Förvrängd verklighet som ett resultat av ångest

Ångest är ett psykiskt tillstånd som genererar en förändring av uppfattningen på olika nivåer och därmed utvecklas andra symtom som kan vara mer akuta.
Förvrängd verklighet som ett resultat av ångest
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 11 juni, 2024

Det är viktigt att klargöra att det finns två typer av ångest. En av dem är adaptiv, och dess funktion är att förbereda oss på att hantera fara eller en hotfull situation. Med andra ord är det ett instinktivt och resonligt svar som skyddar oss mot potentiella risker. Den andra typen av ångest är psykologisk eller patologisk, och resulterar i att vi ser en förvrängd verklighet.

Den dyker upp även om det inte finns någon verklig risk. Kanske är det mer pricksäkert att säga att den uppstår på grund av påhittade eller överdrivna hot. På sätt och vis är det som att det finns en fara, men personen kan inte fastslå vad den är eller vad den består av.

Människor uttrycker ångest på många sätt. Vad dessa manifestationer har gemensamt är det faktum att känslan av rädsla eller farhåga är väldigt överdriven. Ibland leder den till konstanta grubblerier; andra gånger ger den upphov till panikattacker eller isolering.

“Rädsla skärper sinnena medan ångest paralyserar dem.”

-Kurt Goldstein-

Kvinna med ångest

Ångest och kognitiv bias leder till en förvrängd verklighet

Vid patologisk ångest uppstår en skev uppfattning av världen – vi börjar se en förvrängd verklighet. Detta grundar sig i att du endast väljer ut eller uppmärksammar bitar av verkligheten som bekräftar varför du känner dig hotad. Denna information tolkas i sin tur felaktigt och blir lättare att komma ihåg än annan data.

Någon som till exempel känner sig ängslig i sin relation till andra kommer tendera att endast se specifika karaktärsdrag hos dem. Personen kommer även var mycket uppmärksam på ageranden som kan vara ett uttryck för bortstötning, oavsett hur små de är.

Tystnad kan tolkas som en indikation på att personen har fel eller att motparten inte vill tala med honom eller henne. Personen kommer däremot inte vara uppmärksam på tecken på acceptans eller intresse, såvida de inte är väldigt påtagliga.

Någon som lider av ångest kommer se många “ödesdigra tecken” i naturen. En färgglad soluppgång kan därför tolkas som att “något kommer hända”. En måne som är för ljus kan generera rädsla, men personen vet inte varför.

Negativa tecken överallt

The Four-factor Theory

Psykologen Michael Eysenck skapade ett konceptuellt förslag vid namn “The Four-factor Theory”. Den definierar de huvudsakliga sätten som någon med ångest skapar nya uppfattningar med. Alla dessa faktorer antyder kognitiv bias.

De fyra faktorerna är:

  • Bias mot en specifik stimulus: detta sker när ångesten är riktad mot ett specifikt objekt eller en väldigt precis aspekt hos verkligheten. Det leder till så kallade fobier. Om ångesten involverar beteende som sådant så kallas det för social ångest.
  • Bias mot kroppen och dess fysiologiska svar: detta sker när själva kroppen är slagfältet. Dess funktioner och svar antas vara tecken på fara. Detta leder till ett ångestsyndrom.
  • Bias mot ens eget tänkande och personliga idéer: i det här fallet uppfattas risker eller hot i ens eget sinne. Detta leder till tvångssyndrom.
  • En generellt förvrängd verklighet: detta gäller fall där ångesten är riktad mot alla listade faktorer: specifika aspekter, själva beteendet, kroppen samt sinnet. När detta sker kallas det för generaliserat ångestsyndrom.

Alla dessa manifestationer av ångest får oss att se en förvrängd verklighet baserat på våra partiska tankar. Det finns ett starkt motstånd eller en omöjlighet hos oss att ta till oss information som ifrågasätter giltigheten hos dessa uppfattningar.

Kvinna i tekopp som representerar en förvrängd verklighet

Att motverka inkorrekta tolkningar

Alla ångestsyndrom går att behandla, även i de allvarligaste fallen. Terapi i syfte att övervinna symptomen kommer hjälpa personen att fokusera sin uppmärksamhet på andra aspekter av verkligheten som denne annars utelämnar.

Det är möjligt att lära sig att ge en bredare betydelse till vad vi uppfattar. Ibland behöver vi bara någon som hjälper oss att förstå att ett starkt bultande hjärta inte betyder att vi håller på att få en hjärtinfarkt. Det är även normalt att inte alla gillar oss, men det innebär inte att de planerar att frysa ut oss.

Alla former av ångest är viktiga. När vår strategi är att ignorera symptomen tenderar de att växa och invadera vår personlighet. Ur denna synvinkel är det bästa alternativet att söka hjälp i ett tidigt skede så att vi kan hantera detta tillstånd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.