Fryst eller försenad sorg: smärta som blir kronisk

Att acceptera en förlust är aldrig lätt. Det kan faktiskt vara så svårt att vissa människor helt enkelt inte klarar av lidandet. En del lägger det åt sidan och vägrar acceptera den nya frånvaron i deras liv. Försenad sorg kan pågå i årtionden och kan bli en verklighet där smärtan blir tyst och kronisk.
Fryst eller försenad sorg: smärta som blir kronisk
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Fryst eller försenad sorg är när en person inte har kommit över en förlust. Det är sorg som blir kronisk, som du släpar med dig permanent. Detta lidande manifesterar sig på olika sätt.

Det kan till exempel manifestera sig som ångest, stress, trötthet, apati eller konstant irritabilitet. Så överraskande som det kan verka är detta faktiskt en mycket vanlig klinisk verklighet.

Många vet inte vad de ska göra med denna frysta hopen av smärtsamma känslor. Denna typ av lidande kan vara förlamande och försätta en person i en situation med en känsla av tomhet där det är svårt att hantera ens liv.

Andra människor fördubblar sin fokus på sina dagliga rutiner. De kan begrava sig i arbete eller andra skyldigheter och försöka övertyga sig om att de kan fortsätta att gå vidare.

De intalar sig själva att inget behöver bearbetas; att de kan dölja sin smärta som någon som förvarar ett personligt föremål i ett värdeskåp.

Båda fallen leder till en typ av lidande med samma allmänna anatomi. Detta är patologisk sorg, där personen inte gjort ett riktigt avslut och inte riktigt accepterat förlusten.

Om det emellertid är något du behöver förstå, så är det att smärta inte har något utgångsdatum. Den kan pågå i decennier och till och med sippra in i alla tankar du har och saker du gör.

Försenad sorg kan gömma sig bakom en mängd olika sjukdomar. Så småningom kan den till och med tillintetgöra dina chanser att någonsin bli lyckliga igen.

“Att gråta är att minska sorgens djup.”

-William Shakespeare-

En närbild av en isbubbla.

Vad är fryst eller försenad sorg?

Smärta kan frysas eller till och med hålla sig kvar som ett frö i som bevarats i en droppe bärnsten. Det här är det som händer när du inte konfronterar en smärtsam verklighet.

Det kan hända när du säger till dig själv att det är bättre att lägga det åt sidan och fortsätta leva ditt liv. Det hjälper dig att sluta tänka på den person du har förlorat.

Om det finns något som specialister på sorg vet väl, så är det att var och en av oss psykologiskt upplever sorg på mycket olika sätt.

Med det sagt är den allmänna synen som människor tenderar att ha i ämnet, att en förlust är lika med sorg.

Dessutom säger många experter att det i genomsnitt tar mellan ett och ett och ett halvt år att övervinna och komma till slutet av en period av sorg.

Dessa idéer är dock inte helt korrekta. Till att börja med känner du något mer än bara sorg när du förlorar någon. Ilska, förvirring och till och med ångest finns där också.

Så upplevelsen av sorg är direkt relaterad till personligheten hos varje person som lider av den. De resurser en individ kan ha såväl som det sociala och personliga stödet de kan få spelar också in.

En studie som Dr. Katherine Shear vid Columbia University i New York genomförde, hävdar att det är mycket svårt att förutsäga hur en specifik person kommer att hantera förlusten av en närstående.

Dessutom uppskattas det att cirka 5% av befolkningen någon gång kommer att drabbas av fryst eller försenad sorg. Nedan ska vi redogöra för några av de symtom som kännetecknar fryst eller försenad sorg.

Symtom på fryst eller försenad sorg

Fryst eller försenad sorg är en slags försvarsmekanism. Den drabbade personen vägrar att acceptera verkligheten av vad som hände. De kan inte möta det och de känner sig oförmögna att hantera så enormt mycket lidande.

Det är på grund av detta hjärnan kommer att välja att helt enkelt förneka eller “frysa” lidandet och skjuta det åt sidan för att ta itu med senare vid en annan tidpunkt.

Även om det kan verka som en god lösning, kan all den psykologiska belastningen och den känslomässiga inneslutningen leda till följande konsekvenser:

  • Ångest och stresstörningar.
  • Personen blir överkänslig. De överdriver vikten av oväntade händelser eller tillfällen i deras liv.
  • Denna typ av sorg kan förvandlas till ät- eller missbruksstörningar.
  • Det finns också en tydlig vägran att prata om eller att i ord, uttrycka förlusten av den betydelsefulla personen.
  • Psykosomatiska symtom kan manifesteras, såsom matsmältningsproblem, allergier, migrän, muskelsmärta, hudproblem och håravfall.
  • Du kanske misslyckas med att utveckla en tydlig vision eller plan för din framtid. Människor som drabbas av fryst sorg slutar att skapa livsplaner eller att sätta upp mål för sig själva.
  • Sociala problem kan också uppstå. Det vill säga, du kan tappa din känsla av glädje, ditt tålamod, din önskan att dela ditt liv med andra. Det är mycket vanligt att människor slutar njuta av de fritidsaktiviteter de brukade älska . Ibland slutar de faktiskt till och med att upprätta en autentisk kontakt med andra människor. Förmågan till empati blir lidande eftersom när du inte accepterar eller hanterar ditt eget inre lidande, blir det svårare att känna empati för andra.

Hur kan du behandla fryst eller försenad sorg?

De som lever med fryst sorg bör veta att förr eller senare kommer den känslomässiga bördan de håller inne att komma ut. Ibland räcker det med en plötslig utlösande faktor för att oräkneliga negativa känslor ska dyka upp till ytan.

Dessa kan knuffa dig över kanten. Det är på så vis till exempel att förlora ett husdjur, att bevittna någons sjukdom eller till och med bara ett litet bakslag kan släppa loss en hel lavin av känslor som du kanske inte vet hur du ska hantera.

I femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), finns ”försenad sorg” inte med i förteckningen.

Icke desto mindre inkluderar den diagnostiska kriterier för ”ihållande komplicerad förluststörning” (Engelska: Persistent complex bereavement disorder).

Eftersom experter nu är medvetna om förekomsten av patologisk sorg, har de utvecklat nya terapier under de senaste åren för att hantera det. Vissa av dem har visat sig vara mycket effektiva.

Ett exempel på sådana terapier är den som Dr. Julie Wetherell från University of California i San Diego presenterade i en studie från 2012.

Denna studie undersökte en terapi som kombinerar kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi och långvarig exponeringsteknik.

Det grundläggande målet med denna terapi är att hjälpa patienten att acceptera förlusten och arbeta med sina känslor.

Denna terapi lägger speciellt fokus på en viss typ av känslor som tenderar att komma upp i många av dessa fall. I synnerhet handlar det om skuldkänslor.

En kvinna som får terapi för försenad sorg eller förlust.

Att möta en förlust

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ingen av oss är beredd på att möta en förlust.

Sorg är varken en universell eller en normativ process. Istället är den dynamisk, brutal, komplicerad och kan till och med resultera i psykologiska problem.

Att ha viljan att be om hjälp (och att låta andra hjälpa dig) gör att du kan hantera denna verklighet på ett mer hälsosamt och mer framgångsrikt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.