Vilken personlighetstyp är du enligt enneagram?

Vilken personlighetstyp är du enligt enneagram?

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

För några månader sedan upptäckte jag ordet “enneagram” i mitt jobb som livscoach. Jag blev otroligt intresserad och började göra efterforskningar om vad det var och hur det fungerar.

Ordet kommer från grekiskan och betyder nio linjer. Det används för att beskriva de nio olika personlighetstyperna vi alla faller under.

Man kan säga att enneagram är ett system som hjälper oss förstå en objektiv verklighet genom subjektiva medel. Det kan alltså hjälpa oss att fastslå och bättre förstå:

  • Vad som gör oss till de vi är samt varför vi agerar eller tänker som vi gör.
  • Våra huvudsakliga karaktärsdrag: våra brister och styrkor.
  • Vår längtan och våra rädslor.
  • Och det mest fascinerande: det hjälper oss att upptäcka varför vi alltid kämpar med samma saker.

Jag har sammanställt en lista över de nio typerna som enneagrammet baseras på, så att du kan se vilken som passar bäst in på dig. Förhoppningsvis kan det ge dig några ledtrådar som kan hjälpa dig på vägen i din personliga utveckling.

Vilka 9 personlighetstyper ingår i ett enneagram?

Enneagram typ 1

Denna typ refererar till personer som vill vara perfekta eftersom de hatar att känna sig bristfälliga. På grund av detta har de ett komplex där de omedvetet skapar en perfekt bild av hur de vill vara. De har väldigt självkrävande och självkritiska personligheter.

Uppenbarligen kommer de bli irriterade och frustrerade snabbt eftersom de alltid söker perfektion. Eftersom deras önskade perfektion inte är möjlig att uppnå tenderar de även lätt att bli arga.

Deras arroganta beteende får dem ofta att tro att de alltid har rätt och att deras sanning är den enda. För att låsa upp sig själva och lära sig måste de först omvandla sin ilska till sinnesfrid och acceptera sig själva som de är.

Enneatyp 2

När vi inte älskar oss själva söker och kräver vi innerligt kärlek. Detta behov visar sig i den andra enneatypen, som inkluderar personer som tror att det är själviskt att älska sig själva. Istället prioriterar de andras behov över sina egna och känner sig lyckligare när de ger kärlek till personer runt om dem.

Den dåliga biten? Genom att oroa sig för andra glömmer de sig själva och sina egna hjärtan, vilket resulterar i att de tenderar att vara beroende personer som hatar ensamhet. De har en tendens att vara stolta och tror att de vet bäst vad andra behöver. Därför ger de konstant råd till andra människor och påminner dem ständigt om hur mycket de gör för dem.

För att utvecklas inombords måste de omvandla sin stolthet till ödmjukhet och ta hand om sina egna emotionella behov först.

Enneatyp 3

De värderar inte sig själva, och på grund av detta behöver de konstant andras uppmuntran. Om de inte står ut från mängden på något sätt känner de sig inte bekräftade eller älskade. De anser att deras roll som människor ska bestå av professionella triumfer, personligt anseende, framgång och erkännande.

Vad gör allt detta för dem? Det får dem att gömma sig bakom en mask och glömma vilka de verkligen är. De är självsäkra, ambitiösa och tävlingsinriktade personer. Deras personliga utveckling kräver att de omvandlar sitt högmod till äkthet. De måste lära sig att värdera sig själva för vad de är snarare än för vad de har eller vad andra tycker om dem.

Enneatyp 4

Denna typ av personer behöver konstant uppmärksamhet från personer runt dem och vill hela tiden känna sig som om de blir “upptäckta”. De känner sig väldigt underlägsna andra, vilket leder till att de måste känna sig unika, speciella och annorlunda. När de jämför sig med andra tror de alltid att “något” fattas dem för att vara lyckliga, och de fylls med avund, sorg och melankoli.

De är egocentriska och talar därför alldeles för mycket om sina egna känslor utan att ta hänsyn till andras känslor. Ett viktigt karaktärsdrag för enneatyp 4 är att de tenderar att känna sig missförstådda och går genom många toppar och dalar. För att utveckla sig själva måste de lära sig att bry sig mer om andra istället för att bara fokusera på sig själva.

Enneagram

Enneagram typ 5

Den femte gruppen i vårt enneagram består av personer som är rädda för att uttrycka sina känslor och relatera emotionellt till andra. Fysisk kontakt gör dem obekväma, så de är ofta kalla, reserverade och avlägsna. De känner sig säkra i sin egen rationella, teoretiska och intellektuella värld, trots att de inte kan använda dessa kunskaper för att skrida till handling.

För att växa som människor måste de bli medvetna om och få bättre koppling till sina hjärtan. De måste hitta en balans mellan vad de tror och vad de känner.

Enneatyp 6

Denna typ karaktäriseras av personer som inte har självförtroende och är rädda för att ta beslut. De är ständigt på sin vakt och är rädda för framtida situationer och åtaganden. De oroar sig överdrivet mycket och frågar ofta andra människor vad de bör göra i livet.

För att utveckla sig själva måste dessa personer omvandla sin feghet till mod. De måste lära sig att ha förtroende för sig själva och ta ansvar för de beslut de tar.

Enneatyp 7

Känner du någon som är rädd för smärtan denne bär inom sig? Då känner du en typ 7 i vårt enneagram: Det är roliga, glada, positiva människor som använder humör som sköld för att undvika smärta.

Ett huvudsakligt drag för dessa personer är en tendens att vara hyperaktiva, konstant på jakt efter njutning och alltid i färd med någon aktivitet för att inte bli uttråkade eller missnöjda med sig själva. Det kostar dem mycket i form av minskad förmåga att leva i nuet och upprätthålla fokus.

För att övervinna detta och utveckla sig själva måste de värdera tystnad och konsten att göra ingenting. De måste skapa ett band till den lycka och det välmående som finns inombords istället för att försöka fly.

Enneagram typ 8

Är du rädd för att bli sårad? Det är vi alla, men en person med enneatyp 8 är för rädd. Dessa människor konstruerar en mur och lever livet defensivt så att de alltid har alternativet att få kontroll genom att agera aggressivt när de känner sig hotade.

De måste alltid ha kontroll över alla situationer och klarar inte av att någon säger åt dem vad de ska göra. Deras livsmotto är troligen “den bästa defensiven är en bra offensiv.”

För att växa måste de släppa taget och acceptera sin egen sårbarhet. De måste förstå att ingen kan skada dem emotionellt om de inte först öppnar upp sig och ger dem tillåtelse.

Enneatyp 9

Den sista typen i vårt enneagram undviker konflikt till varje pris eftersom de inte vet hur man hanterar ilska mot andra. De passerar generellt obemärkta förbi för att undvika konflikt, och det krävs mycket för att de ska säga “nej” eftersom de är rädda för att göra någon upprörd.

De tenderar att vara bra lyssnare i tron att deras åsikt inte spelar någon roll, och låter sig bäras med av andra. Detta leder till brist på motivation att ägna sig åt aktiviteter eller att skapa bättre situationer för dem själva. De måste byta ut sin passivitet mot proaktivitet, hävda sig själva och bidra med värde till världen.

Vilken typ i detta enneagram identifierar du dig mest med? Att veta vilken typ du är kan hjälpa dig att övervinna stora barriärer och hinder i ditt dagliga liv, och därigenom bli en bättre människa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.