Hur man bryter cykeln av negativa interaktioner i förhållanden

Ibland kan du ha svårt att inte bråka med din partner, oavsett hur mycket du anstränger dig. En bättre förståelse för hur mänsklig kommunikation fungerar kan hjälpa dig att sätta stopp för dessa negativa interaktioner.
Hur man bryter cykeln av negativa interaktioner i förhållanden
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

När du har en känslomässig bindning till en annan människa kommer ni alltid ha bra och dåliga perioder. I romantiska relationer blir denna dynamik ofta mycket mer intensiv, eftersom man har en mer intim anknytning till varandra och tillbringar mer tid tillsammans. Det kan verka som om förhållandets utveckling ligger helt i händerna på ödet, men i själva verket beror denna nästan uteslutande på hur du och din partner agerar. Idag ska vi tala om hur man bryter cykeln av negativa interaktioner i förhållanden.

Har du någon gång känt som om du inte kunde låta bli att gräla med din partner, trots att du verkligen försökte? Kanske börjar du dagen med de godaste av avsikter. Men en missförstådd gest eller kommentar kan räcka för att du ska brusa upp igen.

I dessa stunder kan det tyckas som om ditt förhållande är på upphällningen. Men du bör inte handla överilat. Läs vidare så kanske du får lite nya insikter i hur mänsklig kommunikation fungerar och vad du kan göra för att bryta den negativa cykeln.

Om man vill bryta cykeln av negativa interaktioner i förhållanden måste man ta ansvar för sin egen roll

Hur uppkommer negativa interaktioner i förhållanden?

När du lever tillsammans med någon eller spenderar större delen av din tid med någon, så får denna person uppleva såväl dina bästa som dina sämsta ögonblick. Din partner får bevittna din stress, din fysiska och psykiska utmattning, din ilska och ditt dåliga humör.

Förhållanden fungerar bäst när de är balanserade. Och vissa dagar är det du som ger 80 procent och din partner 20 procent. Andra dagar är det tvärtom.

Om din partner besvarar din fråga på ett sätt som du uppfattar som oartigt eller om han eller hon gör en passiv-aggressiv anmärkning, är det viktigt att du är bestämd. Helst bör du på ett respektfullt sätt låta din partner förstå hur du känner. Tyvärr är det emellertid inte alltid lätt (eller möjligt) att göra det. Därför reagerar du ofta automatiskt genom att bli förnärmad och ge uttryck för likgiltighet, förakt och tyst kritik. Eller också kan du överreagera och kasta ur dig något som är lika sårande.

Om detta är något som bara händer då och då, behöver du inte oroa dig. Det går nästan inte att undvika. Men om mönstret upprepas och blir normen i ert förhållande har ni däremot ett problem.

Kommunikationsmönster har en tendens att upprepas

Kommunikationen mellan två personer består huvudsakligen i en konstant återkopplingskrets. När du kommunicerar med en annan människa gör du inte detta utifrån en neutral ståndpunkt. Allt du säger är i stor utsträckning en respons på vad du har sett, hört och upplevt från denna person i tidigare situationer. Därför har du en benägenhet att reagera positivt eller negativt beroende på vilka interaktioner du vanligen har med din partner.

Samma sak gäller naturligtvis för din partner. En del par grälar nästan aldrig, medan andra har ständiga konflikter. Anledningen till detta är att bestämda kommunikationsmönster har fått rotfäste. När detta väl skett är det svårt att ändra på dem.

Låt oss anta att din partner säger något som enerverar dig. Följden blir att du reagerar med en vresig kommentar eller en irriterad tystnad. Detta får din partner att känna sig sårad och reagera lika opassande. Ingen av er är villig att ge vika och ni tycker båda att det är den andres fel.

Vi kan tydligt minnas kommentarer och handlingar som fått oss att känna oss skymfade. Men det är inte lika lätt att komma till insikt om hur vårt eget beteende kan bidra till denna negativa dynamik med vår partner.

Att bryta cykeln av negativa interaktioner i förhållanden kräver ofta att man ändrar kommunikationsmönster

Hur man kan bryta cykeln av negativa interaktioner i förhållanden

Detta kommunikationsproblem kan vara svårt att lösa, eftersom båda parterna skyller på varandra och ingen vill åta sig att ta första steget. Men om ni vet att ni båda ger näring åt denna ohälsosamma dynamik, så förstår ni att ni kan skapa något bättre. Det viktigaste är att upphöra med att bara reagera på den andra personen. Bestäm dig istället för vilka gester, ord och interaktioner du vill kommunicera med. 

Ta första steget för att skapa nya kommunikationsmönster. När du en gång vant dig vid att ha negativa interaktioner med din partner brukar dessa återkomma. Men de goda nyheterna är att positiva interaktioner fungerar på samma sätt. Det betyder att när du tillför något nytt, så kommer även er kommunikation att bli annorlunda. När så sker spelar det inte längre någon roll vems felet är, eller vem som gjorde vad, eftersom ni båda hjälper varandra. Ni behöver inte bråka om vem som började. Däremot kommer ni att kunna tala om vem det var som såg till att det slutade. Det kan vara du. Kom ihåg att makten ligger i dina händer.

Med tiden blir du bättre på att känna igen dessa mönster när de dyker upp. Då kan du lättare se hur negativa interaktioner kan eskalera, och du kan förbereda dig på att hejda dem i tid. Sammanfattningsvis är det viktigt att du är medveten om på vilket sätt du och din partner bidrar till ert förhållande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aragón, R. S., & Díaz-Loving, R. (2003). Patrones y estilos de comunicación de la pareja: Diseño de un inventario. Anales de Psicología/Annals of Psychology19(2), 257-277.
  • Hurtarte, C. A., & Díaz-Loving, R. (2008). Comunicación y satisfacción: analizando la interacción de pareja. Psicología Iberoamericana16(1), 23-27.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.