Säg dessa saker till dina barn varje dag

Säg dessa saker till dina barn varje dag

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2021

Ord är kraftfulla. Vi både tolkar och artikulerar alla våra tankar och känslor genom ord, och de utgör basen för vår emotionella värld. Framförallt med dina barn kan orden du använder få stor betydelse. När du använder ett språk som kommunicerar vård och kärlek lär det dem att må bra i sig själva och detta bygger upp både självförtroende och självkänsla.

Vikten av att uppmuntra dina barn

Att skicka stödjande meddelanden till dem och uppmuntra dem när de talar är fundamentalt för deras utveckling och uppväxt. Som förälder är det viktigt att du kommunicerar dina känslor ofta, och inte bara när du gratulerar eller rättar dina barn, samt att du göra detta på ett respektfullt och älskande sätt.

Att använda ett kärleksfullt och vårdande språk stärker inte bara ditt band med dina barn; det höjer även kvalitén på relationen mellan dig och barnen. Det hjälper till att cementera föräldrarnas roll som guider och rådgivare, och hjälper barnen att lyssna och få en förståelse för sig själva som människor.

Så vad bör du säga till dina barn?

Förälder och barn

Jag älskar dig, jag bryr mig om dig, du gör mig lycklig.

Att direkt säga till dina barn att du älskar dem är den bästa emotionella näring du kan erbjuda. Det är inte tillräckligt att du vet att du älskar dem. Du måste även säga det och göra det till en del av ditt vardagsspråk. Detta gör att barnen känner sig säkrare och det uppmuntrar en öppen kommunikation.

Det är också viktigt att du talar om hur lyckliga de gör dig. Barnen kommer bära med sig detta budskap genom sina liv och det kommer göra att de känner sig skyddade och uppskattade.

Ju mindre tid du har och ju mer utmanande ditt liv som förälder blir, desto viktigare är det att du finner tid att uttrycka din tillgivenhet och kärlek. Du kommer märka att det inte bara gör dina barn gott, utan även dig själv.

Jag tror på dig, jag litar på dig, du kan göra det.

Du kan ge dina barn självförtroende när du säger att de är kapabla att göra något, och detta är viktigt för deras utveckling. Utan denna typ av uppmuntran kan de utveckla rädslor och osäkerheter som de bär med sig genom hela livet.

Du måste stödja dina barn i deras försök. Du ska se till att de känner sig säkra när de provar på nya saker. På så sätt kommer de lita på sig själva när det kommer tillfällen i deras liv när de måste ta viktiga beslut. Med denna inre tillit, oavsett vilka val de gör, kommer de tro på sig själva och sina beslut.

Å andra sidan är det viktigt att du även erbjuder support och uppmuntran vid tillfällen då dina barn misslyckas, känner sig frustrerade eller ställs inför utmaningar. Det är vid dessa tillfällen din roll som förälder är som viktigast. Ditt stöd kan ge dina barn modet de behöver för att resa sig upp och fortsätta försöka.

Du är speciell, du gjorde ett jättebra jobb.

Frekvent beröm hjälper barn att utveckla självförtroende och en känsla av säkerhet. Det är viktigt att låta dina barn veta att de gjort något bra, så att de börjar inse sina egna förmågor.

När du säger till dina barn att de tog ett bra beslut eller gjorde något bra, uppmuntrar detta dem att fortsätta utveckla sin självständighet och sina unika styrkor.

Att berätta för dina barn hur speciella de är uppmuntrar dem att fortsätta ta bra beslut. Barn uppskattar sina föräldrars berömmande och älskande ord. De bär med sig dessa budskap genom hela livet tills de är vuxna som entusiastiskt och modigt strävar efter sina mål.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.