Lär dig att dominera ditt ego

Lär dig att dominera ditt ego

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2022

Våra egon kan influera vilka vi är och varje beslut vi tar, och det kan forma handlingarna som fastslår vårt öde. Vi kan till och med bli till slavar under våra egon, utan att ens märka det… Därför är det av stor vikt att du lär dig att dominera ditt ego.

Att lära oss om vänskapen vi har med våra egon är essentiellt för att kunna bli medvetna om hur de influerar oss och hur enkelt det är att hamna i deras våld.

Vad är funktionen hos vårt ego?

Att känna till egots funktion kan hjälpa oss att identifiera det och göra oss själva ansvariga för det.

Egot är inte något externt. Det representerar vårt inre jag; den identitet med vilken vi visar oss själva för världen och oss själva. Det består alltså av alla våra erfarenheter och lärdomar, såväl som alla våra rädslor och sår.

Genom vårt ego försvarar vi oss själva mot det som får oss att lida; från det som har orsakat oss lidande och som plågat oss. Förnedringar, bitterhet, svårmod, utnyttjande; allt har ristats in i vårt ego.

Egot visar sig självt genom en konstant kamp för att täcka över våra svagheter. För att upprätthålla en bild av mod och känslomässig frånkoppling.

Det representerar vårt barnsligaste beteende; det som inte har lärt sig av våra misstag utan som förblir ankrat i det förflutna. Det “skyddar” oss därmed från saker som nytänkande, intimitet, närhet, kompromiss och kärlek.

Jaget och essensen

Hur skadar det våra liv?

När vi inte inser att vårt ego dominerar vårt beteende agerar vi med bitterhet, fåfänga, våld, överdrivet kontrollbehov och förstörelse.

Den verkliga anledningen till vårt lidande är vårt ego; genom att ge det näring och makt kommer det ta kontroll över våra liv. Genom att inte ta kontroll över och dominera ditt ego kommer du agera automatiskt, utan att inse konsekvenserna som dina handlingar kan ha. Vi upprättar alltså ett avstånd mellan oss själva och vår essens, vår mänsklighet, vilket ger näring åt egot.

Vi faller ned i misär och lidande. Egot när sig på denna negativitet, genererar misär och förgör vårt välmående, samtidigt som det stör vår förmåga att vara lyckliga.

Genom det känner vi oss skyldiga över att vi erkänner vad vi behöver, vad vi vill ha. Vi kan till och med känna skuld för att vi hänger oss åt kärlek.

Det är vår mest uppriktiga och orättvisa inre domare. Det gör oss därför fega, tävlingsinriktade, själviska och misstroende i andras närvaro. Det gör oss till passiva individer som agerar som offer.

Det får oss att tro att vår misär finns där ute, och inte inom oss. Vi tar därmed inte ansvar för vad som händer i våra liv och solar oss i skadan som åsamkas oss. Vi hålls följaktligen fastklistrade vid lidande och misär.

Ser sig i spegeln

Lär dig att dominera ditt ego och minska dess inflytande

Att bli ansvariga personer, mer medvetna om vår personliga utveckling, handlar inte om att eliminera vårt ego eller göra oss av med det. Det är nämligen en del av vilka vi är och är helt enkelt oundvikligt. Du måste alltså bara minska dess influens på ditt liv, dominera ditt ego, och framförallt inse att vårt ego styr våra tankar och handlingar.

När vi blir medvetna om vårt ego kan vi lära oss hur man dominerar det och besluta vilken attityd vi vill anta. Det är alltså så vi gör oss av med offerrollen som binder fast oss vid lidande.

När du lyckas dominera ditt ego kommer du bli fri från de attityder som orsakar lidande hos dig, såsom:

  • Behovet att ha rätt.
  • Att känna dig kränkt i tron att andra personer attackerar dig.
  • Behovet att vinna och erövra för att bli bättre.
  • Behovet att känna dig överlägsen andra.
  • Att identifiera dig genom dina prestationer och känna ditt personliga värde genom dem.
  • Önskan att äga och att alltid vilja ha mer.

Om vi är kapabla att inse det kommer vi börja leva i nuet, istället för att undvika eller glömma bort att det finns där. Att älska oss själva; inte för vad vi uppnår, utan för vilka vi är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.