Sex är inte naturligt, det är kulturellt

Sex är inte naturligt, det är kulturellt

Senaste uppdateringen: 17 november, 2021

Hur många gånger måste vi skilja mellan “naturligt” och “onaturligt sex”? Vi baserar dessa definitioner på fördomar som följt oss i åratal. I ett avlägset förflutet trodde folk att sex bara hade reproduktiva syften. Men senare börjar folk försvara idén att det var naturligt för människor att ha sex bara för njutning.

Men sexets natur är inte exakt vad vi tror att den är. Vi tror att det betyder frihet, när verkligheten inte direkt ser ut så. Tror du att du är fri när du har sex? Tror du att du inte har några gränser? Detta kan inte vara längre från sanningen. Kultur influerar sex mycket mer än vi tror.

“[Mänsklig] Sexualitet är aldrig något naturligt som strikt kommer från biologi, och om vi klassificerar den som ‘naturlig’ så gör vi det baserat på historiska och kulturella parametrar.”

-Elena Martínez Navarro-

Sex är inte naturligt, det är normalt

När vi refererar till sex som naturligt säger vi egentligen att det inte ses som konstigt. Istället är det helt normalt, okej och acceptabelt. Men ordet “naturligt” refererar till naturen, vilket Valérie Tasso – författare och sexolog – sade under en av sina konferenser.

Sex är inte naturligt

Sex är naturligt hos djur. De influeras inte av någon kultur; de är inte födda och uppfostrade med vissa övertygelser. Människor är dock det. Vår syn på förhållanden med andra människor, vår syn på världen, skulle inte vara densamma om vi fötts i ett annat land. Så det är viktigt att ta upp några av de mest intressanta punkterna som Valérie Tasso nämner om denna syn på sex:

  • Sex är ett typ av värde för oss, så därför gör det oss inte mer till djur, utan mer mänskliga. Tänk på hur mycket folk reflekterar över huruvida de är redo eller inte inför första gången. Vi har värderingar i våra huvuden som påverkar oss.
  • Moral är inte universell, för om den vore det skulle alla ha samma sexuella utövanden. Alla är annorlunda när det kommer till sex eftersom seder och normer varierar från plats till plats.

“Sex är naturligt hos bläckfiskar.”

-Valérie Tasso-

Men vi tror att sex gör oss mer djuriska. Det är därför fördomar uppstår och människor undertrycker sig själva. Det är därför folk oroar sig över vad som är bra och dåligt, rätt och fel, naturligt och onaturligt. Men vad fastslår det? Kulturen.

Sex i koppling till kultur

Sex är inte naturligt, det är en kulturell handling, precis som att gå på museum. Alla lär vi oss det från ung ålder. Är det inte sant att du inte bara har sex mitt ute i parken bara för att du vill? Begränsar du inte dessa stunder av njutning för mer intima omständigheter? Detta eftersom vi har blivit lärda hur man har sex.

Hånglande par

Men detta kan även vara ett problem. Du vet när du reser till ett annat land och upplever en kulturkrock? Samma gäller med sex. Varje plats har en annan historia, och därför är även deras folk annorlunda. På vissa platser, såsom Japan, anses män till exempel vara väldigt kalla. Men latinamerikaner beskrivs som mycket passionerade. Det finns gigantiska skillnader mellan olika delar av världen baserat på den kultur som genomsyrar dem, vilket berikar oss alla som människor.

Allt som är kopplat till sex är starkt relaterat till religiösa övertygelser. Så även om du ser på dig själv som agnostiker eller ateist, kan platsen du föddes på ha judisk-kristen eller shintotradition. Detta genomsyrar kulturen du har formats av och får dig att se på sexuella förhållanden på ett visst sätt.

Vad är din uppfattning?

Tror du att sexualitet är naturligt? Tror du att ditt sätt att se och uppleva den är fritt från extern influens? Kom ihåg: sex är inte naturligt; i slutänden är det som att gå på teater. Du kanske går en gång med en person, en annan gång med en annan, en tredje gång med en eller ett par andra… du kanske ser en balett eller en pjäs. Oavsett så influeras allt som representeras inom dig av externa faktorer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.