Vad är medberoende?

29 januari, 2016

Medberoende är ett psykologiskt tillstånd där en person blir emotionellt fäst till en annan. Detta är på intet sätt något positivt.

Varför kan du inte ta ett beslut själv? Varför måste du ha allt under kontroll, och varför faller världen samman runt om dig när något slinker dig mellan fingrarna? Varför kan du inte vara ensam? Det är denna typ av frågor och frustrationer vi associerar med medberoende personer.

”Frihet betyder ansvar; det är därför de flesta män är rädda för det.”
– George Bernard Shaw –

Medberoende personer uppvisar följande drag och beteenden:

Osäkerhet

Medberoende personer lever för andra och överger sig själva. De förlitar sig på andras beslut, när sig på andras åsikter och undervärderar sig själva.

För medberoende personer är andra personer viktigare. De kommer alltid undra saker såsom ”Vad skulle han göra i mitt ställe?” ”Hur skulle han agera?” De kan inte tänka själva.

Kontrollerande

Som vi har sett kräver en medberoende person alltid att en annan person tar beslut åt dem. Eftersom de inte kan leva utan detta blir de kontrollerande och manipulativa för att hålla allt och alla under sin kontroll. De vill inte att den andre ska lämna deras sida – de kan inte klara sig utan denne!

Självtvivel

Medberoende personer kan inte konfrontera världen eller leva livet ensamma. De tvivlar på att de ens vet hur de kan leva utan att vara beroende av en annan person emotionellt.

Deras osäkerheter och rädslor gör det omöjligt för dem att ta beslut. Att konfrontera livet utan en axel att luta sig mot gör dem så rädda och fulla av ångest att de alltid kommer söka något för att fylla detta behov.

Medberoende

Hur övervinner man medberoende?

Vad gör vi om vi känner att en annan person är världens centrum, anledningen till vår existens och att vi inte klarar av att leva utan denne? Kan vi övervinna medberoende? Svaret är ja.

Först ska du fråga dig själv varför du känner att livet inte är värdefullt på egen hand. Vad gör det omöjligt för dig att förlita dig på dig själv? Sök inom dig efter vad som gör dig mindervärdig, och reflektera och ifrågasätt om detta verkligen är sant. Du är inte mindre värd än någon annan.

Som en medberoende person kan dina tankar hemsökas av fraser som ”Jag vet inte”, ”Jag kan inte göra det”, ”han lär veta hur man gör” etc. Om sådana tankar dyker upp ska du motstå dem.

Ingen kan allt och ingen vet hur allt ska göras. Det finns dock något som vi alla kan göra: lära oss. Sök inte hjälp för de små sakerna; förlita dig inte på en annan person. Försök att vara självständig.

Många situationer överväldigar oss, men detta händer oss alla! Det som är bra är att veta hur man löser och övervinner dem på egen hand. Självständighet är vitalt. Vi kan inte alltid lita på andras stöd.

Leta efter en anledning att vara lycklig varje dag. Sluta se på andra som förebilder. Alla är unika. Gör ditt liv unikt.

Kämpa. Ja, det är svårt, men inte omöjligt. Fortsätt röra dig framåt. Du kommer inte alltid ha någon att luta dig mot; och när detta händer, kommer då världen rasa samman runt om dig? Nej. Du är stark, intelligent och ansvarsfull.

Du behöver inte söka hjälp hos andra. Du behöver inte någon annan för att överleva. Lev ditt liv, värdera dig själv, var unik. Låt inte ditt liv bero på någon annan än dig.

Är du medberoende? Om så är fallet hoppas jag att du tar till dig dessa och andra råd som kan vara dig till hjälp. Det kan vara svårt att övervinna ditt beroende av andra, men det är värt det – upplev friheten av att inte vara medberoende.