Detta är den huvudsakliga orsaken till bråk och gräl

Detta är den huvudsakliga orsaken till bråk och gräl
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 februari, 2023

En person lyssnar aldrig. Den andra personen börjar skrika. Båda anklagar varandra utan att tillhandahålla argument. Den huvudsakliga orsaken till bråk och gräl är nästan alltid densamma, och än mer så om det slutar i meningslösa konflikter, fyllda med förakt och stolthet.

Vi talar givetvis om brist på empati.

Låt oss för ett ögonblick tänka på förra gången vi hade ett någorlunda upprört gräl. Oftast uppstår denna dynamik på grund av meningsskiljaktigheter, attacker eller kritik, och vi försöker bevisa vår sanning. Vi vill att den andra personen ska se vårt perspektiv och bevisa att denne har fel, har ett bristfälligt synsätt eller är orättvis.

Vidare stöter vi ofta även på en annan aspekt: defensivt beteende. Våra sköldar vecklas ut och vi tar sikte för att skydda oss själva genom att attackera. Detta ses ofta i kärleksförhållanden, i de gräl där en eller båda parter börjar anklaga eller dela ut billiga slag medan de gömmer sig bakom den vanliga offerrollen.

“Ditt sinnestillstånd är ditt öde.”

Herodotos från Halikarnassos

Vi skulle kunna lösa dessa gräl mycket snabbare om vi övade på det där magiska ordet – empati. Att försöka ta hänsyn till den andra personens verklighet och förstå den kommer humanisera konflikter och göra dem mer användbara. Men orsaken till bråk förblir densamma, för vi fortsätter att begå samma misstag.

Vi sveps iväg av våra känslor och de grumlar vårt omdöme, stänger av våra sinnen och skapar avstånd.

Arg uggla

Brist på empati och förståelse – den huvudsakliga orsaken till bråk

Alla vill vi bli förstådda. Men samma ögonblick som någon ifrågasätter vissa saker om oss, antingen genom att kritisera eller debattera våra “sanningar”, ser vi det som ett hot. Snart därefter börjar vår ilska titta fram. Detta är en uppenbar obalans i vår emotionella homeostas, och det dröjer inte länge förrän vi börjar gräla.

Om vi tar en snabb titt på mindre vetenskaplig litteratur om konflikter så är det första vi hittar den klassiska artikeln Hur man vinner en diskussion. Vi närmar oss våra meningsskiljaktigheter och diskussioner som om de vore slagfält. Vi tror att det måste finnas en vinnare och en förlorare. Det är dags att korrigera detta tillvägagångssätt.

Den vanligaste orsaken till bråk och gräl ligger inte i det faktum att världen är full av narcissister. Dessa typer av personer kan man inte resonera med, och de är ivriga att starta gräl. Men även om de existerar så är långt ifrån alla så. Den huvudsakliga anledningen till våra gräl är vår brist på förståelse av andra och frånvaron av sann, praktisk och användbar empati.

Grälande par

Från och med ögonblicket när vi förstår den andra personen och upptäcker dennes verklighet, är vi mer villiga att ge vika för den ömsesidighet som leder till berikande överenskommelser.

Det är mycket möjligt att du tror att detta är begränsat till gräl med goda avsikter. Så kan vara fallet, för i livet finns det ofta gräl som uppstår ur orättvisa eller sanna övertramp. Men även i dessa situationer är det bra att sätta sig i den andra personens skor för att upptäcka att det kanske inte är värt att gräla; det kan vara ett slöseri med tid.

Empati är den bästa startpunkten för varje situation. Att se, känna och förstå den andra personen och därefter agera är det bästa man kan göra.

Hur man når en överenskommelse

Vi vet redan att den huvudsakliga orsaken till bråk och gräl är felaktig användning av empati. Så hur kan vi träna vår empati så att den räddar oss från jobbiga situationer och hjälper oss att nå överenskommelser. Prova dessa strategier:

  • När vi inte är överens med någon så måste vi fråga oss själva varför vi känner så. Fördjupa dig i varför kommentaren stör dig. Är det en oschysst attack eller finns det viss sanning i kritiken som du inte är villig att acceptera?
  • När vi definierat vår egen emotionella verklighet och anledningen till att vi känner oss olustiga är det dags att göra samma sak med den andra personen. Ansträng dig för att komma personen under skinnet för att känna, förstå och upptäcka. Är detta en osäker person som attackerar mig av den anledningen? Är han arg på något jag gjorde i det förflutna och är därför bitter? Sade hon vad hon sade på grund av rädsla för att förlora mig eller för att hon vill att jag ska “vakna”?
  • Det tredje steget är att kompromissa. Istället för att låta oss svepas iväg av känslor ska vi välja att kontrollera dem. Vägled din kompromiss mot förståelse och undvik att skuldbelägga eller prata om tidigare bråk. Du bör även undvika handlingar eller ord som kan förvärra situationen.
Diskuterar orsaken till bråk över en fika

Vi måste vara kapabla att lugna oss. Vidare måste vi lära oss att visa den andra personen att vi är empatiska och villiga att nå en överenskommelse.

Detta är givetvis inte enkelt. Det kräver tid och hårt “inre” arbete. Men att göra det kommer låta oss njuta av våra relationer mycket mer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.