Blir du paralyserad under press?

Blir du paralyserad under press?

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2023

Ibland behövs bara en blick för att du ska tappa din koncentration. Om man upplever press från en lärare eller en chef kan detta få en att känna sig paralyserad. Du börjar plötsligt att göra allt dåligt. Du tappar saker, ditt sinne blir blankt och du vet inte vad du ska svara. Dina ord och handlingar fungerar inte.

Det är inte alltid detta inträffar när en sådan person ser på dig. Det kan istället vara ett aggressivt eller skrämmande meddelande som får dig att bete dig på detta sätt. Som när någon ställer en aggressiv fråga till dig, eller kritiserar något som du har gjort. Och detta motverkar att du kan svara ordentligt, vilket får dig att känna dig paralyserad.

“Jag var rädd för verbala knivar. Jag var rädd för lugnet innan stormen. Jag var rädd för mina egna ben. Jag var rädd för att bli förförd. Jag var rädd för att bli bortstött av dig. Jag var rädd för ditt straff. Jag var rädd för din isande tystnad.”

-Alanis Morissette-

När du senare tänker på detta kan det kännas otroligt att du – en vuxen – inte kunde reagera ordentligt. Situationen stör dig, fyller dig med ilska och frustration och det slutar med att du skyller på dig själv. Men om en liknande situation inträffade igen så skulle samma cykel upprepa sig.

Du blir paralyserad när du möts av intern och extern press

Det finns två typer av press: intern och extern. Extern press är det vi tog upp ovan, när någon i maktposition försöker att direkt influera dina ord eller handlingar.

Extern press är när en person försöker att utöva ett starkt inflytande på dig för att motverka dig eller skrämma dig. Dessa personer visar oftast inte sina intentioner; de rättfärdigar sina handlingar för att uppnå bättre kvalitet, optimera tid, förbättra din träning etc.

Ansikten

Poängen är att denna press måste sammanfalla med en annan typ av press för att lyckas: den inre. Den mest uppenbara typen av press är att vilja vara den andra personen till lags.

Detta visar sig ofta som ångest över att inte möta den andra personens förväntningar. Denna typ av inre press kan komma med annat, såsom en önskan att bibehålla din image som en kompetent person, eller att inte vilja se löjlig ut framför andra. Med andra ord, du vill inte skada ditt ego.

Du blir förvirrad eftersom det är två typer av press som sammanfaller. Det händer på några sekunder och du är inte medveten om allt som händer i dessa situationer. Ett krav uppstår helt plötsligt, i form av en blick, en fråga, eller en kommentar och du kan inte reagera ordentligt. Det slutar med att du ser ut som ett barn som någon har skällt på, som inte kan möta den andra personens förväntningar eller har styrkan att svara.

Man under press

Det är möjligt att du i denna typ av situation bara försöker att vara dem till lags. När du tappar din penna och dina händer skakar så får du ett nervöst leende. Utan att veta varför så erkänner du att de har rätt och du ber om ursäkt för din klumpighet. Eller så är du tyst och påbörjar en process av självanklagelse inom dig.

Du blir paralyserad för att du har ett sår som inte har läkts

Psykologiska begränsningar är inte “tillverkningsfel”. De kommer från en osäkerhet eller så signalerar de en rädsla som du kanske har. Det finns antagligen något som inte har lösts, eller så finns det många olösta saker från förr som säger till dig att du kan misslyckas, att du kommer att misslyckas.

En förklaring till att detta händer när du möts av press är att ditt liv började där förnedring var vanligt. Din familj, din skola eller platsen där du växte upp var full av kritik, och detta har kommit tillbaka till dig många gånger. Eller så kanske du gick igenom en traumatisk upplevelse som lämnade ett avtryck på din identitet: du förlorade en av dina föräldrar eller genomled en sjukdom, fysisk begränsning etc.

Hjärta

Enligt denna förklaring kan du känna dig paralyserad när du känner dig som det där beroende barnet som du en gång var. Bakom alla dessa blockeringar finns två saker: rädsla och skuldkänslor.

Kan man komma undan detta? Såklart man kan. Faktum är att det kan vara en fantastisk resa, en fantastisk utmaning där man låter sig själv växa. Du måste gå till denna plats innan någon annan placerar dig där och göra dig själv starkare där. Vänta inte på att omständigheterna ska placera dig i en situation som paralyserar dig. Gör det själv på ditt sätt så att du kan ha tillräckligt med kontroll över din miljö, så att du kan hantera situationen lite i taget.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.