En livslång kärlek

En livslång kärlek
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Det finns par som klarar av varje dag. De verkar kunna överkomma varje förändring och kris och, framförallt, bevara sin kärlek. En livslång kärlek.

Detta är sällsynta exempel i ett samhälle där förhållanden oftast inte varar längre än 7 år. Där de flesta förhållanden rinner ut i sanden och är karaktäriserade av konflikter och separationer.

“Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger i samma person.”

-Mignon MCLaughlin-

Så vad är hemligheten bakom livslång kärlek?

När vi påbörjar en ny kärlekshistoria vill vi att den ska vara för evigt, precis som i sagorna.

Vi frågar oss ofta, redan efter en kort tid, varje kärleken med tiden börjar försvinna.

Det sentimentala lidandet och de problem som uppstår i förhållanden är ett av de främsta orsakerna till existentiellt obehag.

Men för att förstå varför en parrelation inte klarar av tidens gång är det bättre att fokusera på hur en relation fungerar då den är stabil istället för att leta efter anledningar till separation.

Par i naturen

Det finns ingen generell modell för livslång kärlek. Men de förhållanden som varar en lång tid har förmågan att klara av kritiska ögonblick som är milstolpar i relationens existens.

En kritisk händelse kan exempelvis vara svårigheter med jobb eller dödsfall. Men det kan även handla om balansen inom förhållandet: jobbframgångar, giftermål, barn.

I dessa fall kommer vårt sinne försöka motsätta sig förändringen och vi kämpar för att anpassa oss till nya omständigheter.

På detta sätt kommer vi att kunna utröna om vi är i ett förhållande som är tillfälligt eller som kommer att vara längre.

Vad innebär uthållighet inom ett förhållande?

Om partnernas uthållighet är deras förmåga att överkomma hinder och samla kraft i svåra situationer, kommer relationens uthållighet att definieras som den delade förmågan att reagera inför förändringar med flexibilitet och dynamik.

Det handlar om en plötslig nödvändig förmåga inom förhållandet som båda måste ha.

Par på äng

Egenskaper hos ett långvarigt förhållande

-Man delar värderingar: Ett uthålligt förhållande består först och främst av att man är på samma linje när det kommer till sex, pengar, arbete, familj, vänskap etc.

Detta gör att man kan acceptera varandras olika åsikter utan att situationen blir kritisk för förhållandet.

Frihet och personlig utveckling: Ett varaktigt förhållande för med sig utrymme för frihet och stimulerar personlig utveckling hos båda personerna.

Varaktiga förhållanden har en klar bild av hur rollerna ser ut, och dessa roller är både ömsesidigt accepterade och flexibla.

Oberoende från familjen: Varaktiga förhållanden skapar en egen familj. De begränsar inflytandet från föräldrar, samtidigt som de fortfarande är en del av familjen.

-Sex och passion: Varaktiga förhållanden förbättrar sina sexuella liv och sin passion med tiden och de vet att det finns perioder med låg libido.

Även om åldern kan minska den sexuella aktiviteten kommer den minskade frekvensen att kompenseras med en bättre intensitet och kvalitet som mynnar ut i gemensam tillfredsställelse.

Par i skog

Förhållandets uthållighet är inte ett piller som man kan ta när man behöver det, och ej heller en kur under en kris.

Det är ett resultat av kompromisser baserade på ömsesidig respekt. Att man ser livet tillsammans som ett sätt att utvecklas, dag för dag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Litzinger, S., & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy31(5), 409–424. https://doi.org/10.1080/00926230591006719
  • Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2000). A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association Inc. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.6.1053

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.