10 anledningar till att vi är rädda för kärlek

10 anledningar till att vi är rädda för kärlek

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Har du någonsin medvetet tillåtit dig själv att bli älskad av en annan person? Vi tenderar naturligt att fly från sådant vi fruktar, och kärlek är inget undantag. Många problem kommer från våra försvar, vår misstro och vår rädsla. Om du inte är van vid att bli älskad kan du vilja knuffa bort dessa personer från din “bubbla”. Varför är vissa personer rädda för kärlek? Det finns många anledningar.

Att förstå dessa anledningar är nyckeln till att bekämpa vår rädsla för förhållanden. Varför motsätta sig kärlek i livet?

1. Vi är rädda för kärlek eftersom vi är rädda för att bli lämnade

Om du någonsin har blivit dumpad är det troligt att du kommer vara rädd för att personen du för tillfället är med också kommer lämna dig. Självklart bör du inte blint lita på personer som inte har bevisat sin hängivelse till dig, men att tro att alla kommer göra samma sak är inte svaret.

Nyckeln här är att ta det långsamt. Dela din oro vid rätt tidpunkt och uppmärksamma tecknen för engagemang och lojalitet.

Det kan vara en god idé att skriva ned vissa av dessa tecken på engagemang eller tala med din partner om dem. Håll dina fötter på jorden och fortsätt långsamt röra dig framåt.

2. När någon älskar dig förväntar sig han eller hon för mycket av dig

Generellt förväntar sig båda parter i ett förhållande kärlek och engagemang från varandra. Vissa personer gör specifika saker i hopp om att senare kunna få desamma tillbaka. I dessa fall spelar förväntningar en speciellt viktig roll.

Det är viktigt att komma ihåg att förväntningar ibland kan spela en hälsosam roll i ett förhållande, men de kan bli för komplicerade om verkligheten skiljer sig från vad vi väntar oss. Varje förhållande är annorlunda. Återigen är detta en rädsla du bör dela med din partner för att kunna komma till en gemensam överenskommelse.

3. När någon älskar dig vet denne för mycket om dig

Ibland kan vi känna oss sårbara av att visa andra vilka vi är. Denna ångest är en viktig barriär för vår intimitet.

Att visa oss själva för någon, både våra positiva och negativa sidor, kan vara en risk om vi tror att våra negativa egenskaper kommer få den andra personen att lämna oss. Men detta är återigen inget annat än förväntningar som hindrar oss från att uppleva ömsesidigt utbyte av glädje och motgångar i livet. I slutänden ökar detta bara våra rädslor för att älskas.

Om du inte visar dig själv autentiskt för din partner kommer denne aldrig verkligen lära känna eller acceptera dig. Om någon vill vara med dig kommer han eller hon älska dig precis som du är.

4. Vi är rädda för kärlek eftersom vi befarar att våra partners ska göra oss besvikna

Ja, det kommer han eller hon att göra. Ingen kan leva upp till alla förväntningar. Folk begår misstag, är lata, rädda för vissa saker och glömmer sina prioriteringar. Du kommer också göra det.

Förbered dig på detta. Ett bra sätt att hantera besvikelse är att låta din partner veta var dina gränser är, hur din situation ser ut och hur du känner dig. Gör detta respektfullt. Därifrån kan du förhandla om vad som händer härnäst. Varför förneka din besvikelse och beröva din partner chansen att göra annorlunda?

5. När någon älskar dig sårar han eller hon dina känslor

Det är sant att vi vid många tillfällen i ett förhållande mår dåligt eller känner oss frustrerade. Men att uttrycka denna känsla genom vrede och förbittring kommer inte leda någonvart. Det finns ett mycket enklare sätt att uttrycka denna smärta. Prata med din partner om vad denne gjorde som fick dig att må dåligt, för att sedan tillsammans kunna ta reda på hur situationen kan lösas.

Ilska, förbittring och vrede kommer bara få dig att må sämre.

6. När någon älskar dig kontrollerar denne dig

Om du är van vid att bli kontrollerad kan du attrahera personer som vill kontrollera dig. Att erkänna detta faktum från början och vara medveten om det kommer hålla dig på alerten när du startar ett nytt förhållande. Och om du är den som kontrollerar i förhållandet kan du börja med att tänka på dig själv.

Om du dock fortfarande inte är säker på huruvida kontroll är en viktig del av ert förhållande ska du ställa följande frågor till dig själv: säger du alltid ja? Drar du ut på tiden eller söker du andras ingripande? Hur bra är du på att ta självständiga beslut?

Och kom ihåg att om du inte är villig att bli kontrollerad kan du inte bli kontrollerad.

7. Vi är rädda för kärlek då vi befarar att våra partners ska begränsa oss

Det är även möjligt att tänka att den andra personen kommer begränsa oss när vi startar ett förhållande. Detta är faktiskt sant för vissa förhållanden. Men när vi blir tillsammans med en annan person är syftet inte att förlora i värde, utan att växa tillsammans.

Att sätta gränser för dig själv kommer därför bara göra dig till någon annans egendom. Och ingen tillhör någon annan. Det bästa är att respektera dig själv.

Saker måste inte inträffa som vi vill, de måste inte gå vår väg. Vi måste tillhandahålla frihet till varandra och kommunicera.

8. När någon älskar dig tar din familj avstånd från denna person

Det finns givetvis en möjlighet att en eller flera av dina familjemedlemmar inte kommer gilla din partner. Vad gör du då? Att lyssna på vad de har att säga är bra att göra, men sedan ska du tänka på ditt eget val, din egna nöjdhet och hur du känner.

Det värsta du kan göra är att vägra vara med någon för att din familj inte godkänner personen. Alla är fria att välja vilka de vill spendera sina liv med.

9. När någon älskar dig förlorar du dina vänner

Kanske har du varit i ett förhållande där du över tid fått färre vänner. Men du måste inte förlora dem; allt handlar om prioriteringar. Du kommer troligtvis spendera mindre tid med dem, men om de verkligen är dina vänner kommer du inte förlora dem.

Rädslan för att förlora dina vänner behöver inte bli ett problem om du vet hur du distribuerar din tid. Du kan faktiskt spendera viss tid med både dina vänner och din partner.

10. Vi är rädda för kärlek eftersom vi är rädda att förlora oss själva

Allt handlar om gränser. Hur kan du vara i ett engagerat förhållande och inte förlora dig själv?

När du ägnar dig åt någon blir ni inte en och samma person. Ett hälsosamt förhållande lägger till element till den du redan är; det tar inte bort några.

Det kanske är bättre för er båda om ni blir ett lag. Du är din egen person tillsammans med någon annan. Ni kommer arbeta tillsammans, förhandla och respektera varandra ömsesidigt, och behålla er individualitet för allt annat.

Analysera vilka av dessa aspekter du är rädd för, bekämpa rädslan och upplev kärlek fullt ut. Alla behöver bli älskade och vara lyckliga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.