Utpressning och framtvingande: förstörare av relationer

Utpressning och framtvingande: förstörare av relationer
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2023

Dessvärre är mänskliga relationer fyllda med manipulation. Vanligtvis är det undermedvetet; utan att veta om det lär vi oss att vara manipulativa och manipulera människor. Två manipulativa mekanismer som gör stor skada på relationer är utpressning och framtvingande.

Manipulation är i psykologiska termer en mekanism genom vilken en person kan få en annan person att säga eller göra något. Detta uppnår man genom bruk av lögner, planer och fällor. En person blir till ett simpelt verktyg man kan utnyttja och få ut något av.

Ibland är manipulationen medveten. Tänk på en politiker som ger tomma löften för att få människor att rösta på honom eller henne. Men i framförallt privatlivet är manipulation vanligtvis helt eller delvis undermedvetet.

“Jag känner till sådana som utbildats med manipulation, kontroll, utpressning, falskhet, hotfullhet och våld. Paradoxen är att dessa utbildare tror sig själva vara offer.”

-Okänd-

Hur utför man utpressning eller framtvingande utan att inse det? Till exempel när man antar offerrollen. Det är ett effektivt sätt att få någon att göra saker på grund av skuldkänslor, inte fri vilja. Det sker även när du trycker ned någon för att göra denne beroende av dig. Eller när du utnyttjar någons svaghet för egen vinning.

Psykologisk utpressning: ett emotionellt ansvar

Psykologisk eller emotionell utpressning är en form av manipulation, och därför en våldsam handling. Det används för att kontrollera en annan persons beteende – och även dennes känslor. Lik all utpressning involverar situationen en person som avskräcker en annan person från att göra något genom att påtala negativa konsekvenser. “Gör det, men du kommer få betala för det” eller “Gör det inte, du kommer inte gilla resultatet.”

Fågelbo och grenar

Psykologisk utpressning hindrar människor från att agera självständigt och fritt. Det är vad utpressaren vill. Denne kommer göra det väldigt tydligt vad som kommer ske om offret inte gör eller säger något.

Det finns två ben som detta beteende oftast står på. Det ena är skuld och det andra är osäkerhet. En utpressad person känner att han är dålig om han inte gör vad utpressaren vill eller att han kommer drabbas av allvarliga problem. Det är så utpressaren kontrollerar sitt offer. “Gå till din fest… En dag kommer jag inte vara kvar, och då kommer du ångra att du inte spenderade mer tid med mig.”

Osäkerhet kan göra vemsomhelst lätt att manipulera. Allt utpressaren behöver göra är att påpeka några fel, svagheter eller risker. Detta försvagar offret ännu mer. “När du inser att du inte har någon aning om vad du gör, kan du kontakta mig så hjälper jag dig att fixa det.”

Framtvingande – halvvägs mellan uppenbart och subtilt

Med framtvingande försöker personen inte bara få dig att göra något denne vill, utan något som går emot vad du verkligen vill. Framtvingande involverar beteende som är mer våldsamt än utpressning, även om det också har subtila nyanser.

Hursomhelst antyder framtvingande ett förhållande med makt och dålig behandling. Inom framtvingande finns det hot, antingen direkta eller maskerade. Det drar nytta av offrets rädsla eller sårbarhet. Auktoritetsfigurer använder det ofta för att hantera dem som befinner sig i deras sfär av inflytande.

I det här fallet är offret medvetet om att det manipuleras, men känner sig oförmöget att göra något åt det. Det kan vara för att den andra personen är starkare och hotar med fysiskt våld. Eller så kan det vara på grund av statusmässig makt eller en risk för att såras på andra sätt.

Kvinna med mask

Det må vara normalt att det är någon i din närhet som använder emotionell utpressning mot dig, men med framtvingande är det inte nödvändigtvis sant. Det kommer inte från en närstående, utan snarare någon du är rädd för. Offret inser inte att det kan motsätta sig kraven. Istället låter det sig placeras i en hjälplös position.

Både utpressning och framtvingande har kraften att verkligen förstöra relationer. De förvränger känslor och utnyttjar människor. Förövarna kan få som de vill med väldigt lite ansträngning, men förr eller senare får de ligga i sängen de bäddat.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.