Uppfostra emotionellt friska barn

Uppfostra emotionellt friska barn

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Att lära ut är att kommunicera, uppfostra, vägleda, visa och lära våra barn vad vi anser vara viktigt för livet. Genom denna typ av utbildning presenterar vi våra värderingar, idéer, förväntningar och vanor samt vårt sätt att leva och vår syn på livet. Föräldrar vill alltid ge det bästa till sina barn, men vi måste även veta hur man för över dessa lärdomar och denna vägledning.

Barn

Befalla eller dela?

Det finns många sätt att utbilda, och ett av dem är att använda sig av auktoritet, börda, bestraffning och lydnad. Genom denna form av utbildning “tränar” vi våra barn genom rädsla och auktoritet. I de flesta fall lyder barnen, utan att lära sig eller tänka, bara för att undvika de negativa konsekvenserna av att göra “fel”.

Det finns dock ett annat sätt att utbilda och uppfostra som involverar att respektera och stödja ett barns utveckling. Detta sätt betonar att lära ut anledningen till saker och ting, och föräldrarna följer med barnen genom processen. Barn kan lära sig genom erfarenhet, genom att komma fram till överenskommelser och att förhandla med sina föräldrar. Detta gör dem mer självgående; de hålls ansvariga för sina små beslut och känner till konsekvenserna.

Uppfostra med sunda regler och gränser

Att respektera tillväxten och mognaden hos våra barn betyder inte att de bestämmer över sin egen utbildning. Det är viktigt att komma ihåg att föräldrarna alltid är motorn och guiden för utbildningen av sina barn. Därför är det föräldrarna som skapar utbildningsvägen de vill ha för dem.

Därför är det viktigt att tydligt artikulera de regler som definierar gränserna för vad vi lär ut eftersom det står klart att inte allt är lämpligt för sättet vi lever på; något som måste förtydligas för de små.

Att lära ut respekt

Det är viktigt att vara tydlig kring vad vi vill lära ut. Det är därför det är så viktigt att känna till våra värderingar. På så sätt blir utbildningen en överföring av värderingar genom regler och vanor i det dagliga livet, vilket gör det tydligt vad vi vill och inte vill föra vidare.

Att lära ut värderingar är naturligt och spontant. De överförs från generation till generation genom observation, imitation och framförallt icke-verbal kommunikation.

Det betyder att vi utöver att lära ut det vi vill, inte vill och vad vi förväntar oss av våra barn även informerar dem om våra attityder, känslor, vad vi godkänner och inte godkänner samt de resulterande konsekvenserna.

Uppfostra emotionellt friska barn

Att uppfostra självsäkra barn

Barn växer upp till att bli emotionellt friska när de har lärt sig att leva livet baserat på sina egna upplevelser och med stöd och skydd från äldre genom att förstå, lösa konflikter och konfrontera svårigheter.

När barnen blir till ungdomar och sedan vuxna kan de besluta vad de ska göra med allt de lärt sig. Det råder inga tvivel om att en bra utbildning är det bästa bagaget för resan genom livet.

Barn som är säkra i sig själva är de som vuxit upp med kommunikation och tillit till sina äldre. Deras föräldrar följde med dem i deras mognad och lärde dem att hantera sina känslor, såsom frustration, vrede, ilska, avund och svartsjuka.

Det bästa vi kan göra som föräldrar för att uppfostra emotionellt friska barn är att förstärka deras framgångar, prestationer, vinster, färdigheter, förmågor och potential, samt att alltid visa den kärlek, vård och tillgivenhet vi känner för dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.