Hur man kan lindra effekter av skuldkänslor

Hur man kan lindra effekter av skuldkänslor

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi lever i en kulturell miljö som försöker påtvinga oss vissa beteendenormer. Vi blir tillsagda att det finns belöningar och straff för våra handlingar. Och när vi begår ett misstag eller gör något som går emot det “accepterade beteendet” får vi skuldkänslor. Detta gäller även när vi helt enkelt slutar göra något som “förväntas” av oss. Vi kommer därför i denna artikel att prata om hur man kan lindra effekter av skuldkänslor.

Vi kan hitta dessa typer av regler överallt. Inom familjen, på jobbet, i våra dagliga liv. Våra beslut går alltid igenom en form av matris för att skilja rätt från fel. En moralisk kompass som följer med oss.

“Jag är inte skyldig för att livet när sig på dygd och synd, på det vackra och det fula.”

-Benito Pérez Galdós-

Det verkar ibland gå ännu längre. I vissa religioner som exempelvis katolicismen tror följarna att de är födda med “arvsynden”. Vi blir skyldiga innan vi ens kommit in i världen, men vi vet inte anledningen bakom denna dom.

Det ideala hade varit att vi inte lät oss bli paralyserade av denna rädsla och att vi hade kunnat lindra effekter av skuldkänslor. Det är bra att vi erkänner våra misstag, att vi reflekterar över dem och lär oss. Men det är inte bra att vi har med oss denna skuld under resten av våra liv. Ingen hade kunnat växa som person och nå sina mål på detta sätt. Det är farligt att ha skuldkänslor som är så starka att de tar över hela våra liv.

Döm inte dig själv för hårt, låt inte någon annan bli din bödel

Vi tänker alltid på att bli accepterade socialt. Många gånger kan vi inte ta ett enda steg framåt utan att tänka på vad andra kan tycka. Och istället för att vara en skatt så omvandlas vår existens till en plats som är kall och hopplös. Vi isolerar oss själva, och vi har inte modet att ge någon form av åsikt. Till slut gör vi allt i vår kraft för att bli osynliga.

Kvinna med fågelbo

Situationen blir komplicerad när vi sviker någon eller oss själva. Oavsett vem som har rätt så är vi alltid först med att ta på oss skulden. Detta leder till att vi dömer oss själva utan nåd. Det förtroende vi har för oss själva och vår självkänsla får därför en kraftig törn.

Det kan även vara så att andra säger till oss att vårt beteende inte är lämpligt. De lägger på oss en orättvis, godtycklig och oproportionerlig sanktion. I slutändan är det endast de själva som blir sårade. Försök att istället tänka på att man förtjänar samma respekt som man ger andra. Det är en av de grundläggande garanterna för samlevnad.

Ingen har rätt att neka dig en andra chans. Det är bra att du erkänner dina fel eftersom detta kommer berika dig spirituellt. Vi är alla lika och för att inte skuldkänslorna skall bli ett hinder i livet så måste du förlåta dig själv. Du måste även förstå att folk runt omkring dig inte har någon makt över dig.

Lindra effekter av skuldkänslor – låt dem stanna i det förgångna och börja gå mot nuet

Många blir förvirrade över frasen “den som glömmer sin historia är dömd att upprepa den”. Denna fras kommer ursprungligen från den spanske poeten Jorge Augustin Nicolas Ruiz. Inom detta finner de ett motiv till att stanna kvar i det förflutna. Det är ändå nödvändigt att komma ihåg historien för att inte begå samma misstag. Ingen kan dock växa genom att dra med sig vikten av det förgångna i livet rörande det som kunde ha skett men inte gjorde det.

Ett av de mest frekventa misstag vi gör är kanske att förankra oss i det förgångna. Vi beter oss som fångar med en livstidsdom, och ingen kan få oss ur denna fysiska och spirituella förlamning. Dessa skuldkänslor kommer sedan att dominera våra handlingar tills vi blir alldeles för frustrerade.

Kvinna på väg med paraply

Vi är en pågående konstruktion i tid och rum. Vårt liv är väldigt kort jämfört med universums distans. Här mäter vi tidens gång i sekunder, minuter och timmar. Därefter i dagar och nätter. Och det slutar med veckor, månader och år. Jorden är inget mer än en blek blå punkt i tidens evighet, som Carl Sagan brukade kalla det.

Om vi tittar på det förflutna på ett konstruktivt sätt, kommer vi att lindra effekter av skuldkänslor. Vi kommer lyckas komma ut ur den där rutten. Det är det enda sättet att mogna. Om vi å andra sidan låter det förflutna trycka in oss i ett hörn och påverka nuet så kommer vi inte att kunna gå framåt och inte heller lindra effekter av skuldkänslor. Vi är arkitekter till vårt eget öde, för framtiden ligger i våra händer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.