5 råd för ökad känslomässig intimitet i förhållanden

5 råd för ökad känslomässig intimitet i förhållanden

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Känslomässig intimitet är en känsla av närhet till en annan person. Det är en verklig, ömsesidig känsla baserad på empati. När vi befinner oss i ett känslomässigt intimt förhållande kan vi dela personliga känslor utan att känna oss dömda, ej accepterade eller obekväma för att vi inte gör eller tänker det påstått rätta.

Denna typ av intimitet är typisk för en sann vänskap. Den bör finnas i alla personliga förhållanden som strävar efter vara autentiska.

Par i solnedgång

Känslomässig intimitet kan existera mellan vänner, i familjeförhållanden och i kärleksförhållanden. Vissa personer känner den även med sina husdjur. Känslan av delad intimitet är viktig för både vår fysiska och mentala hälsa. Den ger oss säkerhet och förstärker vårt självförtroende, vilket hjälper oss att hjälpa andra.

Känslomässig intimitet är viktigt i relationer, men ibland blir det svårt att känna oss nära eller intima med personer som det är meningen att vi ska känna oss intima med. Följande råd kommer hjälpa dig att forma ett djupare band med de viktiga personerna i ditt liv.

Vänner

1. Ta reda på varför du håller människor på avstånd

Vet du varför du håller människor på avstånd rent känslomässigt? Det finns vissa anledningar till varför du knuffar bort personer. Det kan vara något som fick dig att tappa tillit till dessa personer eller någon besvikelse i det förflutna. Kanske är det för att du växte upp i en miljö med en distinkt brist på intimitet. Eller för att du kanske utvecklat en cynisk attityd mot andra.

Vad anledningen än är måste du komma underfund med den så att du kan gå framåt. Det kanske finns verkliga anledningar till varför du inte vill vara intim med andra personer. Om så är fallet ska du inte gå framåt. Men det kan finnas andra dolda anledningar som inte har något att göra med det och som står i vägen för dina personliga förhållanden.

2. Öka den fysiska kontakten lite i taget

Känslomässig intimitet är en viktig fysisk komponent i alla typer av förhållanden. Ta en titt på dina förhållanden och andras förhållanden. Personer med stark känslomässig intimitet rör vid varandra.

För att kontinuerligt höja den känslomässiga intimiteten lite i taget är det nödvändigt att börja beröra varandra och börja bygga tillit. Och denna kontakt måste vara uppriktig, inte påtvingad. Det måste göras med bebissteg, för när intimiteten mellan två personer har gått förlorad, eller när en mur byggts upp mellan dem, är det väldigt svårt att övervinna dessa problem.

3. Förstå skillnaden mellan fysisk och känslomässig intimitet

Den kända författaren av kärleksromaner Barbara Cartland skrev en gång: “Hos män resulterar sex ibland i intimitet; hos kvinnor resulterar intimitet ibland i sex.” Kan det ligga något i detta?

Kanske är det ett faktum att män rent generellt kan koppla bort sina känslor och känna som att sex bara är sex, medan kvinnor kan känna att sex är en brygga mot större intimitet.

Fysisk intimitet

Självklart är detta inte en absolut regel, men det hjälper oss att se hur fysisk och sexuell intimitet kan ses på två helt olika sätt. Hur som helst är det fel att anta att fysisk intimitet oundvikligt kommer leda till att man känner känslomässig intimitet, speciellt om den inte kommer med utveckling av förhållandet bortom den fysiska aspekten.

Vi kan applicera samma princip på vänskapsrelationer. Närvaron av kontakt mellan personer antyder inte något kring om denna kontakt endast genomförs påtvingat eller som vana. Hur det än ligger till handlar det för känslomässig intimitet inte om att vara fysiskt nära. Sättet som du relaterar till andra på fastslår även nivåerna av intimitet.

4. Dela med andra, lite i taget

Ytterligare en aspekt som är nödvändig att arbeta på lite i taget med andra är att dela med oss av våra känslor, idéer, önskningar, drömmar eller frustrationer. Det är på detta sätt som personer verkligen börjar lära känna varandra och öppna upp lite i taget.

Om du å andra sidan drar igång ett personligt tal direkt är det lätt för den andra personen att stänga ner och ta avstånd, speciellt om du fokuserar på det negativa. Ett bra sätt att börja på är att dela med dig av vad du tycker om något vid ett väl valt tillfälle. Gör det till en vana att dela med dig av vad du tycker om saker, vad du tror, vad du hoppas på… Lite i taget och vid rätt tillfälle.

5. Tvinga inte fram saker på vägen mot känslomässig intimitet

I början sade vi att känslomässig intimitet är en väg i två riktningar. Om du försöker tvinga fram något kommer du konfronteras av en svår situation. Känslomässig intimitet måste tillåtas att utveckla sig själv på ett naturligt sätt. Det är även nödvändigt att veta hur man ska backa eller sakta ner saker när det behövs. Var inte för krävande mot den andra personen om du inte vill förstöra allt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.