Låt inte dina sår göra dig till någon du inte är

Låt inte dina sår göra dig till någon du inte är
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2023

Vi grubblar ofta över det förflutna och försöker lära oss av det, men vi förlorar ofta vår emotionella identitet som en konsekvens av att dess sår hålls öppna.

Detta leder till att såren blir infekterade, och vår förmåga att vara oss själva och validera våra känslor begränsas. Detta gör oss till personer vi inte är.

Vi är säkert vana vid att leva med en latent smärta som vi inte vill bemöta, och vår hjärna har ofta kopplat bort sin förmåga att känna den, för att vi inte ska behöva lida.

Vi vet dock innerst inne att detta leder till att vi inte klarar av att gå vidare och att vi inte kan njuta av nuet. Även om det ofta sägs att det förgångna är som en gammal god vän bör vi kunna rannsaka oss själva för att undvika att leva i det förgångna.

“Det är alltid bra att veta när ett stadium i livet når sitt slut. Om du fortsätter att hålla dig kvar längre än nödvändigt kommer du att förlora din glädje i livet. Att sluta cirklar, stänga dörrar, avsluta kapitel… eller vad du väljer att kalla det.

Det viktiga är att kunna stänga dem, och låta livet ha sin gång.

Vi kan inte leva i nuet och samtidigt drömma om det förflutna. Inte heller bör vi fråga oss varför. Det som har hänt har hänt, och vi bör kunna distansera oss från detta. Vi kan inte vara barn för evigt, ej heller tonåringar, ej heller anställda hos företag som inte existerar, ej heller ha kontakt med personer som inte vill ha kontakt med oss…

Det som har hänt har hänt och vi måste låta detta vara avslutat!”

-Paulo Coelho-

Hjärtan

Att rena vårt förflutna och läka våra sår

“Det som vi en gång har tyckt om kommer vi aldrig förlora.
Allt som vi älskar kommer att bli till en del av oss själva.”

-Bernardo Stamateas-

Den stora frågan är “Hur blir våra hjärtan infekterade?” Bland annat genom uppoffringar, ilska, rädsla för att bli övergivna, ensamhet, svek, brist på stöd, brist på förståelse, sorgsenhet, längtan och skam.

Det är ofta så att samma sår uppkommer i stora delar av denna lista. Men vad kan vi göra för att verkligen börja läka?

  • Se in i ditt inre och se var du har dina sår. Var gör det ont? Gör det dig obekväm att prata med någon om detta? Gör det dig ledsen? Sedan när? Varför tror du att det är på detta vis?
  • Prata om allt detta. Det kanske inte är lätt, men våra sår gör inte bara att det gör ont, de begränsar oss också. Försök att prata med någon, för det är viktigt att man får ut det man har inom sig.
  • Att dränera såren innebär att man får möjlighet att läka. Emotionella sår från vårt förflutna skadar oss. Därför måste vi läka dem för att kunna gå vidare.

Lindra din smärta och stäng såren så att du inte behöver lida mer. Du kommer därefter att börja må bättre och du kommer inte behöva vara någon du inte är.

Tårar

Släpp taget!

Om det inte ger dig glädje i livet… SLÄPP TAGET

Om det inte hjälper dig att växa som människa… SLÄPP TAGET

Om det fastnar i din själ men inte tillför något… SLÄPP TAGET

Om oron för din säkerhet blir ett hinder för din utveckling… SLÄPP TAGET

Om du inte förbättrar dig själv… SLÄPP TAGET

Om du inte kan vara dig själv… SLÄPP TAGET

Om du inte har en plats i ditt liv för dig själv… SLÄPP TAGET

SLÄPP TAGET… Det kommer att vara mindre smärtsamt att släppa taget än att hålla kvar vid NÅGOT SOM INTE LÄNGRE EXISTERAR.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.