3 sätt ärlighet kan förbättra din hälsa

3 sätt ärlighet kan förbättra din hälsa

Senaste uppdateringen: 15 november, 2022

Ärlighet är ett karaktärsdrag som är högt värderat i samhället. Som barn blir vi lärda att undvika att ljuga, men vi får även lära oss att ljuga. Vi lär oss att vissa lögner kan ha intressanta fördelar och att vi sällan blir påkomna när vi ljuger, vilket i slutänden gör dem till bra alternativ.

Att vara ärlig är inte att begå “uppriktighetssjälvmord” eller att gå genom livet och slänga ur sig sanningen utan filter. Ibland är syftet egentligen inte att säga sanningen, utan att använda ärlighet som en aggressiv eller fåfäng handling, eller helt enkelt för att ventilera vrede som rättfärdigas av ärlighetens fana.

“Ord når hjärtat när de kommer från hjärtat.”

-Rabindranath Tagore-

Men som tumregel är ärlighet inte bara en stor dygd, utan kan även erbjuda stora fördelar. Våra relationer med andra människor kommer avsevärt förbättras när vi är ärliga. Vi mottar även ärlighet i gengäld, vilket undviker missförstånd. Men ovanpå allt detta har ärlighet även en positiv påverkan på vår hälsa. Nedan ska vi lägga fram tre anledningar som stödjer detta påstående.

1. Att vara ärlig förbättrar självkänslan

En studie som genomfördes av psykologen Robert S. Feldman vid University of Massachusetts avslöjade att personer ljuger runt en gång per tio minuters konversation. Han drog även slutsatsen att den huvudsakliga anledningen till att folk ljuger är för att verka vänligare eller mer kompetenta än de verkligen är. Med andra ord vill de få andras vänskap eller beundran.

Fjärilar på läpp

Baserat på denna studie har andra experter föreslagit att dessa typer av lögner uppfyller rollen att dölja verkligheten för vissa individer. Anledningen är att folk innerst inne ser sina liv och sätt att vara som ointressanta och ovärdiga andra personers erkännande.

Det intressanta med allt detta är att äkthet är ett av de mest värderade och beundrade karaktärsdragen. Det betyder att ju mer uppriktig en person är när denne talar om sig själv och sitt sätt att vara, desto troligare att denne kommer vinna andra personers sympati och beundran. Allt detta bidrar till stärkt självkänsla, vilket ger bränsle till cykeln: mer uppriktighet, mer acceptans och stärkt självkänsla.

2. Ärlighet minskar ångest

Problemet med att ljuga är att det sätter dig i en oändlig cirkel av lögner. Om du till exempel berättar för någon att du är rockstjärna kommer du behöva hitta på tusen och en lögner för att den första ska bli trovärdig. För personer som ljuger är det värsta som kan hända att de blir påkomna.

Så de behöver inte bara ha bra fantasi, utan måste även spendera en massa tid på att hålla berättelsen trovärdig så att de inte blir påkomna med att ha ljugit. Det betyder att de måste ha gott minne för att inte säga emot sig själva.

Detta kräver en stor känslomässig ansträngning som förr eller senare visar sig i form av stress och ångest. De måste vara på alerten så att de inte framstår som förvirrade, vilket bara ökar spänningarna.

Kvinna som visar att ärlighet främjar hälsan

När du är ärlig måste du aldrig bära så pass mycket vikt. Du behöver inte hitta på förklaringar eller spendera tid med att ge din berättelse extra krydda i form av detaljer som gör den trovärdig. Detta låter dig vara mer avslappnad och agera mer naturligt. Du slösar inte bort din känslomässiga energi, och kan istället använda den till viktigare saker.

3. En studie i ärlighet och hälsa

Doktor Anita E. Kelly – psykologiprofessor vid University of Notre Dame och chef för Templeton Foundation – genomförde en studie för att undersöka effekterna som ärlighet har på hälsan.

För att göra det hittade hon 72 volontärer och delade upp dem i två grupper. En grupp instruerades att vara helt ärliga i alla sina konversationer, medan den andra gruppen inte fick några instruktioner om ärlighet. Gruppen som var tvungen att vara ärlig fick inte ljuga om något, inte ens till synes små eller triviala saker. Studien pågick i fem veckor.

Under studiens gång bevakades hälsan hos båda grupperna samtidigt som polygraftester gjordes varje vecka. När experimentet var över såg de en tydlig skillnad i hälsan mellan personerna som var ärliga och personerna som ljög.

De förstnämnda uppvisade mindre huvudvärk, halsont, illamående och yrsel, medan de senare inte visade några förändringar i dessa symptom.

Man med kristallkula

Resultaten var så uppmuntrande att till och med forskaren beslutade sig för att vara helt ärlig följande vinter. Hon noterade att hon inte behövde lika många timmars sömn för att känna sig utvilad och att hon inte drabbades av förkylningar längre, som tidigare alltid drabbat henne vid kallt väder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.