Att leva med skuld

Att leva med skuld

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2016

Vi begår alla misstag, och det är normalt att må dåligt över dem. Problemet uppstår när vi konstant känner oss skyldiga över något vi gjort i det förflutna.

Skuld är en negativ känsla som orsakas av något vi gjorde fel eller vårdslöst. Varför är det så svårt att acceptera och släppa skulden?

Många personer beskyller sig själva för saker de inte borde. Andra verkar vilja skuldbeläggas. När det finns ett visst beroende av skuld tyder detta på ett större problem. Det antyder att något plågar oss och att vi inte kan fly från det.

Vi vill vara sårade

Som vi nämnde tidigare söker många efter skuld. Dessa personer känner behovet av att lida. Varför? För att de förmodligen har genomgått en svår tid och svåra omständigheter i det förflutna som var bortom deras kontroll. Många gånger har dessa situationer gett upphov till frågeställningar som: “Varför jag?” och “Vad gjorde jag för fel?”

Dessa situationer producerar osäkerheter eftersom de är bortom vår kontroll. Men vilka konsekvenser får detta för vårt psyke?

Det får osäkra personer att söka efter något att ha kontroll över. Vanligtvis är detta något som liknar vad de upplevde. Personer som blivit utnyttjade skulle till exempel relatera till personer som får dem att känna sig underlägsna.

Det är en något masochistisk tendens, men något som personen ifråga har viss kontroll över. Hon bestämmer vad som får henne att känna på detta sätt. Hon söker efter något som får henne att känna som hon gjorde i den tidigare situationen.

Vi sårar oss själva

Personer som lever med skuld bestraffar sig själva. De kan göra det fysiskt, men framförallt görs det mentalt. De kritiserar sig själva. De tänker överdrivet på vad de gjorde för fel och hur de skulle ha agerat annorlunda.

Denna självkritik är resultatet av brister vi byggt upp i våra sinnen. Personer som har blivit utnyttjade kan till exempel tänka att de borde ha varit mer tillmötesgående, att de inte borde ha sagt vissa saker etc.

Detta är fantastiskt för manipulatörer och psykologiska misshandlare. Deras offer bär på skuld som inte är deras. De blir gråa och sorgsna. De vet inte hur och tycks inte kunna öppna sina ögon.

Kanske är det tid eller en avgörande situation de behöver för att inse vad som händer. Att skulden inte är deras och aldrig har varit det. Att de inte bör känna sig nere helt utan anledning.

Vi sårar andra människor

Personer med skuld vill inte bara såra sig själva. Många gånger vill de såra andra människor eftersom detta gör att de känner sig överlägsna och mäktiga. Ibland räcker det inte med att såra sig själva. De tidigare frågorna, såsom “Varför händer detta mig och inte andra?” kan få dem att vilja “dela” denna ondska de lider av.

Att ha makten att såra andra människor ger dessutom osäkra människor en känsla av säkerhet. De mår bättre om andra också lider. Har jag det dåligt? Då ska andra också ha det dåligt.

Personer som vid något tillfälle har sårats kommer söka efter hämnd. Det får dem att känna sig allsmäktiga och kraftfulla, trots att det är en påhittad makt. När de inser vad de gjort kommer de må dåligt. De kommer sjunka ned i skuldkänslor, trots att det var bortom deras kontroll.

Hur du frigör dig själv från skuld

En person som lever med skuld måste vara medveten om det innan situationen kan lösas. Följande steg och tekniker kan vara till hjälp:

Be om förlåtelse

Om du gör ett snedsteg ska du be om förlåtelse och röra dig framåt. Att begå misstag är mänskligt, och vi bör inte blockera oss själva, utan istället röra oss framåt. Låt oss verkligen vara ledsna över vad som hände, men låt det inte störa våra liv.

Reparera skadan

Om det ligger inom din makt ska du försöka reparera skadan du orsakat. Även om personen inte förlåter dig, även om denne inte tror på dig. Ändra det negativa till något positivt, och må bra över att du gjort allt i din makt för att ändra det du gjorde fel.

Verbalisera skulden

Om något får dig att må dåligt ska du uttrycka det! Skuld får näring från sakerna vi håller för oss själva. Sakerna vi inte vågar säga högt.

Vårt mål är att vara lyckliga. Varför inte göra något som hjälper oss att undvika problem senare? Eller vill vi känna smärta istället?

Vi måste ändra hur vi agerar och inte vara rädda för att yttra vad som stör oss, vad som får oss att må dåligt och det vi inte tycker är okej.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.