9 buddhistläror för ett bättre liv

9 buddhistläror för ett bättre liv

Senaste uppdateringen: 22 augusti, 2023

I den här artikeln ger vi dig nio buddhistläror som inbjuder till reflektion över livet.

Det fanns en gång en tid, väldigt avlägsen för oss, när vi slutade blicka uppåt med förundran och beundran, och började leta efter andra saker.

Detta hände när vi började underskatta, försumma och glömma bort anden, och lät andra saker ta dess plats. Därför började vi vandra i konstant sökande efter njutning och säkerhet, på konstant flykt från rädslan, smärtan och obehaget som hindrade oss från att vara fridfulla.

Ordet Buddha kommer från budh, vilket betyder “uppvakna” – Buddha betyder därför “Den Uppvaknade”. En Buddha är någon som har vaknat upp från allt, som om denne kommit upp från den djupaste av sömn för att upptäcka att han inte längre lider; att lidandet bara var en ond dröm. Vi kan alla fly från denna mardröm, och lyckas “att bara göra gott, att undvika att såra andra på något sätt och att rena hjärtat”.

Enligt Buddhism består vägen som leder oss till att “återkoppla med vår ande” av tre stadier: lyssna eller läsa, reflektera över vad som har lästs, och ta det i bruk. Från detta kan man dra slutsatsen att buddhistisk filosofi är något som måste vara användbart. Om det inte fungerar kan man sluta med det; om det å andra sidan visar sig vara fördelaktigt är det värt att vårda det.

Så som inledning vill vi ge dig nio av de många sutras, eller buddhistläror, som bjuder in oss att reflektera över livet. De är inte citat att komma ihåg, utan läror som verkar tillsammans för att bilda hela den buddhistiska doktrinen, och som vi kan anpassa efter våra egna dagliga beteenden.

Sutra 1: Han ser; han är tydlig – en av våra viktigaste buddhistläror

Dåren sover som om han redan vore död, men mästaren är vaken och han lever för alltid. Han ser. Han är tydlig.

–Buddha–

Allt finns i våra hjärtan, men vi måste lära oss att observera. Genom att göra det kan våra sinnen bli tydligare och vi själva mer delikata och koncentrerade. Var vis och observera; tala inte, observera bara och lär dig.

Sutra 2: Bara kärlek löser upp hat

I denna värld har hat aldrig löst upp hat. Bara kärlek löser upp hat. Detta är lagen, uråldrig och outtömlig.

–Buddha–

Ljus skingrar mörker, och mörker är hat. Hur uppnår vi detta ljus? Slappna av och låt ditt sinne vara tomt. Separera dig själv från effekterna som bara fyller dig med hat och negativa känslor. Vinn tystnad så kommer ljuset äntra dig och hatet kommer bli irrelevant för dig.

Sutra 3: Hur kan du gräla?

Även du ska gå bort. Med denna vetskap, hur kan du gräla?

–Buddha–

Livet är kort. Att gräla är värdelöst slöseri av det. Det är bättre att använda din tid och energi för att uppnå lycka, så gräla inte över fysiska saker när ditt hjärta är glatt. Av jord är vi komna och jord ska vi åter varda. Var är då logiken i att gräla? Vad tjänar vi på att slösa vår energi?

Sutra 4: Bortom bedömningar – en av våra mest tänkvärda buddhistläror

Ett sinne bortom bedömningar ser och förstår.

–Buddha–

Låt inte dig själv överväga vad som är gott och vad som är dåligt, för om du analyserar det kommer du delas. Välj en attityd av medveten uppmärksamhet. Bara observera båda alternativen utan att välja.

Lugn

Sutra 5: Lev mödosamt

Sötma är att leva mödosamt och att bemästra sig själv.

–Buddha–

Skulle du bestiga Mount Everest i helikopter? Det är förmodligen enklare, men det skulle inte vara lika njutbart. Det är verkligen berikande när vi lägger själ och hjärta i saker. Vi måste leva livet, inte observera det. Detta kan bara göras genom att leva sitt eget liv, och inte andras.

Sutra 6: Buddhistläror om att övervinna

Med varsamhet, övervinn vrede. Med generositet, övervinn elakhet. Med sanning, övervinn villfarelse.

–Buddha–

Gör det negativa till något positivt. Världen förbereder dig på det negativa och föser dig på vägen mot repression. En intelligent person tjänar inte samhället, för vad det behöver är lydiga personer, inte intelligenta. Lev ditt liv intelligent.

Sutra 7: Vaken för alltid

Alla saker dyker upp och försvinner, men han som vaknar skall vara vaken för alltid.

–Buddha–

Det finns två sätt du kan leva på: falla eller växa. Att falla är enkelt eftersom gravitationen hjälper dig, och så även samhället och massorna. För att falla måste du låta dig själv bli tagen och vara lydig.

Men att växa är svårt. För att växa måste du vara olydig; du måste övervinna ditt ego, övervinna dig själv och utvecklas. Vi är alla kapabla att uppnå medvetenhet, men få av oss söker och finner den. Om du ger dig av på vägen och lär känna dig själv och lever ditt eget liv kommer du leva för alltid.

Sutra 8: Ord

Vårda dina ord.

–Buddha–

Sinnet är fullt av ord; ofta onödiga sådana. Vänj dig vid att tänka vad som är nödvändigt och säga så lite som möjligt. Var konkret och telegrafisk. Överväg innan huruvida det du ska säga är logiskt. Kom alltid ihåg att ord har makt, och att den makten kan vändas mot dig.

Sutra 9: Tankar

Vårda dina tankar.

–Buddha–

Tankar är i ditt sinne; de är kaos och det är viktigt att samla dem. De kommer och går utan sans. Du hittar på saker eller tolkar dem, och dina tankar går sin egen väg. Dina tankar är din bödel. Tänk endast när du vill. Lär dig att koppla på och koppla bort dig själv.

Det har funnits fler än tusen Buddhas i historien; tusentals uppvaknade människor som har visat oss vägen de tog mot tacksamhet och visdom i form av olika buddhistläror.

Det är därför vi alla kan uppnå uppfyllelse genom att följa dessa bud; vi måste bara avaktivera vårt ego, sluta vara lydiga och istället leva vårt eget liv, vandrandes på kärlekens och vänlighetens väg.

Bilder från Sutichak Yachiangkham och Mila Supinskaya.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.