Manipulatörens offermentalitet

Manipulatörens offermentalitet

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Att vara, eller rättare sagt att verka vara, det eviga offret kan ha många fördelar. Offret är nämligen på ett eller annat sätt skyddat från andras kritik. Det får även mångas medmänsklighet och förståelse, oavsett vad det gör. Den som vågar ifrågasätta det påstådda offrets handlingar anses dessutom vara okänslig eller kall. Offermentalitet är därmed i många fall en strategi som utgör fler fördelar än problem.

Detta tillstånd möjliggör en typ av immunitet som hävdar att allt personen säger är sant, att allt denne gör har goda avsikter och att allt denne tänker är legitimt. Men i fler fall än ett döljer den kalkylerade offermentaliteten medvetet eller undermedvetet utpressning.

Marionetter

Offren

Det finns givetvis legitima fall med offermentalitet, såsom när något utsatts för övergrepp utan att ha fått chansen att reagera. Det kan till exempel röra sig om när en person attackeras på gatan eller behandlas illa av en person i en maktposition som denne inte kan värja sig mot: makten hos ett vapen, en uniform, en position etc.

Sådana situationer ger upphov till ett objektivt tillstånd av offermentalitet. Men detta tillstånd är inte evigt, och det bör heller inte vara kännetecknet för personen vart än denne går. Efter att ha lämnat den specifika situationen av maktlöshet fortsätter denne med offerrollen som ett alternativ, inte en begränsad verklighet.

En sak är säker: ett offer kräver uppmärksamhet, omvårdnad, stöd och tillgivenhet. Det kräver alltså en typ av hängivelse och förståelse för att lämna sitt tillstånd av chock och sårbarhet. Detta är inte diskutabelt.

Vad som dock är diskutabelt är huruvida offermentalitet är en existentiell position. En traumatisk händelse blir till ett evigt personligt brev. Och inte bara för att vittna om ett avskyvärt faktum, utan för att få fördelar som annars inte skulle åtnjutas.

Dessa är typen av människor som ser till att deras lidande noggrant uppvisas på deras CV.

I allvarligare fall tror dessutom vissa att de genom att vara offer får ett frikort att hata eller såra andra.

Manipulatörens offermentalitet

Att känna igen manipulatören med offermentalitet

Det finns vissa tecken som personer som manipulerar med offermentalitet visar upp. De huvudsakliga är:

  • Offret frågar inte direkt efter vad det vill ha, utan skickar istället otydliga budskap i form av klagomål eller ånger. Det kan till exempel plötsligt säga till dig: “Ingen vet hur svårt det har varit för mig att komma hit.” Du vet då inte huruvida personen vill att du erkänner dennes prestation, om denne klagar för att det inte var lika svårt för dig eller om personen vill att du hjälper denne med något specifikt.
  • Du känner dig mer eller mindre skyldig när du är med personen ifråga. Varje konversation du har med personen ger dig intrycket att du gjort dig skyldig till något, men du kan inte riktigt sätta fingret på det. Det finns en sorg eller ett vagt obehag inom dig.
  • Offret är även misstänksamt och misstroende. Personen varnar dig ofta om andra människors dåliga avsikter och rättfärdigar sitt dåliga beteende med sitt forna lidande. Denne kan faktiskt anklaga dig för okänslighet eller apati om du råkar kritisera denne.
  • Personen kan göra stora uppoffringar för andra utan att dessa behöver fråga. Personen kommer skryta om det. När någon uppvisar dessa drag har vi att göra med en person som antagit rollen som offer för livet. Säkerligen är det någon som inte är lycklig i denna position och som lider av detta beteende.

Hur det än ligger till är det någon som inte avslutade kapitlet med sin traumatiska upplevelse. Personen behöver därför din förståelse, men även din uppriktighet.

Det bästa sättet att hjälpa någon sådan är genom att vänligt och direkt berätta för personen vad du anser om dennes attityd.

Bild från YoSeLin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.