Frigör dig själv från förbittring

Frigör dig själv från förbittring

Senaste uppdateringen: 29 januari, 2016

Förbittring är instängd ilska och vrede som blivit frusna i tiden när det som gav upphov till dem inträffade. Vi kopplar bort oss från det som hände i det förflutna eller vad som kan hända i framtiden, och lämnar den situationen och vad vi upplevde oförändrat med tiden.

“Jag är förbittrad mot min syster eftersom hon inte brydde sig om mig, inte oroade sig över mig eller tog hand om mig när jag behövde hjälp”, “Jag är bitter över min partner eftersom han inte tog hänsyn till min åsikt för ett år sedan när han tog ett viktigt beslut”…

På så sätt kapar vi vårt intresse för den andra personen och försöker att inte bry oss om vad de gör eller säger; vi kan dock inte koppla bort oss från den känsla av frustration, vrede, impotens eller smärta som kommer med det som sårat oss.

När vi är förbittrade fortsätter vi att känna på detta vis. Förbittring är en liten grotta där vi samlar olöst, ej bearbetad smärta och vrede. Detta byggs upp över tid, och om vi inte är uppmärksamma kan det växa till ett monster inom oss.

Generellt sett är förbittring en känsla som inte erkänns av samhället. Men förbittring har, precis som alla andra känslor, en anledning att finnas och fungerar som ett tecken som pekar på existensen av ett problem eller en svårighet som är svår att lösa.

Katt

Hur upplever vi förbittring?

Förbittring börjar när vi upplever något som frustrerar eller gör oss oorganiserade, men inte uttrycker vår smärta eller vrede. Folk som är förbittrade tenderar att vara de mest hyperkänsliga, som känner både smärta och vrede med stor intensitet, utan att lära sig att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt.

De börjar genom att fjättra sina känslor för att senare överdriva och göra hönor av fjädrar. Smärtan och vreden förvaras i grottan och fortsätter att växa, vilket uppmuntrar monstret att ta kontroll. Vad vi inte uttrycker och bearbetar kan växa till ett gift inom oss och hålla oss bortkopplade från andra samtidigt som vi blir kroniskt sjuka.

När vi känner oss bittra eller hyser agg kan det vara till hjälp att fråga oss vad vi tycker om oss själva när vi känner och bibehåller denna avskärmade vrede. Vi kan tro många saker om oss själva, varav vissa kan hjälpa oss lösa bitterheten, medan andra val, såsom att avfärda och inte erkänna oss själva för vad vi känner, kommer göra situationen värre.

Om självförebråelser ansluter sig till vreden och smärtan känner vi oss ofta “dåliga”; att vi inte förtjänar att älskas eller få stöd, vilket kan skada vårt självförtroende.

För att undvika att känna förbittring måste vi lära oss hur vi blir arga på ett hälsosamt och produktivt sätt, och hur vi känner igen och uttrycker den smärta vi känner.

Dessvärre känner majoriteten av oss inte till och har inte lärt oss hur vi ska uttrycka vår vrede på ett bra sätt och hur man hanterar energin som denna känsla resulterar i. När vi blir arga är det vanligtvis för att vi låter våra förväntningar skena iväg, och när verkligheten visar sig vara annorlunda än vad vi hoppats på känner vi en våg av emotionell vrede. Vi måste ha detta i åtanke, ha mer styrka och lösa problemet som stört oss.

Detta kombinerat med en ansträngning att kommunicera med vår smärta utan att döma oss själva kommer låta oss förhindra att bitterhet byggs upp inom oss.

Om vi dock redan känner förbittring kan det vara svårt att bli av med den. I dessa fall måste vi börja förstå och ändra våra åsikter om det som gjort oss bittra. Så istället för att avfärda oss själva ska vi ge oss chansen att uppmärksamma vad vi känner och vad vi behöver. Vi kommer märka att vi är sårade och arga, och vi kommer kommunicera detta till den andra personen på ett lämpligt sätt.

Det handlar om att vara medveten om och identifiera våra känslor istället för att agera utan att tänka. Det är även viktigt att förstå att alla inte kan ge oss vad vi ber om eller behöver, inte bara på grund av deras situationer, utan även för att vi ofta inte uttrycker det till dem.