De kritiserar dig för det de inte gillar hos sig själva

De kritiserar dig för det de inte gillar hos sig själva
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2023

Varje person har en rad fantastiska egenskaper, och även brister. Varken du, jag eller någon annan kan undkomma detta faktum. Det finns både en ängel och en djävul inom oss. Ingen går igenom livet utan att begå misstag eller göra något pinsamt. Det finns dock personer som beter sig som om detta inte vore fallet. Utan att du med säkerhet kan säga varför, eller med vilken rätt, finns det personer som är fördömande och som ständigt kritiserar dig. Det är nästan som om de har en lista med alla detaljer.

De går till och med så långt att de påtalar hur du ska agera för att undvika att begå dina fel och vilken väg du bör gå för att motverka dina brister. Och de tar sig friheten att vara i princip helt intoleranta när det kommer till dina begränsningar.

“Vår kritik innebär att vi dömer andra för att de inte har de egenskaper som vi trodde att de hade.”

-Jules Renard-

Då kritiken är ständig och konstant är det högst troligt att anledningen till att de kritiserar dig inte har att göra med något som du har gjort, utan en mekanism som kallas “projicering”. Med andra ord ser de dig som en spegel: de kritiserar dig för det som de inte tycker om hos sig själva.

Kvinna med växter i håret

Det som de kritiserar dig för

Även om vi för det mesta är bra människor händer det att vi gör fel. Du kan leta moraliska defekter hos en ängel och du kommer säkert hitta vad du söker.

Detta är precis vad vi pratar om här: var och en VÄLJER vad han eller hon vill se och inte vill se hos andra. Denna generalisering har att göra med hur denna person ser sig själv. Med andra ord: om personen ser positivt på en viss aspekt av sig själv kommer han eller hon även se positivt på detta hos andra personer. På samma sätt uppfattar han eller hon negativa aspekter hos sig själv som något negativt hos andra.

Det finns dock tillfällen då den som kritiserar inte är kapabel till att se något gott hos andra och istället dömer en person eller en grupp av personer för allt möjligt. Varför händer detta?

Kvinna med fåglar

Det som de inte tycker om hos sig själva

Projiceringen uppstår på följande sätt: personen konstruerar en åsikt om sig själv; en åsikt som inte alltid är så värst objektiv. Det kan finnas ett antal personlighetsdrag som denna person anser vara oacceptabla.

En person som egentligen är väldigt egoistisk kanske anser sig värdera solidaritet högt. Därför skapar han eller hon falska argument för att rättfärdiga sitt beteende. Det är denna typ av människor som yttrar saker som “jag är verkligen ledsen över att du känner dig ensam, men tyvärr har jag inte tid att hälsa på dig”.

De vill bli uppfattade som generösa, men deras verkliga egoism förhindrar detta. De är inte medvetna om att de bara bryr sig om sina egna intressen och inte kan unna andra något. I själva verket skyller de på dig för något som de inte tycker om hos sig själva.

Problemet ligger i att de då de hittar ett dåligt drag hos andra höjer sin röst för att protestera starkt mot detta beteende. De uppför sig som om detta beteende vore helt oacceptabelt.

Om du frågar dem varför de kritiserar dig på detta sätt kommer de att säga att de har väldigt tydliga skäl, där de hävdar att de blir tvingade av själva situationen att reagera som de gör.

Kvinna med ballonger som kritiserar andra

Vad är det som händer på djupet hos dessa personer?

Det som händer på djupet är att de brister de ser hos andra omedvetet påminner dem om deras egna dåliga sidor. De tolererar inte hos andra det som de inte kan tolerera hos sig själva. Eller med andra ord; de projicerar sina egna fel på andra för att inte behöva lida av narcissistiska sår.

De kritiserar oss helt enkelt för att de har ett behov av att kritisera, och detta har nästan alltid att göra med projicering. Men vi behöver inte bli upprörda över detta. Vi behöver bara vara medvetna om att detta är vad som sker.

Det är värt besväret att tänka igenom vilka som uppför sig på detta sätt. Vi kommer därför att kunna vara medvetna om att det de säger handlar mer om dem själva än om andra.

Vi bör därför ej heller ta åt oss av kritiken. Det är även värt att tänka på varför en person har valt en viss egenskap som mål för sin kritik. I själva verket kan detta ha att göra med något dolt hos honom eller henne själv.

Bilder av Christian Schloe.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.