det.

Denna fras kan verka som en gåta, men den är grunden för framgången hos personer som manipulerar andra. Manipulation inträffar vanligtvis inom kärleksförhållanden eller i relationer mellan familjemedlemmar, när en person vill kontrollera någon annans beteende. Så det utförs inte alltid av personer som är ute efter personlig vinning; det utförs även av personer som tror att de vet var den andra personens fördelar ligger eller som vill se till att dennes färd går i en viss riktning.

Det är inte enkelt att upptäcka en erfaren och skicklig manipulatör. Dennes taktiker är så subtila att det är mycket komplicerat att upptäcka dem. Personer som finns omkring den manipulerade personen upptäcker det faktiskt oftast innan personen själv gör det. Den personen kan ofta inte tro på denna verklighet eftersom det skulle orsaka denne stor smärta om den var sann.

När manipulationen genomförs av någon nära är det nästan omöjligt att förstå vad som händer. I till exempel ett förhållande måste båda personerna ta beslut och ge sina åsikter utan att få den andra personen att må dåligt, ta illa upp eller känna sig attackerad.

Om en av dem manipulerar den andra resulterar det i en obalans i förhållandet. Den ena personen kommer då anta rollen som dominant och den andra som undergiven. Detta gäller alla dagliga sysslor, såsom hantering av pengar, ex-partners, barn, aktiviteter, utflykter, arbete etc. Det kan med andra ord påverka alla våra aktiviteter.

Vill du veta huruvida din partner (eller någon annan nära dig) manipulerar dig? Var då uppmärksam på dessa varningstecken. Du kanske har klampat rakt in i lejonkulan, och om du inte reagerar i tid kommer du drabbas av allvarliga konsekvenser:

När du blir utsatt för manipulation känner du dig skyldig för allt

Manipulatören har denna makt över dig, och det är även det första symtomet. Det spelar ingen roll vad du gör, säger eller tänker, för det kommer alltid vara något fel med det. Även om du inte gjort något misstag kommer personen alltid försöka få dig att känna dig skyldig.

Trädocka

Vid manipulation absorberar du förövarens trauman

När du är i ett förhållande tenderar du att sätta dig själv i din partners skor när denne berättar om något som drabbat denne i barndomen eller det förflutna. Det stora problemet med manipulatörer är dock att de drar nytta av detta faktum. Till exempel söker de alltid efter konstant omvårdnad.

Deras egna osäkerheter och svagheter projiceras på den de har framför sig.

“Jag vill inte att du ska gå ut eftersom det påminner mig om när mitt ex var otrogen mot mig med min bästa vän” eller “Det är bäst att du inte går till jobbet så att din chef inte trakasserar dig som min gör mot mig”. På så sätt begränsas din frihet och du tillåts inte ta egna beslut.

Manipulatören säger sig vara rädd för att bli övergiven

Personen kan även hävda att denne har ett trauma som inte läkt. “Jag är rädd för att du ska lämna mig”, “Jag kan inte leva utan dig” eller “Jag kan inte andas när du inte är vid min sida”. Och inget av detta sägs på ett romantiskt sätt.

Med denna taktik lyckas manipulatörer få sina partners att förlåta alla deras misstag. Kom ihåg att gränsen mellan förståelse/hänsyn och känslomässig manipulation är hårfin. Låt inte andra personers problem falla på dina axlar och fortsätt röra dig framåt.

Manipulatören får dig att tvivla på dina egna färdigheter

Innan du träffade din partner brukade du skryta om dina framgångar. Du trodde att du var bra på vissa aktiviteter. Det fanns många saker med dig själv som du älskade. Men nu är du inte lika säker på att du är lika bra på bokföring, att ge råd eller att få bra betyg. Notera att dessa tvivel säkerligen är relaterade till handlingar eller aktiviteter som involverar andra personer (arbete, vänskaper, studier).

Manipulatörens mål är att alltid ha dig vid sin sida, och ingen annans. Denne kan också hindra dig att göra vissa saker eftersom din hjälplöshet låter denne var kvar vid makten. Det betyder att han eller hon måste göra de saker som du tydligen inte har förmågorna att göra. Detta underminerar ditt självgående och genererar beroende. Det försvagar dig och gör det troligare att du drabbas av framtida manipulationer.

Å ena sidan är personerna som använder dessa tekniker för manipulation väldigt skickliga och subtila, men å andra sidan kanske vi omedvetet låter detta inträffa. För att ett förhållande ska fungera måste båda personerna vara på samma sida och ömsesidigt stödja varandra. Den som manipuleras är inte den skyldige, men det är nödvändigt att han eller hon rör sig bort från den vägen så att saker och ting inte blir värre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.