3 hemligheter till att göra ett bra första intryck

3 hemligheter till att göra ett bra första intryck
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Det stämmer att det finns många myter rörande att göra ett bra första intryck. Vissa personer ger fantastiska första intryck, men fruktansvärda, andra, tredje och fjärde intryck… Men det motsatta kan också hända: du träffar på någon och direkt anser du att personen inte går att lita på. Du känner att du definitivt inte kommer fungera med personen, och sedan inser du att du hade väldigt fel rörande detta.

Första intryck är speciellt viktiga inom arbetssituationer eller när man socialiserar. I dessa fall är det omöjligt för motparten att verkligen lära känna dig till en början, så de första intrycken kommer sätta tonen. Vi har alla gått igenom tillfällen när vi har känt behovet av att ge ett gott intryck. Detta kan öppna dörrar och bryta ner hinder.

“Du får aldrig en ny chans att göra ett nytt första intryck.”

Oscar Wilde

Enligt psykologen John Bargh vid Yale får vi våra första intryck av någon inom två tiondelar av en sekund. Det kommer från det limbiska systemet. Första intryck reflekteras i den villighet eller det intresse som vi visar när vi skapar ett band med någon. Om de första intrycken är bra kommer vi vara mer öppna, och vice versa.

På arbetsplatser och i det offentliga tenderar det att vara mer beräknat. Du beter dig inte likadant framför din chef som du gör i ditt hem. Och det har inget att göra med hyckleri utan om att det finns vissa förväntningar som du måste leva upp till. Om du vill ge ett bra första intryck så finns det 3 tips:

Naturlighet: den främsta hemligheten för att ge ett bra första intryck

Att bete sig naturligt innebär inte att man är skamlös eller oförskämd. En arbetsintervju eller en akademisk presentation är inte samma sak som att gå ut med vänner eller stanna hemma för att se på TV. Om du går för långt med din spontanitet kan du verka oförskämd eller arrogant.

Kvinna bland löv som gör ett bra första intryck

Att vara naturlig innebär att man visar upp sig som den person man verkligen är. Om du exempelvis är en person som inte är bra på att hålla ordning på saker, bör du inte försöka att framställa dig som en person som faktiskt har ordning. Du kan istället försöka undvika att gå in på denna aspekt av dig själv om du tror att det kan vara något negativt i det sammanhang du befinner dig i.

När du ska ge ett bra första intryck bör du försöka betona dina styrkor och lägga mindre vikt vid dina svagheter. Men du måste först vara medveten om dem.

Du kan ta på dig lite smink, men inte så mycket att människor tror att du är en annan person eller inte kommer att känna igen dig då du tar av detta. Tänk på naturlighet som något som luktsinnet uppfattar: man märker det direkt.

Trovärdighet

Det kan vara svårt för någon att lita på dig om du inte är ärlig. Om du vill ge ett bra första intryck men använder dig av lögner eller falskhet så kommer du att underminera dig själv. Du kommer samtidigt att vara stressad eftersom du måste upprätthålla lögnen.

Man med färger

Lita på dig själv, lita på andra och lita på livet. Det är bättre att säga att du inte kan prata om ett visst ämne för att du inte vet tillräckligt om det än att förlöjliga dig själv genom att försöka få personen att tro på det du hittar på.

Det är bättre att erkänna att du känner dig lite nervös än att låtsas vara falskt självsäker när du uppenbarligen är spänd. Du måste inte tvinga fram något. Lita på att oavsett hur situationen slutar så är det bäst att vara ärlig.

Direkt kommunikation

Var specifik med de budskap du vill uttrycka. Om någon ställer dig en fråga ska du svara klart och tydligt utan att börja prata om andra saker. Tänk på hur konversationer är bättre när utbytet mellan parterna är dynamiskt.

Det är viktigt att kunna kommunicera. Förvänta dig inte att dina idéer har förståtts eller att vara knapphändig är samma sak som att vara tydlig. En person som inte ger andra en syl i vädret visar upp en stor osäkerhet.

Händer som rör vid varandra

När du inleder en ny relation är det viktigt att den är så enkel som möjligt. Detta nya band är ett tomt blad; en möjlighet att börja göra saker klara redan från början. Relationer som byggs på enkelhet tenderar att gå bättre.

Ett bra första intryck bidrar till att främja bra attityder hos båda parter. Gör det på ett intelligent sätt och sluta inte att vara dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.