Är beundran alltid en förutsättning för kärlek?

Är beundran alltid en förutsättning för kärlek?

Senaste uppdateringen: 11 april, 2024

Psykiatrikern Luis Rojas Marcos ger oss detta recept på att upprätthålla kärlek: “Att upprätthålla delaktighet och en beundran för varandra är ett gemensamt projekt.”

Som i så många frågor om livet, om vi öppnar upp till debatt om huruvida kärlek alltid innebär beundran, skulle vi stöta på många olika svar. Var och en av oss har en uppsättning värderingar. Vår syn på livet påverkas av vår arvsmassa, den uppfostran vi har fått samt av våra erfarenheter. Detta kan ge oss väldigt olika svar på samma fråga.

Två svar på frågan om kärlek alltid innebär beundran

Idag ska vi titta på två övertygande svar. Det ena är från psykologen och relationsexperten Ana Villarrubia som anser att kärlek alltid innebär en stor beundran. Det andra är från den framgångsrika författaren av El mercado está fatal (Marknaden är fruktansvärd) och bloggen “Intersexciones, sobre relaciones, amores y desamores” som handlar om relationer, kärlek och likgiltighet, Alena KH, som säger att kärlek inte alltid innebär beundran. Vi lämnar debatten öppen för dig.

Ana Villarrubias svar

Enligt Ana Villarrubia innebär kärleken en hel del ömsesidig beundran om vi kombinerar den med en annan viktig faktor i förhållandet: intimitet. Det är början på vad som kan komma att bli till en sann kärlekshistoria. Beundran innebär nämligen att vi uppfattar de kvaliteter hos den andra personen som gör denne unik. Det är det där “lilla speciella” som får oss att fokusera vår uppmärksamhet på vår partner och göra honom eller henne oersättlig för oss.

Men enligt Ana Villarrubia måste beundran vara ömsesidigt. Det bör inte involvera beroende eller underkastelse vid något som helst tillfälle. Å andra sidan kan en partner som vi kan beundra fylla oss med stolthet eftersom det innebär att vi gjort ett bra kap genom att välja just den personen.

Så om beundran försvinner med tiden går även kärleken förlorad, enligt psykologen. Även om man inte kan bekräfta eller förneka det kategoriskt är det ett faktum att om beundran försvinner, kan paret gå in i en kris eller till och med hamna i en situation där personerna bryter upp. Vi kan inte längre känna beundran eftersom vår partner inte längre är vad denne var förr eller står för vad han/hon representerade för oss.

Alena KHs svar

Men för författaren Alena KH är beundran istället en ingrediens i kärleken som inte är absolut nödvändig. Alena KH menar att beundran även kan återspegla en brist på självkänsla. Denna låga självkänsla kan även få oss att idealisera personen ifråga. Att stödja oss på denne som på en käpp. När den första fasen av kärlek tunnas ut går även vårt ideal upp i rök. Det baserades nämligen inte på verkligheten från första början.

Enligt Alena KH är egentligen tid det enda som kan visa om det finns kärlek mellan partnerna i ett förhållande. Att detta i huvudsak bygger på ömsesidig respekt och tolerans, som är baserade på en skala av värderingar delade av två individer.

Otvivelaktigt är båda visionerna kompletterande och intressanta.

Naturligtvis är kärleken ett mysterium. Ett pussel bortom alla förklaringar som vi kan ge baserat på de kemiska reaktioner som utlöser den inom oss. Där det finns ett antal medvetna och omedvetna faktorer. Men beundran, sedd som något som utvidgas med tiden och inte bara uppstår i den inledande fasen av kärlek, kan vara viktigt för att upprätthålla kärleken hela livet.

Vad kan vi göra för att våra partners ska fortsätta visa oss beundran?

Om det är sant att beundran är den viktigaste ingrediensen i kärlek, som det föreslagits av psykologen Ana Villarrubia, skulle frågan vi kan ställa oss vara vad kan vi göra för att våra partners ska fortsätta beundra oss?

Här är några idéer som vi hoppas kommer att hjälpa dig:

  • Älska dig själv. Om vi har en god dos av självkänsla och fortsätter att förbättra oss och ta hand om oss själva på både insidan och utsidan, kommer vår partner beundra oss på samma sätt som denne gjorde dag ett.
  • Hjälp dig själv. Om vi kan hjälpa oss själva, om vi kan känna oss älskade och få stöd, kommer vår kärlek att växa och bli starkare. Vår partner kommer att beundra oss ännu mer än tidigare.
  • Lyssna på varandra. Om vi håller tyst om allt vi inte tycker om hos varandra och inte låter vår partner få veta, kommer vi skapa en dålig bild av personen som vi en gång blev kära i. Gå inte till sängs utan att reda ut era meningsskiljaktigheter. Låt inte dessa hindra din partner att beundra dig och dig från att beundra honom eller henne.
  • Försök övervinna rutinen. Det är komplicerat, men genom att överraska din partner med en oväntad kyss eller äta ute som ni brukade göra förr är några sätt att fly rutinen och upprätthålla beundran.

När kärleken är menad att vara, är den naturligtvis osjälvisk och ärlig. Du bör alltid hålla lågan som förde er samman brinnande. Kärlek är det vackraste jobbet när två människor väljer att samarbeta och arbeta tillsammans för att upprätthålla den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.