5 saker mentalt starka föräldrar inte gör

5 saker mentalt starka föräldrar inte gör

Senaste uppdateringen: 10 september, 2022

Att vara mentalt stark är en fundamental livsfärdighet av vital vikt när det kommer till föräldraskap. Att vara mentalt starka föräldrar involverar att veta hur man reglerar känslor, hanterar tankar på rätt sätt och beter sig produktivt, till och med, och framförallt, när dina barn verkar vilja driva dig till vansinne.

När det kommer till att bygga mental styrka finns det vanliga vanor som kan stå i vägen när vi vill nå vår fulla potential. Att identifiera och undvika dessa misstag kan göra stor skillnad.

Vad mentalt starka föräldrar inte gör

Mor och dotter

Föräldrar som demonstrerar mental styrka etablerar goda vanor och uppvisar följande karaktärsdrag:

De tycker inte synd om sig själva

Mentalt starka föräldrar faller inte i fällan att tro att deras barn försöker bestraffa eller skada dem, eller att de är orättvisa. Mentalt starka föräldrar klagar inte och spelar inte offer, utan etablerar snarare regler för effektiv disciplin och upprätthåller dem effektivt.

När det kommer till detta är mentalt starka föräldrar proaktiva på att lösa problem och ödslar inte tid på att gnälla över att de förtjänar bättre.

De undviker inte sitt ansvar

Det är väldigt lätt att skylla problem och obehag på ett barn. Det kanske gör dig upprörd, uppför sig illa eller har en attityd som gör dig galen. Istället för att skylla på barnet bibehåller dock mentalt starka föräldrar sin personliga makt. De accepterar ansvar för sina känslor och beteenden.

Dessa föräldrar inser att varje gång de ägnar sig åt en maktkamp eller tappar humöret så ger de barnet mer makt. Därför håller de sig själva i ett kontrollerat tillstånd genom att kontrollera sina känslor.

Mentalt starka föräldrar ignorerar inte förändringar

När barn växer och utvecklas kommer de ändra sina attityder och beteenden, och deras relationer med föräldrarna kommer också förändras. Men många föräldrar accepterar inte dessa förändringar, speciellt inte när de inser att deras barn är oförmögna eller ovilliga att vara som de vill att de ska vara.

Mentalt starka föräldrar kan acceptera dessa förändringar. De förstår dem som en utveckling och är villiga att justera sina strategier och sitt sätt att relatera i enlighet med barnens behov. De erkänner den individuella frihet de förtjänar.

De försöker inte kontrollera sina barn

Att kontrollera barn är svårt och värdelöst. Ju mer vi förtrycker dem, desto mer kommer de nämligen känna att de vill explodera. Istället för att kontrollera sina barn kan mentalt starka föräldrar försöka influera dem, inte manipulera dem. För att göra det hjälper de dem att utveckla sina förmågor. De ger dem de nödvändiga verktygen för att bli framgångsrika i alla livets aspekter.

Familj på äng

På så sätt är denna typ av föräldrar medvetna om att en uppfostran inte är baserad på upprättandet av kriterier och strikt efterlevande av regler. Det ligger snarare i utvecklingen av stark självkänsla och inlärning av förmågor såsom hantering av känslor och beslutsfattande.

De oroar sig inte över att göra andra nöjda

Mentalt starka föräldrar bryr sig inte om vad andra personer säger och strävar inte efter att uppfylla andras förväntningar. Dessa föräldrar ger inte efter för tryck från andra föräldrar eller vuxna som inte förstår deras tillvägagångssätt.

Tvärtom har dessa föräldrar klara mål, strategier och regler i hemmet, såväl som sätt att uppfostra sina barn och lära dem att respektera andras beslut.

Bilder av Pascal Campion.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.