5 situationer som avslöjar ens personlighet

5 situationer som avslöjar ens personlighet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 juni, 2018

En hel livstid räcker inte för att helt lära känna en själv, och verkligen inte andra människor. Ibland överraskar folk oss med sitt beteende, även om vi känt dem i åratal. Det är därför det är viktigt att vara uppmärksam på vissa unika situationer som avslöjar ens personlighet.

Ingen blottar sig helt och hållet för andra; det är ganska uppenbart. Man lär känna personer genom att spendera tid med dem i de omständigheter man delar. Och vissa omständigheter är speciellt avslöjande för en persons personlighet.

“Människan använder hyckleri för att lura sig själv, kanske ännu mer än han använder det för att lura andra.”

-Jaime Luciano Balmes-

De är normala, vardagliga situationer, men de involverar ett dilemma. De utmanar vad personen tror sig vara och ger dig en titt på deras sanna jag. Vill du veta vilka situationer som avslöjar ens personlighet? Notera följande fem.

1. Allvarliga meningsskiljaktigheter

Med små problem kan nästan alla uppvisa en mogen, diplomatisk sida. Det kan vara lite svårt, men så länge problemet inte träffar en öm nerv eller ifrågasätter vår självbild eller vårt välmående, kan vi vara civiliserade.

Något annat sker när vi drabbas av en väldigt allvarlig konflikt. Vi talar om något som är ett objektivt, verkligt hot. Det är inte många av oss som godkänns i detta fall. Vissa personer blir paralyserade, andra exploderar. Det är därför de säger att allvarliga meningsskiljaktigheter avtäcker betydande saker om någons personlighet.

Arga personer

2. Tävlingsinriktade spel och lekar

Spel kanske inte verkar särskilt relevanta för det verkliga livet. Och det kanske de inte är, men endast av princip. Sanningen är att nästan alla människor är vad de är till stor del på grund av lekar. Lekar och spel lär oss att följa eller inte följa reglerna. De lär oss att ta en position.

Om du vill lära dig mer om någon ska du bjuda in denne att spela ett tävlingsinriktat spel. du kommer se vad personen är kapabel att göra för att vinna. Eller så kommer du se hur individen beter sig när denne förlorar.

Du kommer även kunna observera hur personen närmar sig tävling och känslorna detta medför.

3. Sjukdom

Personers sanna intentioner visar sig vid sjukdom, vare sig det är deras egna eller någon annans. Detta är ett av de mest sårbara tillstånden hos människan. Som sådant säger det mycket om en persons egenskaper och dennes kapacitet för empati.

Det finns personer som skräms av sjukdomar och håller sig så långt borta som möjligt. Vissa använder likgiltighet som en strategi för självförsvar. Andra agerar intolerant och är inkapabla att sammankoppla med någon som lider.

Allt detta gör sjukdom till en situation som avslöjar ens personlighet.

Oroad man

4. Att montera en möbel

Detta är ytterligare en aktivitet som kan verka trivial eller oviktig. Vid dagens slut är det dock en av de mest avslöjande situationerna för ens personlighet.

Att montera en möbel kräver tålamod, organisation, ihärdighet, uppfinningsrikedom och tolerans. Detta är framförallt sant om du sätter ihop den med någon annan.

När du monterar en möbel med någon kommer du upptäcka huruvida denne har dessa dygder eller inte. Du kommer även se hur personen beter sig inför andra personers brister. Kort sagt kommer du märka om personen är en bra partner för problemlösning eller inte.

5. Ekonomiska problem

När någon upplever ekonomiska problem kommer dennes sanna jag visa sig. Att få slut på pengar är verkligen ett test av ens självsäkerhet och karaktär.

Personer som tror på sig själva och sina förmågor kommer inte bli extremt upprörda över pengaproblem. Det betyder inte att de inte oroar sig, men de kommer inte låta det överväldiga dem.

Å andra sidan associerar vissa personer direkt sin känsla av värde och kompetens med de materiella saker de äger. Om de förlorar sina ägodelar vet de inte vad de ska göra, utan famlar runt i blindo. De avslöjar sig själva som osäkra, rädda och blyga.

Materiella människor

Alla ovan nämnda situationer som avslöjar ens personlighet är som de är eftersom de liknar tester. I dem finns det vissa nyckelfaktorer som skalar bort en persons fasad och visar vem denne verkligen är.

Så om du verkligen vill lära känna någon finns det inte bättre sätt än att observera denne i dessa omständigheter. Då kommer du se personens sanna personlighet.

Detta kanske intresserar dig
De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm

De 5 personlighetstyperna enligt Erich Fromm är baserade på principen med produktivitet. Enligt den berömde psykoanalytikern så är det bara en av d...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.