Hur fungerar attraktion mellan människor?

Hur fungerar attraktion mellan människor?
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hur fungerar attraktion mellan människor? Detta är en fråga många av oss ställt vid ett eller annat tillfälle. Det finns faktiskt ganska mycket forskning till affektion och attraktion.

Kanske är det för att det alltid varit en enkel sak att forska om. Det är trots allt relativt enkelt att producera attraktion hos människor som inte känner varandra. Men det kan vara svårt att uppmuntra och observera romantiska relationer över längre perioder.

Elizabeth Barret Browning – 1800-talspoeten – skrev: “Hur älskar jag dig? Låg mig räkna sätten.” Browning valde detta sätt att uttrycka sina känslor om ett ämne som är centralt i de flesta personers liv. Attraktion är väldigt viktigt för sociala psykologer.

Faktorer som influerar attraktion mellan människor

Traditionella studier hjälper oss förstå faktorerna som orsakar den inledande attraktionen mellan två personers. Här diskuterar vi några av faktorerna som sociala psykologer anser vara de viktigaste.

Närhet

Om du lever i en sovsal eller lägenhet ska du tänka på vännerna du fick när du flyttade dit. Chansen är stor att personerna som levde närmast var dina bästa vänner. Detta är faktiskt ett av de konkreta fynden i litteraturen om attraktion. Närhet leder till affektion, vilket vi enkelt kan bevisa (Festinger, Schachter och Back, 1950).

Vänner i skogen

Simpel exponering

Upprepad exponering för någon tendera att räcka för att generera attraktion. Intressant nog kan upprepad exponering för ett stimulus (oavsett om det är en person, en målning, en CD-skiva eller något annat) göra detta stimulus mer behagligt (Zajonc, 1968).

Processen med att lära känna ett stimulus kan väcka positiva känslor. Känslorna som bekantskap genererar överför sig själva till stimulus ifråga. Det finns dock vissa undantag.

När de inledande reaktionerna är negativa kommer upprepad exponering troligen inte få oss att gilla något mer. Motsatsen är faktiskt fallet. Ju mer vi utsätts för personen, desto mer ogillar vi denne.

Likhet

Populärvisdom talar om två personer som är “gjorda för varandra”. Dessvärre säger andra att motsatser attraheras. Sociala psykologer har en definitiv dom angående vilken av dessa som är sann.

Vi tenderar att attrahera personer som liknar oss. Att finna person vars attityder, värderingar och drag liknar våra egna uppmuntrar tillgivenhet. Ju mer lik någon annan du är, desto mer attraktiv kommer du finna denne (Byrne, 1969).

Det finns flera anledningar till varför likhet ökar möjligheten för ömsesidig attraktion. En av anledningarna är att vi antar att personer med liknande attityder kommer se oss positivt. Affektion har en stark ömsesidig effekt. Som ett resultat manas vi att uppmärksamma en person som ser oss i ett positivt ljus.

Par i regnet

Behovet av att någon ger oss komplimanger

Alla känner vi till undantag för regeln om likhet i attraktion mellan människor. Det finns par som inte verkar ha något gemensamt. De delar inte samma egenskaper, intressen eller attityder. Men deras beståndsdelar attraherar den andra.

Sociala psykologer ger några exempel på detta. Vissa personer attraherar andra på grund av behovet de tillfredsställer. Enligt detta sätt att se på det kan du attraheras till personer som uppfyller flest behov.

En dominant person letar till exempel efter någon undergiven. Och den undergivna personen letar efter någon dominant. De har skillnader som får dem att verka inkompatibla. Men i en relation med varandra tillfredsställer de varandras behov.

Fysisk attraktion

För de flesta tycks det gamle talesättet “skönhet är lika med godhet” vara obestridligt. Fysiskt attraktiva personer är mer populära än oattraktiva personer – även om allt annat är likadant.

Denna upptäckt motsäger värderingarna som de flesta av oss hävdar att vi besitter. Men det verkar vara sant, även under barndomen. Det fortsätter att vara sant i vuxen ålder. Fysisk attraktion kan faktiskt vara det viktigaste individuella elementen för tillgivenhet.

Dess inflytelse minskar dock när folk lär känna varandra.

Promenerande par

Även om fysisk attraktion har sina fördelar så har det även en negativ sida. För män ger fysisk skönhet fördelar i arbetssituationer. För kvinnor är dock motsatsen sann. Det kan faktiskt vara en nackdel i chefspositioner.

En vanlig stereotyp orsakar detta fenomen. Det är vanligt, men saknar stabil grund. Idén är att framgångsrika och attraktiva kvinnor fått sina positioner tack vare sitt utseende.

Men att vara fysiskt attraktiv är generellt sett en fördel i sociala situationer. Det är en väldigt kraftfull avgörande faktor för folks sociala liv. Det influerar vem som attraherar andra personer och vilket typ av socialt liv de leder.

Faktorerna vi har talat om är inte de enda som påverkar attraktion mellan människor. I en studie med fler än 40,000 individer var de egenskaper de värderade högst hos en vän: förmågan att bevara hemligheter, lojalitet, värme och tillgivenhet. Stöd, ärlighet och ett sinne för humor låg inte långt bakom.

Detta kanske intresserar dig
Sexuell attraktion: hur fungerar det?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Sexuell attraktion: hur fungerar det?

Strategierna för att vinna en potentiell partner kan vara lika kreativa som fantasin. Men vem säger att sexuell attraktion sker omedelbart?


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.