7 tips för att hantera en manipulatör

7 tips för att hantera en manipulatör

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2022

Det är sant att vi alla är unika och annorlunda. Men när det kommer till känslomässigt hälsosamma miljöer och förhållanden måste vi vara uppmärksamma på personerna som producerar stor skada inom oss. Det finns många sådana typer. En manipulatör är ett bra exempel.

Idag ska jag dela med mig av de sju reglerna att följa när man kommunicerar med en manipulatör – en person med förmågan att få dig att känna dig skyldig, och som ljuger för dig och manipulerar dig för att bygga upp relationen.

“Om du inte har inre frihet, vilken annan frihet förväntar du dig då att ha?

-Arturo Graf-

Manipulerar

En manipulativ persons sätt att bete sig kan leda till att du gör vad denne vill utan att märka det, vilket gör dig till offer i ditt eget liv, utan att känna frihet.

Ibland kan denna typ av relation hålla i sig i åratal. Lär dig hur man undviker att fångas med dessa nyckelråd från kommunikationsexperten Preston Ni.

Glöm inte dina omistliga rättigheter

Du har rätt att:

 • Bli respekterad av andra personer.
 • Uttrycka dina känslor, åsikter och önskningar.
 • Etablera dina prioriteringar.
 • Säga nej utan skuldkänslor.
 • Få vad du har betalat för.
 • Uttrycka din synvinkel, även om den kanske skiljer sig från andras.
 • Skydda dig från fysiska, moraliska eller känslomässiga faror.
 • Bygga upp ditt liv runt ditt eget koncept av lycka.

Kom alltid ihåg dina gränser för personligt utrymme eftersom en manipulatör inte respekterar dina rättigheter och konstant bryter dina gränser. Glöm inte att du är ansvarig för ditt eget liv.

Håll dig borta från manipulatören

Medan du fortsätter att kommunicera med manipulatören kommer denne kontinuerligt byta mask och vara överdrivet artig eller, raka motsatsen, ohövlig och aggressiv.

Han eller hon kan även upprätthålla en offermentalitet eller osäker attityd. Om du lägger märke till att en person i din närhet har en personlighet som reflekterar båda extremerna, rekommenderar jag att du håller dig borta och använder klokhet när du kommer i kontakt med personen.

Källan till manipulatörens personlighet kommer från dennes barndom. Det är inte ditt problem och inte något som du kan fixa eller korrigera.

“Detta är inte sättet att göra det på. Det är ett sätt att göra det på.”

-Gary Craig-

Hantera en manipulatör genom att ställa vissa frågor

Ställ vissa frågor till personen så att du kan upptäcka huruvida han eller hon har någon självkritik eller skam, vilket en manipulatör vanligtvis inte har:

 • Tycker du att det du ber mig om är rättvist?
 • Tycker du att detta är rättvist mot mig?
 • Får jag ha en åsikt om detta?
 • Frågar du eller säger du åt mig?
 • Vad får jag i utbyte?
 • Tror du verkligen att jag…?

Gör inget förhastat när du interagerar med en manipulatör

Fly från en manipulatör

Ett viktigt karaktärsdrag hos en manipulatör är att denne försöker leda dig till att svara eller reagera direkt när du ställs inför en viss situation. När du har kort tid på dig att reagera kommer det bli enklare att manipulera dig.

När du känner dig pressad uppmanar jag dig att ta ett andetag och inte stressa med att ge ett svar.

Att säga “jag ska tänka på saken” kommer låta dig få lite kontroll över situationen. Det kommer även göra att du blir respekterad för att du sätter egna gränser för personen du talar med.

Lär dig att säga nej för att hantera en manipulatör

Att veta hur man säger nej kommer låta dig etablera egna gränser och respektera dig själv, vilket dina medmänniskor också kommer göra.

Ett tydligt “nej” vid rätt tillfälle kommer låta dig bibehålla en bra relation med den andra personen. Kom ihåg att du har rätten att göra detta och att du förtjänar att välja din egen väg mot lycka.

Dela med dig av möjliga konsekvenser

När du befinner dig i en situation när du känner dig skadad både verbalt och känslomässigt ska du berätta för manipulatören om konsekvenserna av dennes handlingar.

Förmågan att komma före honom eller henne och övertygande lägga fram de möjliga resultaten är en av de mest effektiva metoderna för att kommunicera effektivt med en manipulatör.

På så sätt kan du tvinga personen att byta attityd mot dig och blotta dennes plan, och därigenom ta ifrån denne makten.

Försvara dig själv mot mobbningen

Ibland vill en manipulatör skrämma offret och orsaka lidande genom rädsla för mobbning och andra övertramp.

I dessa fall är det bra om du kommer ihåg att personen tenderar att klänga sig fast vid vad denne tror är dina svagheter. Inget annat. Om du förblir passiv och spelar med i spelet så kommer personen fortsätta att ha övertaget över dig.

Från och med ögonblicket du konfronterar manipulatörer och försvarar dig kommer de tendera att backa eftersom de är naturliga fegisar.

Det finns mycket forskning som visar att manipulativa personer tenderar att ha blivit offer för utnyttjanden under barndomen. Detta rättfärdigar inte deras handlingar, men det är viktigt att komma ihåg detta när du reagerar på dem på ett hälsosamt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.