Hur man kan behålla sin frihet i en relation

Hur man kan behålla sin frihet i en relation
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Kan man verkligen behålla sin frihet i en relation? Det är läskigt hur enkelt relationer kan bli kontrollerande, till och med mellan personer som medvetet försöker undvika det. De flesta personer vill vara fria och inte i en relation där de känner sig kontrollerade.

Samtidigt vill man känna sig förenade. Det är två sidor av samma mynt, och det kan vara svårt att balansera det på ett bra sätt.

Det finns något djupt rotat inom oss som får oss att vilja skapa band med andra människor. Det är inte logiskt eller ens fysiskt; det är ett spirituellt behov. Anden vill vara fri, men även i en relation.

Tillit i relationer

Varför etablerar vi kontrollerande relationer?

Problemet kretsar kring osäkerhet och brist på tilltro för en själv. Om du är i behov av att någon annan ska ge dig stärkande erkännanden är det ett stort problem. Detta eftersom du ger den andra personen för mycket makt över din självbild. Du sätter dig i en situation som är upplagd för kontroll.

Vi låter andra personer kontrollera oss eftersom vi känner osäkerhet och brist på tilltro för vårt eget perspektiv.

Denna typ av djup osäkerhet kan utvecklas på olika sätt. Den tenderar att börja i barndomen inom familjen, men det finns undantag. Den utvecklas baserat på falska övertygelser och växer i takt med att behovet av acceptans växer.

Hur utvecklas osäkerhet?

Vi föds inte som tomma, blanka ark som väntar på att de första bokstäverna ska skrivas. Vi föds in i världen med hårdvaran för livet, så att säga. Dessa inkluderar de grundläggande komponenterna för att gradvis utveckla en personlighet, en viss mängd intellektuell potential och en uppsättning inklinationer och predispositioner.

Vi föds inte med en medfödd brist på självkänsla. Som barn hade vi inte minsta lilla lutning åt att ifrågasätta oss själva, våra förmågor och vårt värde. Barn föds för att acceptera sig själva helt som de är. Fröet av självtvivel planteras som en konsekvens av vissa omständigheter och människor.

Föräldrar är bristfälliga

Under uppfostran av våra barn begås misstag som får långsiktiga konsekvenser. Sånt är livet. Barn behöver ovillkorlig kärlek och tillgivenhet från sina föräldrar, och när de inte får detta kan fröet av osäkerhet börja växa inom dem.

Vissa barn saknar tillgivenhet och acceptans från en förälder, men får det från den andra. Andra föds till hem där båda föräldrarna är inkapabla att ge dem den kärlek och vägledning de behöver så mycket.

Barn behöver ovillkorlig kärlek och tillgivenhet från sina föräldrar, och när de inte får det kan osäkerhetens frö börja växa inom dem.

Det slutar med att de accepterar denna brist på kärlek och vägledning som en normal dynamik. De sparar den filen med saker de anser vara normalt och acceptabelt hos föräldrar, partners och folk rent generellt. Senare projicerar de detta på alla roller de får under sina liv.

Barn som får stöd från sina föräldrar kan även bli osäkra. När de anländer till ungdomen upplever de bortstötning från sina medmänniskor, eftersom tron på deras egna bedömning svajar. De har ingen kontroll över andra personers åsikter, men tar dessa subjektiva bedömningar som fakta. Det sätter deras självsäkerhet i riskzonen.

Man kysser kvinna

Hur kan man behålla sin frihet i en relation?

Innan du kan kliva in i en hälsosam relation med en annan person finns det jobb att göra. Förändring börjar inifrån, och det är viktigt att återfå din självkänsla. Detta involverar att återfå tron på dig själv och frigöra dig från självtvivel.

“Sann kärlek är inte egenkärlek, det är vad du får när du öppnar upp dig till andra personer och mot livet; den trakasserar inte, isolerar inte, avfärdar inte och jagar inte. Den bara accepterar.”

-Antonio Gala-

När två personer verkligen jobbar tillsammans kan relationen bli starkare, närmre och mer intim. Detta är betydelsen av att ha ett långsiktigt förhållande: att utvecklas tillsammans och utveckla en förening där varje person berikar den andra över tid.

Ovillkorlig kärlek är en förutsättning för att man ska kunna behålla sin frihet i en relation

För att behålla sin frihet i en relation måste den baseras på solid och ärlig kärlek såväl som acceptans. Att försöka kontrollera någon är att tvinga denne att vara en annan person. Autentisk och ovillkorlig kärlek involverar hängivelse till att respektera den andra personens frihet. Man måste få behålla sin frihet i en relation.

På samma sätt måste man även alltid ha alternativet att lämna relationen om man känner att det är dags.

Respektfull kommunikation

Ni måste kommunicera med varandra respektfullt om ni vill ha kvar er värdighet. Respektlöshet är helt enkelt inte tolerabelt. Om du och din partner är fria kommer ni inte tillåta respektlöshet från varandra. I kärlekens balansgång rättfärdigar inget brist på respekt.

Acceptera varandras skillnader

Att acceptera varandras skillnader är vitalt för att behålla sin frihet i en relation. Om du avfärdar dem grundar sig relationen inte i kärlek.

Det är viktigt att behålla sin frihet i en relation

För att behålla sin frihet i en relation måste man lära av varandra

Ni kan lära er av varandra tack vare era skillnader. Meningsskiljaktigheter är en del av priset man måste betala för den andra personens bidrag. Se på skillnaderna som sätt att hjälpa er båda växa. Alla partners kan lära varandra något.

Att lära sig från andra ger dig chansen att samarbeta och njuta av frihet snarare än att känna sig som en fånge.

Acceptera din partners frihet

Det krävs mycket mot för att acceptera din partner som en fri själ eftersom risken att förlora denne är enorm. När du känner som om du inte förtjänar vad du har så ser du till att behålla det, vilket kan leda till att du blir kontrollerande, även om du inte varit det tidigare.

Det krävs mycket mod för att acceptera din partner som en fri själ.

Ju mer du accepterar personens frihet, desto troligare att denne kommer stanna vid din sida. Om du vill vara fri och så även din partner, måste ni respektera varandras rätt att välja eller bryta upp.

Endast genom att respektera och skydda personens frihet kommer ni kunna utveckla ett älskande förhållande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.