8 tips för att främja mental styrka hos barn

8 tips för att främja mental styrka hos barn
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Världen är full av utmaningar. Att ha mental styrka är fundamentalt för att möta dem. Att lära barn att bli mentalt starka och kapabla att möta livets utmaningar är väldigt viktigt. Barn som är mentalt starka är förberedda för att klara av utmaningarna i världen. De är kapabla att lösa problem på ett produktivt sätt, resa sig om de faller samt bemöta svårigheter. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du kan främja mental styrka hos dina barn.

Mentalt starkt barn

Nyckeln till mental styrka hos barn

Att få barn att bli emotionellt starka är en fråga om att lära dem disciplin, självförtroende och självkänsla. Detta kräver ett tillvägagångssätt som innefattar:

  • att man byter ut negativa tankar mot mer realistiska
  • kontroll av känslor
  • ett produktivt tillvägagångssätt, även i svåra situationer

Strategier för att stärka barns mentala förmågor

Det finns olika strategier och utbildningsverktyg som kan hjälpa barn att bli mentalt starkare. Bland dessa finner vi följande:

Lär dem speciella förmågor för att korrigera dåligt beteende

När barn beter sig illa uppkommer det fantastiska möjligheter att lära dem speciella förmågor, såsom problemlösning, impulskontroll och självdisciplin. Dessa förmågor kommer lära dem att bete sig på ett konstruktivt sätt och bemöta svåra situationer med sans.

Låt dem begå fel

Barn kommer att lära sig väldigt viktiga läxor om du låter dem begå sina egna misstag. En förälders uppgift är inte att skydda sina barn från att göra fel, utan att vara där för att lära dem att felsteg är en del av lärdomsprocessen och att de inte behöver skämmas för dessa.

Barn och tecknade glödlampor

Föräldrar och lärare bör uppmuntra barn att lära sig av sina fel och få dem att försöka igen med sina förvärvade lärdomar. De får även lära sig vilka de naturliga konsekvenserna är, dock under säkra omständigheter.

Ta hand om deras negativitet

Det är svårt för barn att känna sig mentalt starka när de känner sig förödmjukade eller om de inte lyckas bra. Du bör därför lära dina barn att inte tänka negativa tankar utan att istället tänka mer realistiskt.

Ett realistiskt tankesätt hjälper till att främja optimismen så att de kan möta sina möjligheter och tro på sina egna förmågor.

Främja mental styrka hos barn genom att hjälpa dem att möta sina rädslor

Om barn undviker de situationer som orsakar rädslor kommer de aldrig lära sig att hantera dessa. Lösningen är att hjälpa dem att finna det mod som krävs för att konfrontera dem.

När barn lyckas bemöta sina rädslor kommer de lära sig att gå ur sina komfortzoner och upptäcka hur bra det känns att ha klarat av något själva.

Barn under täcke

Tillåt dem att känna sig obekväma

Även om det kan vara frestande att hjälpa barn som kämpar mot obekväma känslor, så kommer detta bara att vara en björntjänst. Barn som känner sig frustrerade, uttråkade eller irriterade bör få möjligheten att lösa dessa problem själva.

Barn kan skapa sina egna mentala styrkor för att lära sig att bemöta sina känslor.

Låt dem lära sig personligt ansvar

Att ha mental styrka innefattar att man tar personligt ansvar. Det är nödvändigt att man låter barn förklara sina handlingar, men utan undanflykter eller tillåtelse att skylla på andra.

Lär dem känslomässig kontroll

För att barn ska uppnå mental styrka är det nödvändigt att de lär sig att kontrollera sina känslor. Det handlar inte om att undertrycka känslorna, utan att lära dem att välja hälsosamma sätt att hantera dem på.

När barn förstår sina känslor och lär sig hur de ska hantera dem kommer de lättare kunna bemöta sina utmaningar.

Var en förebild för att främja mental styrka hos barn

Det finns inget bättre än att föregå med gott exempel. Det handlar inte bara om att prata med barn om vad de bör göra, utan även att visa det. Det är även viktigt att du pratar med dem om personliga mål och förklarar hur de kan uppnå dessa.

Gör det till en vana att främja mental styrka hos dina barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.