Personer som använder gapande som uttrycksmetod

Att gapa på andra men samtidigt be dem att inte gapa tillbaka är ett otroligt motstridigt beteende. Gap och skrik är mycket störande för de flesta, så varför använder sig vissa av gapandet som uttrycksmetod? Låt oss ta reda på den saken.
Personer som använder gapande som uttrycksmetod
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 25 december, 2020

Ingen gillar då någon skriker åt en. Vi besitter alla rätten att behandlas aktsamt. Men för att andra ska behandla dig på detta sätt, måste du också behandla dem rätt. Detta innebär att du inte heller skriker åt dem. Annars är det ingen mening med att ställa ett sådant krav. I vardagen är det inte ovanligt att stöta på människor som mitt i ett argument använder just gapande som en uttrycksmetod. Genom att göra detta skruvar de på volymen i konversationen och känner att de har mer kontroll.

Under dina år har du förmodligen stött på personer som inte verkar ha någon typ av självkontroll överhuvudtaget. Det är tveklöst alltid svårt att hantera en irriterad person, särskilt när denna är din chef, din medarbetare eller din partner. Den största utmaningen i ett sådant fall är att inte låta deras humör skrämma dig.

Just skrikande är mycket svårt att hantera eftersom det är väldigt stötande och dominant. Om du ofta blir utsatt för människor som använder gapande som en uttrycksmetod måste du lära dig att reagera på denna typ av aggression. Samtidigt, om du bestämmer dig för att gapa tillbaka så kommer du att förlora all den auktoritet du en gång haft i kravet att de ska behandla dig mer respektfullt.

Gapande som uttrycksmetod

Låt oss vara ärliga här: Det enda syftet med att gapa är att skrämma andra och uttrycka ilska. Just ilskan är den främsta drivkraften för denna åtgärd. Människor som använder gapande som en uttrycksmetod vill känna att de har kontroll över situationen eller den andra personen. Om de bara insåg att detta sätt att uttrycka ilska endast visar på hur liten kontroll de verkligen har!

En man och en kvinna som skriker åt varandra

Det finns många klichéer man kan använda för att motivera sina skriksessioner. ”Jag skriker eftersom att om jag inte gjorde det skulle du inte lyssna på mig”, är vanligt att höra. ”Det här är det enda sättet genom vilket du förstår vad jag säger”, säger andra. Lika väl som de föregående finns det många andra stereotypa fraser som hävdar att de rättfärdigar denna irrationella uttrycksform.

När någon bestämmer sig för att gapa istället för att prata normalt är det lätt att se hur instabila deras känslor är. De skriker för att de vill verka starkare. Som vi nämnde ovan vill de försöka dominera situationen. Det är dock viktigt att förstå att en individ inte kan kontrollera en extern situation om de inte först har kontroll över sig själva.

Vad är det som gör att vissa väljer gapande som uttrycksmetod?

Människor skriker också när de känner sig rädda eller jagade. I det här fallet använder de gapande som uttrycksmetod för att försvara sig. Hotet kan vara verkligt eller imaginärt. Men många gånger finns det bara i deras fantasi och manifesterar sig som en produkt av deras egen osäkerhet. Till exempel kan de som är mycket beroende av andras godkännande, eller mycket känsliga för kritik, tolka varje interaktion som en aggression de måste svara på.

En annan anledning till att folk skriker är helt enkelt att de har gjort det till en vana. Låt oss inte glömma att vi alla är en produkt av våra upplevelser. Om man vuxit upp i en familj där man lärt sig av andra som skriker åt en, är det troligt att man själv också kommer att skrika åt andra när man blivit vuxen. Det blir som en norm. Som ett resultat kommer skrikandet att finnas nära till hands när man vill uttrycka sitt obehag inför en besvikelse eller frustration.

Å andra sidan kan vissa människor utveckla aggressiva tendenser på grund av ett dåligt kanaliserat temperament eller för att de ofta går igenom överväldigande situationer. I sådana fall använder de inte bara gapande som en uttrycksmetod i särskilda situationer utan de visar också fientlighet och ilska generellt.

En man som skriker

Kravet att inte bli gapad på

Ofta får de som höjer sin röst exakt samma i gengäld. Här kan du se hur skadligt gapandet kan vara som fenomen. Det är inte bara utan nytta utan det är också extremt skadligt för verklig kommunikation och mänskliga relationer. Att be om att inte bli gapad på är en rättighet som du kan erövra och försvara. Men du måste leva som du lär.

I personliga relationer är det lätt att observera mönstret där den ”överlägsna” personen har rätt att gapa och den andra måste hålla tyst. Du kan se detta mellan föräldrar och barn, lärare och studenter, chefer och anställda, och även inom par som bygger på asymmetriska maktförhållanden.

I dessa scenarier är kraften snedvriden. En mor skriker åt sina barn men tycker att det är respektlöst om de gör detsamma mot henne. I dessa situationer finns det en form av hierarki som alla måste respektera. Detta är sant. Föräldrar glömmer dock ofta att auktoriteten måste vara sammanhängande. När allt kommer omkring är de sina barns förebilder.

I verkligheten kan föräldrar, lärare, chefer och även makar komma undan med gapande som uttrycksmetod. Som ett resultat skrämmer de den andra personen (och nedvärderar dem). Men när allt kommer omkring, kommer vi endast att respektera den som håller både tonläget och sina känslor under kontroll. Gapandet är meningslöst och även om vi alla då och då faller för lockelsen att höja rösten, så kan vi endast tjäna på att undvika frestelsen så långt det går.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Shelton, N., & Burton, S. (2004). Asertividad. Haga oír su voz sin gritar. FC Editorial.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.