Konfucius tankar: ett arv åt mänskligheten

Konfucius tankar: ett arv åt mänskligheten

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Konfucius var en kinesisk filosof som levde under en era av krig och förvirring. Men han slutade aldrig anstränga sig för att hitta en väg mot att övervinna svårigheter genom kunskap.

När han var 50 år gammal började han resa genom Kina. Under sina resor spred han sina tankar, speciellt i form av aforismer. Hans inflytande var så stort att han snart kunde fylla hela torg. Till och med politiker och mäktiga män accepterade och använde sig av hans reflektioner.

“Om du vill vara vis ska du lära dig att ifrågasätta resonligt, lyssna noggrant, svara uppriktigt och vara tyst när du inte har något att säga.”

-Johann Kaspar Lavater-

Konfucius tänkande kretsar kring utbildning som källan för dygd. Det slår fast tre fundamentala dygder: vänlighet, som genererar glädje och inre frid; vetenskap, som löser upp tvivel; och mod, vilket driver iväg alla former av rädsla. Härnäst ska vi därför dela med oss av några citat från Konfucius som fortfarande är relevanta än idag.

Konfucius idéer om att leva med vishet

En stor del av Konfucius filosofi är dedicerad till att erbjuda kapslar av vishet om hur man lever fruktsamt och når dygd. I hans tankar kan man således se en tolerant anda som manar till reflektion och måttfullt beteende. Detta reflekteras i följande idéer:

Lite pengar förhindrar problem; mycket pengar attraherar dem.”

“Allt har sin egen skönhet, även om inte alla kan se den.”

När målet verkar svårt ska du inte ändra det; sök en ny väg för att nå det.”

“Att gå för långt är inte lika illa som att inte gå tillräckligt långt.”

“Han som dominerar sin vrede dominerar sin värsta fiende.”

“Det är bättre att tända ett ljus än att svära åt mörkret.”

“Musik producerar en typ av njutning utan vilken mänsklighetens natur inte kan härda ut.”

“Hämnd förevigar hat.”

“Synder kommer som passagerare, de besöker oss som gäster och stannar som herrar.”

“Slå aldrig vad. Om du vet att du kommer att slå en annan person är du en fuskare… Och om du inte vet, är du en dåre.”

Sammanhang – dygdens test

I Konfucius tänkande finns det diverse anspelningar på vikten av sammanhang mellan ditt sätt att tänka, känna och agera. Det ger speciell vikt till ens handlingar, för dessa är nämligen vad som avslöjar sanningshalten i våra ord. Det avfärdar alltså konstgjorda ställningar och betonar enkelhet. Detta är vad han tänker om det:

“En överlägsen man är ödmjuk när han talar, men riklig när han agerar.”

“Konstgjort språk och smicker kommer sällan i sällskap med dygd.”

“Den mest upphöjda typen av man är han som agerar innan han talar och utövar vad han predikar.”

“Att se rättvisa utan att dela ut den är feghet.”

“Precis som vatten tar formen av behållaren det finns i, måste en vis man anpassa sig efter sina omständigheter.”

“Ge en man en fisk så har han mat för dagen. Lär honom att fiska så har han mat resten av livet.”

“Vishet strävar efter att vara långsam i sina tal och ihärdig i sina handlingar.”

“Endast de mest utmärkta visa män och de envisaste dårarna är oförståeliga.”

Blommor blåser ur händer och representerar Konfucius tankar om dygd

Att interagera med andra

I Konfucius filosofi finns det många reflektioner som försöker föreslå tillräckliga sätt att fortsätta med relationer mellan människor. Respekt måste vara basen för varje samhälle, och generositet är en maximal godhet som ger lycka till alla som utövar den. Han främjar således idén om att döma andra på ett vänligt såväl som harmoniskt sätt. Låt oss därför ta en titt på några visa råd om detta:

“Han som strävar efter att försäkra någon annans välmående har redan säkrat sitt eget.”

“Kräv mycket av dig själv och väldigt lite av andra. På så sätt kommer du bespara dig mycket olust.”

“Naturen gör människor lika varandra och får dem att förenas. Utbildning gör oss annorlunda och för oss längre ifrån varandra.”

“Den mänskliga naturen är god och ondska är i grunden onaturligt.”

Liten blomma mellan fingrar

“Vad den vise mannen vill ha söker han inom sig själv. Vad den vanlige mannen vill ha söker han inom andra.”

“En mans defekter konformerar sig alltid till hans typ av sinne. Observera hans defekter så vet du hans dygder.”

“Ungdomar och betjänter är de svåraste att hantera. Om du går lätt åt dem blir de respektlösa; om du knuffar bort dem blir de bittra mot dig.”

“Svara inte på ord som sägs i vrede med liknande tonläge. Det är de andra, dina, som kommer leda dig in i striden.”

Konfucius och kunskap

Utbildning och kunskap är vitala delar i Konfucius filosofi. Denna tänkare trodde nämligen genuint att människor är naturligt goda. Denna mänskliga natur måste dock vårdas och formas så att den når sitt bästa uttryck. Att veta är ett säkert sätt att nå dygd, och dygd för med sig inre frid och lycka. Följande aforismer reflekterar hans tankar om ämnet:

“Han som vet hur mycket som är tillräckligt kommer alltid ha mycket.”

“En bra ledare vet vad som är sant. En dålig ledare vet vad som är lättast att sälja.”

“En man som har begått ett misstag och inte korrigerar det kommer begå ytterligare ett, ännu större, misstag.”

“Han som lärde sig sanningen på morgonen kan nu dö vid solnedgången.”

Barn bugar för elefant

“Den ädlaste typen av man har ett öppet sinne, fritt från fördomar. Den mer underlägsne typen av man har fördomar och saknar ett öppet sinne.”

“Det finns tre vägar som leder till vishet: imitation, den enklaste vägen; reflektion, den ädlaste; och erfarenhet, den bittraste.”

“Okunnighet är sinnets natt, men en natt utan måne och stjärnor.”

Berätta för oss vilken av dessa reflektioner från denna uråldriga men ack så moderna tänkare som är din favorit!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.