Emotionella smekningar är den bästa näringen för själen

Emotionella smekningar är den bästa näringen för själen

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Emotionella smekningar är en konst som går bortom vanlig fysisk kontakt. Det är att smeka själen med en blick, det är att ömt tala med ditt barn för att säga “jag är stolt över dig”. Det är ett “jag tänker på dig, jag respekterar dig och jag älskar dig.” Dessa smekningar är musiken som ger vår emotionella hjärna luften den behöver för att lära sig hur man värderar en annan person.

Eric Berne är en psykiatriker och grundaren av transaktionsanalys. Han definierade emotionella smekningar som de grundläggande enheter av erkännande som framförallt vill tillhandahålla individer med stimulans. Vi talar om en typ av transaktion. Ett vist utbyte där en typ av språk används som agerar som autentisk näring för det ömtåliga, psykoemotionella universum som definierar oss och håller oss vid liv.

“Och jag har nått beslutet att om ärr lär, gör även smekningar det.”

-Mario Benedetti-

Oavsett hur mycket vi försvarar vår självständighet eller den temporära njutning som ensamhet tillhandahåller, är människor naturligt sociala. För att överleva, för att vara lyckliga och säkra, behöver vi denna typ av känslomässig stimulus: emotionella smekningar. Men, och det är här det sanna problemet ligger, än idag fortsätter vi att vara enkla lärjungar för den emotionella världen.

Som vi redan vet finns det personer som sparar in på energin och viljan som behövs för ömsesidighet. Det finns även de som av oklar anledning tror att de inte är värdiga att motta dem. Och det finns många skickliga arkitekter av negativa emotionella smekningar – de av sarkasm, förakt och likgiltighet.

Samma som ett barn mottar när han inte tas om hand eller värderas av sina föräldrar. Samma typ som någon upplever när denne inte får tillgivenhet från sin partner. Det är ett ämne med många nyanser som vi vill fördjupa oss i med dig idag.

Ge andra energi

Emotionella smekningar är utrotningshotade

Tillgivenhet såväl som respekt kräver inte fysisk kontakt för att visas eller valideras. Emotionella smekningar kan till exempel även ges på arbetsplatsen när en chef visar tillit för sina anställda. Han förstärker och värderar dem med ord av beröm, respekt och tacksamhet. Precis som Berne sade så utgör denna typ av handling faktiskt den grundläggande enheten för varje social handling, som vi alla bör veta hur man använder sig av.

“Att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är inte att utbilda alls.”

-Aristoteles-

Ju bredare repertoar av emotionella smekningar vi tillägnar andra och mottar själva från dem, desto rikare och skickligare blir vår samexistens. Men i detta samhälle, så indoktrinerat med modern kunskap, förlorar vi kopplingen till vår förmåga att sammankoppla med andra via en enkel blick. Vi kan inte längre ge verbal uppmuntran eller erbjuda endast ett ord vid rätt tillfälle. Nu är emoticons våra största konversationsförstärkare, och vi förlitar oss ibland för mycket på dem.

Vi bör kunna utveckla ett emotionellt språk för att visa erkännande, ömsesidighet, empati och respekt. Barn behöver till exempel inte bara emotionella smekningar från sin familj. Skolan och deras utbildare bör även vara intuitiva med denna typ av uppmuntran, som stoppar vanliga dimensioner såsom frustration, isolering och osäkerhet.

På samma sätt bör även organisationer och företag kunna skapa mer gynnsamma klimat för erkännande och uppskattning mot anställda, vilket vid dagens slut ökar kreativiteten och produktiviteten.

Man med häst

Att smeka dig själv, att smeka andra

Emotionella smekningar bör flöda mellan oss likt en varm bris som blåser en somrig eftermiddag. Fridfullt ger de ljus till dem som kan behöva det, lyfter upp dem som har fallit och ritar leenden på läpparna hos personer som nyligen bara kände bitterhet.

Claude Steiner, författare av den välkända boken “Emotional Education”, poängterade en aspekt som är värd att ha i åtanke. Det finns personer som inte vet hur man erbjuder emotionella smekningar. Vidare finns det även de som helt enkelt inte anser att de förtjänar dem. Dessa är personer som vid någon tidpunkt och av olika anledningar slutade smeka sig själva. De slutade alltså värdera sig själva och slutade ge näring åt sin självkänsla.

Denna typ av beteende passar bäst i vad som kan kallas för “lagen om brist”. Alltså: be inte om positiva smekningar och avfärda inte negativa smekningar. I verkligheten bör vi alla leva i den motsatta världen, som styrs av “lagen om överflöd“:

 • Erbjud positiva smekningar
 • Acceptera dem även
 • Var kapabel att be om positiva smekningar
 • Var kapabel att avfärda negativa

Konsten att veta hur man nyttjar emotionella smekningar

Emotionella smekningar är framförallt värderingens konst. Att värdera någon visar att “du existerar för mig, du är viktig”.

En uppmuntran som visar sig i form av en komplimang, ett tack eller till och med genom tröst kommer främja erkännandet av den personens självkänsla. Det gagnar även dennes samarbete i samhället, och därför vinner vi alla på det.

Burk med fjärilar

Men, och detta är bra att veta, emotionella smekningar har även en mörk sida. Här talar vi inte längre om konst, utan istället om aggression. Den kan representeras av följande handlingar:

 • Att använda emotionella smekningar som en form av psykologisk manipulation.
 • Att använda hyckleri som ett verktyg för att utöva makt eller uppnå ett visst mål.

Men för att lugna dig kan vi säga att människor har många fler positiva beteenden än negativa. För vid dagens slut är det så vi överlever som art: genom att erbjuda tillgivenhet, ömhet, beaktande… Därför är det alltid bra att komma ihåg vilka principerna och fördelarna med emotionella smekningar är:

 • Emotionella smekningar kan erbjudas i alla omständigheter, närsomhelst och varsomhelst.
 • De är billiga, enkla att erbjuda och producerar utmärkta bieffekter.
 • De står över sociala klasser, ålder, kön och ras. Det är en universell valuta.
 • De är det bästa botemedlet för rädsla, frustration, tvivel och andra psykologiska problem.
 • Emotionella smekningar främjar god mental och emotionell hälsa såväl som välmående. Utan tvivel är de den bästa näringen för själen.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.