Superkraft i vardagen: aktivt lyssnande

Superkraft i vardagen: aktivt lyssnande

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2016

Vill du bli bättre på att förstå personerna omkring dig? Vill du att familj och vänner ska känna att de kan relatera till dig mer? Vill du öka sannolikheten att få det du vill ha?

Det är inte många som känner till vad aktivt lyssnande innebär och ännu färre som vet hur man drar nytta av det. Det är ett väldigt viktigt verktyg eftersom det hjälper dig att relatera till andra, lösa konflikter, förstå känslor och andras åsikter etc.

Tjejer med burktelefon

Om vi går efter dess vetenskapliga definition är aktivt lyssnande “ett sätt att ha mer uppmärksamhet på orden (och gesterna) som framförs av andra, vilket ger dig insikt i deras synvinklar och låter dig samarbeta med dem”.

Kvinna som flyger

Tre huvudsakliga karaktärsdrag för aktivt lyssnande

1. Det kräver ansträngning från dig

Det är så du får talaren att känna sig bekväm, förstådd och fri att uttrycka vad denne vill. Personen kommer kunna fokusera på sina känslor snarare än på sina ord. Självklart är det svårt inledningsvis eftersom vi inte är vana vid det.

Försök bara att vara medveten om vad den andra personen säger och sluta fokusera på vad du vill säga eller svara med. Din tur kommer komma i sinom tid.

2. Det handlar inte om att låtsas lyssna, utan att faktiskt göra det!

Det räcker inte att sätta på sitt bästa “Jag lyssnar”-ansikte samtidigt som en miljon saker flödar genom ditt sinne: från inköpslistor och festen nästa helg till vad du måste plugga på eller hur du ska handskas med räkningarna. Aktivt lyssnande har två delar: den ena är att lyssna och den andra är attityd.

Att lyssna på den andra personen, försöka förstå dennes ord, idén som denne försöker förmedla… sänk ned dig i konversationen.

3. Lyssna för att samla information

Inledningsvis kanske det kommer vara svårt att hålla sig fokuserad på någon som talar nonstop eftersom ämnet kanske inte intresserar dig alls. Du kan dock få ut något av det.

Denna teknik kan användas både för att hjälpa och stjälpa, så var väldigt försiktig med den. Idén är att samla information för att senare hjälpa personen, inte manipulera denne.

Aktivt lyssnande är en superkraft vi alla besitter men medvetet måste väcka. Den genererar goda känslor hos den andra personen och, framförallt, stärker banden med personerna vi älskar. Aktivt lyssnande bygger tillit, säkerhet och närhet.

Du kan använda det för att lösa en konflikt, agera som medlare i ett problem mellan två vänner, lära känna din familj och dina vänner bättre, vara någon som är värd att lita på och samtidigt lägga grunden för att bli en utmärkt samtalsmakare.

Par som sitter vid vattnet

Men vänta lite! Om vi talar om att lyssna; när kommer talande inte i bilden? Enkelt sagt kan all information vi samlat in genom att lyssna sedan omvandlas till en konversation, goda råd, uppmuntrande ord… du kommer vara den bästa vännen, kollegan, barnet, föräldern eller syskonet som någon någonsin haft! Är du nu övertygad om att du verkligen kan utveckla en superkraft?

Låt oss stå ut från mängden och börja ägna oss åt aktivt lyssnande. Låt oss lägga alla “jag, mig och själv” som dominerar våra nuvarande konversationer åt sidan och försöka att bättre uppmärksamma vad andra säger.

Och kom ihåg: vi har två öron, men bara en mun, så vi bör tala hälften så mycket som vi lyssnar (eller lyssna dubbelt så mycket som vi talar)!


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.