Tillgivenhet i relationer är otroligt viktigt

Tillgivenhet i relationer är en av de viktigaste faktorerna för att relationer ska funka. Upptäck hur man kan öka tillgivenheten i denna artikel.
Tillgivenhet i relationer är otroligt viktigt

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att vara lycklig med en annan person är inget man lär sig i en manual, speciellt inte efter flera år. Tillgivenhet i relationer är otroligt viktigt.

En relation är som en trädgård, och man måste ta hand om och nära den genom hårt arbete och hängivelse. Tillgivenhet är enligt viss forskning ett viktigt element som stärker bandet mellan er.

Vem anstränger sig inte för att visa sina bästa sidor i början av en relationInledningsvis är de flesta mycket angelägna om sin partners välmående, och kärvänliga gester är inte ovanligt.

Men lite i taget försvinner magin gradvis, för att istället ersättas av rutiner och vanor. Därför slutar man att uppvakta och försöka imponera varandra. Inga fler gester av tillgivenhet, trots den spänning de genererar.

Och ibland förlorar känslorna av tillgivenhet sin vikt eller försvinner helt och hållet. Denna situation är problematisk eftersom den markerar början på slutet av relationen. Låt oss ta en närmare titt.

Upprörd kvinna

Varför är det så viktigt att bibehålla tillgivenhet i relationer?

Generellt är tillgivenhet ett av de drag vi värderar högst hos andra personer. Enligt undersökningar är detta drag attraktivt hos både kvinnor och män.

Men när vi väl lever i en relation så är det vanligt att en partner slutar agera med denna typ av känslighet mot den andra personen.

“Tillgivenhet i relationer är vitalt för att få en känsla av tillfredsställelse. Enligt experter är en av de bästa förutsägande faktorerna i en hälsosam relation hur varje person ser på den andras stöd. Och vad är bättre än att vara med någon som förstår, lyssnar och hjälper en att njuta av livet lite mer?”

Såvida du inte är i en giftig relation så gillar du troligen att ge stöd åt din partner. Men i viss utsträckning kan monotoni få dig att förlora det ursprungliga perspektivet.

“Bekantskap föder förakt,” som man brukar säga. Men om man vill bibehålla en bra relation så får man inte låta detta talesätt bli till verklighet.

För detta måste man göra en medveten och konstant ansträngning att bibehålla kvaliteten i relationen till sin partner.

Hur man bibehåller tillgivenhet i relationer

Att främja tillgivenhet i relationer är viktigt för att upprätthålla ett långsiktigt och hälsosamt band. Härnäst ska vi ta upp några tips för just detta.

Utöva ovillkorlig acceptans

Ibland vill man i hemlighet att ens partner ska ändra en viss egenskap så att personen bättre stämmer överens med ens önskningar eller standarder. Man vill att personen ska vara på ett något annorlunda sätt.

Problemet med denna attityd är att den kan leda till stor frustration. Detta eftersom den andra personen inte alltid kommer agera som du vill; om han gjorde det skulle han sluta vara sig själv.

Att lära sig att älska sin partner som den är och acceptera personens sätt att vara är fundamentalt för att stärka relationen.

Det innebär givetvis inte att man måste acceptera respektlöst eller sårande beteende. Det finns givetvis gränser som inte får går över.

Det är viktigt att komma ihåg att din partner agerar så gott denne kan. Allt beror på ens erfarenheter. Utöver giftiga och skadliga relationer agerar de flesta med goda avsikter.

Därför är det bäst att försöka förstå och tala om vad som gör en obekväm.

Att ha detta i åtanke kommer hjälpa dig att främja en tillgiven attityd mot din partner, även under de svåraste av stunder.

Par som kramas

Erbjud stöd

Ett av de vanligaste problemen i relationer, framförallt om de varat under lång tid, är bristen på kärleksfulla handlingar mot varandra.

Därför är det lätt att förstå att en av dem vid en viss punkt kan börja känna som om hans partner inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet eller inte bryr sig.

Därför är det viktigt att se till att den andra personen vet hur mycket du bryr dig om denna.

Enligt teorin om de fem kärleksspråken så känner sig varje person värderad på sitt eget sätt. För vissa är t.ex. fysisk kontakt det viktigaste. Andra känner sig speciella av stöttande ord eller att de blir lyssnade på.

Att öka tillgivenheten i relationen består därmed av att försöka upptäcka vad som får den andra personen att känna sig älskad.

Efteråt kan du försöka ge personen så mycket av denna typ av kärlek du kan. Dessa två nycklar är givetvis inte de enda giltiga sätten att förbättra denna aspekt i relationen. Att använda dem kan dock ha en positiv effekt.

Men du får inte glömma det viktigaste: det ska alltid finnas hängivelse, respekt och kärlek i relationen från båda medlemmarna. Inse även att ansträngning och ömsesidig omvårdnad är nödvändiga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.