Från skuldkänslor till ansvar

Från skuldkänslor till ansvar

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Skuldkänslor är verkligen giftiga. Deras huvudsakliga funktion är att plåga människor med ångest och tvivel. I slutänden tjänar de inget som helst syfte.

Känslan av skuld kan definieras som en uppfattning av att man har gjort, sagt, tänkt eller känt något dåligt, enligt något värderingssystem.

Skuldkänslor leder till att man skuldbelägger och undervärderar sig själv. I de allvarligaste fallen när det tankar och handlingar kring självmord.

I slutänden gör skuld folk till sina egna värsta fiender, och den ger upphov till ens eget personliga helvete, där den skulddrabbade personen i slutänden förgör sig själv.

Ledsen flicka

Olika typer av skuldkänslor

Typisk skuld inträffar efter ett övertramp mot en norm som anses vara legitim. När någon till exempel stjäl något och vet att denne har brutit mot en social och religiös lag som denne tror på.

Det finns olika typer av skuld som kommer från olika typer av övertramp mot värderingar eller normer som inte är särskilt väl definierade. Till exempel någon som känner att denne bör efterfölja ett fastslaget framgångsmönster men inte kan uppnå det.

Om så är fallet har denne accepterat en befallning som standard eller “lag”, trots att den inte uttryckligen är fastslagen någonstans, men som de flesta verkar följa ganska noggrant.

Å andra sidan kan folk känna sig skyldiga utan att ha gjort något som verkar dåligt. Det räcker att personen har en tanke som verkar dålig för att denne ska få skuldkänslor.

Ett exempel på detta är när någon blir arg på sin mamma och har aggressiva tankar mot henne, så pass att personen inte vill träffa henne igen. Efteråt, när individen lugnat ned sig, får denne skuldkänslor och plågar sig själv över att ha tänkt dessa tankar.

Undermedveten skuld

Men den mest komplexa formen av skuldkänslor är undermedveten skuld. Personer upplever känslor och/eller tankar utan att vara medvetna om dem. En okonventionell sexuell önskan eller en hemlig önskan att ha vad andra har, till exempel.

I dessa fall är skuldkänslorna osynliga, men verkar fortfarande som en mörk kraft. Känslor av ångest och sorg utvecklas, men de är vaga och verkar komma utan anledning.

Denna typ av undermedveten skuld uttrycks som ett sökande efter bestraffning: personen kommer göra något fel så att denne kan bestraffas för det. Det kan till exempel handla om att komma sent så att alla andra skäller ut en; att glömma bort att göra en viktig uppgift så att andra blir arga.

Ansvar – ett komplext koncept

Alla bör analysera sina skuldkänslor så objektivt de kan. Det första man ska göra är att ifrågasätta huruvida det etablerade systemet av normer som brutits är giltigt eller inte.

Det finns många fall i historien där något som är “normalt” och “lagligt” går helt emot mänskliga värderingar. Det mest extrema fallet är nazism, med upphöjd “rasrenlighet” som högsta värdering, trots att det var en ond sådan.

Dessa system för värderingar och normer är inte där för att följas passivt. Trots att de skickas ut av en auktoritet, är det inte friskt att följa dem blint om du inte förstår meningen bakom dem eller om du inte kan se en tydlig anledning för dem att existera.

Kvinna med gren

En annan avgörande faktor när det kommer till att utvärdera dina skuldkänslor är syfte. Ibland gör folk fantastiska saker av fasansfulla anledningar, och ibland bryter folk mot normer av en anledning som har större vikt eller validitet.

En politisk kandidat kan ge ett hus till en fattig familj, och det verkar som en ädel handling som vi bör applådera; vi vet dock att det i hemlighet bara är ett PR-stunt som har väldigt lite att göra med individens sanna känslor om fattigdom.

Undermedveten skuld kräver mer arbete. Medvetet känner personen sig inte skyldig för något, men det slutar vanligtvis med att denne får betala för saker som inte var hans eller hennes fel. Eller så känner sig personen konstant ängslig, eller som om det finns anklagande blickar bara för att denne existerar.

I alla dessa fall kan man se hur skuldkänslor, av sig själva, är helt värdelösa. När vi känner oss skyldiga gör vi inte något annat än att bestraffa och plåga oss själva.

Att frigöra sig från skuldkänslor

Vad som frigör oss från skuld är att ta ansvar för skadan vi åsamkat, när vi faktiskt åsamkat den. Det betyder att man ska reparera skadan på bästa möjliga sätt.

Att plåga dig själv med skuld kommer inte göra dig till en bättre person. Tvärtom hindrar det dig från att förbättras. Att ta ansvar för skadan som du orsakat är det enda sättet att övervinna denna värdelösa typ av lidande.

Bilder från Pete Revonkorpi, Benjamin Lacombe och Duy Huynh.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.