Jag kommer inte ändra mig för dig, jag ska växa med dig

Jag kommer inte ändra mig för dig, jag ska växa med dig

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Många människor accepterar och tror att uppbyggnaden och förvaltandet av ett kärleksförhållande kräver att minst en part i förhållandet ger upp vissa saker i sitt liv. Vissa förväntar sig till och med att de behöver “anpassa” sig efter deras partners personlighet genom att ändra vissa personlighetsdrag hos sig själva. Detta leder självklart inte till något bra. Målet för ett par ska vara att växa tillsammans.

Vi förnekar inte att vi ibland, genom att vara en del av ett par och ha ett stabilt och långvarigt förhållande, behöver göra små uppoffringar. Men allting har sin gräns. Stunden då vi tvingar oss själva att förändras förlorar vi en del av oss själva, och detta skapar ett vakuum.

Om vi ändrar våra värderingar, våra fritidsintressen eller vår personlighet för en annan människa är vi inte sanna mot oss själva. Vi är heller inte rättvisa mot honom eller henne eftersom vi presenterar en falsk bild av oss själva.

För att upprätthålla ett förhållande borde vi aldrig låta våra egna rättigheter och värderingar bli kränkta på något sätt. Det är de sakerna som definierar oss. Dessutom borde vi inte kräva att personen vi älskar “ändrar” sig eller anpassar sina behov för oss.

Personlig tillväxt och tillväxt i förhållandet

Vi borde börja med att klargöra någonting grundläggande: kärleksförhållanden är inte fixerade eller orörliga. Ingen av oss är omedveten om det omkring oss, om våra sociala förhållanden, om jobbet, om familjen eller om våra personliga behov. Som ett par måste vi vara öppna för fortsatt förändring där det är nödvändigt att hålla sig “uppdaterad” kring nya situationer och möjligheter. Därför kan ibland “Vi” konfronteras av ett “Jag”.

Att växa tillsammans genom intimitet

Ett av de vanligaste problemen i ett förhållande är behovet att harmoniera vår personliga tillväxt med förhållandets tillväxt. I ett välmående, lyckligt förhållande är båda dessa sfärer sammanlänkade. Hur? Båda parter respekterar, förstår och prioriterar personen de älskar, och båda parter kan ha sitt eget personliga utrymme där de kan utvecklas och vara sig själva.

Vi skulle kunna säga att den här processen verkligen är en märklig paradox, för medan vi arbetar dag ut och dag in för att vara en intim, harmonierande enhet måste vi även tillåta oss själva att vara två självständiga individer kapabla till att berika vår individualitet och i sin tur ge den insikten och inre lyckan till förhållandet.

Att uppmuntra den individuella tillväxten hos båda parterna i förhållandet låter oss stödja den inre balansen, självkänslan och personliga tillfredsställelsen som är nödvändig för förhållandets framgång.

Det är därför meningslöst att tvinga någon vi älskar att ändra på sig. Om vi skulle be honom eller henne att vara mindre extrovert, att gå ut mindre med vänner så att han eller hon kan vara hemma oftare, skulle vi bara mata personens frustration och underminera dennes intresse för oss.

Vad hjälper det att främja deras ledsamhet med vår själviskhet? Ingen kan ändra på sättet som de passar in i våra liv. Meningen är att bygga upp, växa, och gå framåt (förhoppningsvis tillsammans). Inte att begränsa.

Genom att växa med dig finner jag mig själv

En mogen kärlek är grunden till ett hälsosamt förhållande. Det är en engagerad kärlek kapabel till att respektera och älska sin livskamrat som han eller hon är, utan att tvinga honom eller henne att ändra på sig när som helst. Rädsla och personlig osäkerhet är nästan alltid det som skapar behovet att kontrollera någon annan.

Jag hoppas min partner ändrar den här aspekten hos sin personlighet, för då kan jag vara säker på att han/hon inte lämnar mig, utan även fortsättningsvis kommer att passa ihop med mig.” Men människor är inte pussel; vi är inte individuella bitar med tvånget att passa ihop med någon annan perfekt. Dina hörn behöver inte passa med mina, och dina tomrum behöver inte nödvändigtvis fyllas upp med mina fördelar.

Par

Det skulle vara bättre om vi började bli medvetna om att ingen av oss är perfekta, och att vi söker andra varelser som inte heller är perfekta, med vilka vi går hand i hand och växer varje dag. Denna fantastiska process kommer helt säkert att vara hela livet, men under tiden kan vi även växa som individer. Vi får mer och mer insikt ju mer vi växer som ett par.

Kärlek är faktiskt en process som handlar om att omfamna livet, ett kontinuerligt sökande där vi utvecklar oss själva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.