Maktkamper inom relationer och dess kännetecken

I en relation bör båda personer ha något att säga till om. Det kan dock uppstå maktspel om man inte hanterar det på rätt sätt.
Maktkamper inom relationer och dess kännetecken

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Makt är ett känsligt ämne. Båda parter vill dominera den andra, vare sig de inser det eller inte. Maktkamper inom relationer kan påverka paret på många sätt, t.ex. inom ansvar, intimitet eller sexuella relationer.

I en relation kan maktkampen orsaka spänningar som inte nödvändigtvis är dåliga.

Problemet uppstår då de strategier du använder för att nå denna makt är skadliga eller då den person som dominerar den andra använder sin dominans och kraft till sin egen fördel, och inte för relationen i sig.

Hjärta med fälla.

Maktkamper inom relationer

Par som befinner sig i relationer är dynamiska entiteter och befinner sig i en konstant process av ömsesidigt utbyte.

I ett generellt socialt sammanhang och speciellt i ett kärlekssammanhang så kan övertalning och dominans signalera maktkamper. Maktkamper inom par kan vara komplexa. De är känsliga för förändringar, önskningar och behov.

Å andra sidan kommer ni efter ett tag att få en stabilitet som sätter varje partner på en plats där hon eller han känner sig bekväm. Ibland kommer du bestämma, andra gånger din partner.

I en relation kommer exempelvis en av er välja var ni vill åka på semester medan den andra personen kommer bestämma var ni ska bo.

I mer etablerade par kan man se denna typ av utbyte allt oftare eftersom preferenser och kunskap kommer kombineras.

Allt detta gör det komplicerat att utröna vem som dominerar vem. Det är värt att påpeka att det inte alltid är dåligt då en person dominerar en annan. Problemet uppstår då en person sårar en annan bara för att hålla makten.

Par som sitter i soffan.

Problem relaterade till maktkamper i relationer

Ett maktspel i relationer tenderar att bibehålla en balans. Paret tenderar därför att reglera sig självt spontant. Folk som tycker om att hantera vissa situationer kommer passa in här.

Konflikter kommer uppstå då båda har samma preferens.

Ibland kommer denna balans inte att hända spontant. Du kommer nu få se några situationer där maktkampen inom relationer kan orsaka problem.

“Att älska är att finna nöje i den andra personens glädje.”
-Gottfried Leibniz-

Situation 1. Två dominerande parter

Ibland har båda parter en vana av att leda. Då detta händer så kommer det uppstå gräl. Då båda parter är vana vid att ha rätt så kommer det inte bli lätt för någon av dem att ge upp makten.

Om du tror att din relation har en liknande dynamik så bör ni arbeta med att försöka förstå varandra. Ni behöver därför utveckla förmågor som empati, som kommer vara väldigt användbart.

Situation 2. Två undertryckta parter

Då ingen av parterna vill leda relationen så kan de känna sig obekväma eller hjälplösa eftersom ingen kommer ta ledningen.

Detta kommer göra att de känner sig osäkra och kan bryta ner relationen i det långa loppet.

I många fall så kan man lösa detta om både tänker samma sak och man försöker uppnå en överenskommelse.

“Aldrig ovanför dig, aldrig under dig, alltid bredvid dig.”
-Walter Winchell-

Man och kvinna som kramas.

Några ord rörande maktspel inom relationer

Maktspel uppstår omedvetet och naturligt. De beror på de beslut du tar som är mer intressanta för dig. Maktspel skapar mycket spänningar efter det inledande stadiet i relationen.

Det är då du befinner dig på en plats där du börjar förstå vad du för med dig till relationen och du försöker etablera fler preferenser än du hade innan.

Om maktspelet innebär konstant bråk så måste du sitta dig ner med din partner och reflektera över vad ni bidrar med i relationen och om era argument samt strategier är giltiga eller inte.

Ni bör exempelvis fastställa att emotionell utpressning inte är okej.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dema, S. (2003). La desigualdad y las relaciones de poder en el ámbito privado. Análisis de las parejas con dos ingresos desde una perspectiva de género. Universidad de Oviedo. España.
  • Díaz, C. (2008). Una pareja, dos salarios: el dinero y las relaciones de poder en las parejas de doble ingreso. Revista argentina de sociología6(10), 203-206.
  • Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista mexicana de sociología50(3), 3-20.
  • Valdés, T., Gysling, J., & María Cristina Benavente R. (1999). El poder en la pareja, la sexualidad y la reproducción: mujeres de Santiago. Santiago: Flacso.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.