Skulden som vi ger våra barn

Skulden som vi ger våra barn

Senaste uppdateringen: 12 augusti, 2023

Skulden som vi ger våra barn beror på skulden som vi har känt av själva när vi var barn. En skuld som har fått utvecklas i våra liv utan att vi har tänkt på detta, och som även har överförts till våra barn. Detta har då blivit till en svår cykel att kontrollera.

Skulden vi känner gör att vi lider utan att se en lösning i sikte, och detta beror mycket på den uppväxt vi har haft och de normer som vi har lärt oss och fått ta del av.

Sedan barndomen har vi fått lära oss normer som får vårt inre att känna skuld.

Hur skulden påverkar våra liv

Vad representerar skulden egentligen i våra liv? Hur visar sig skulden? Vår moral formas utav omvärldens reaktion på våra handlingar. Skulden blir till en signal som visar att vi har gått utöver de etablerade normerna.

När vi känner skuld är detta ett tecken på att vi har brutit mot de normer vi har lärt oss i livet, oavsett om detta är medvetet eller omedvetet.

Beroende på hur påverkade vi blir av detta kan det utvecklas till ett problem, vilket gör att denna känsla förstärks ytterligare.

Händer

Som föräldrar för vi över vår skuld på våra barn utan att förstå att detta kan skapa svårigheter för dem i det vuxna livet. Denna skuldkänsla överförs med fraser som:

  • Du måste alltid ta hand om dina föräldrar
  • Gör alltid det som auktoriteter säger åt dig
  • Du måste uppföra dig väl för att andra ska tycka om dig
  • Ta ansvar och arbeta för att ta hand om din familj under alla förhållanden
  • Om du inte arbetar eller gör någonting är du oansvarig

Detta är fraser som används vid uppfostran av barn och som ger dem skuldkänslor om de inte följer dessa uppsatta normer.

Detta är det meddelande som barnen får under sin utveckling beroende på hur de beter sig.

Uppfostra med ansvar, inte med skuld

De starka normer som vi för över gäller många gånger inte lika mycket i dagens läge och är inte alltid anpassningsbara för de liv som kommer efter oss. Det är inte hållbart att vi under vår uppväxt ska gå och må dåligt inombords.

Våra egna skuldkänslor gör att vi känner oss defensiva och att vi inte tror att vi kan begå fel och lära oss av dessa.

Att utbilda med ansvar innebär att vi inte fäster oss för mycket vid om något är bra eller dåligt, utan att varje handling medför en konsekvens som vi är ansvariga för. Detta gör att vi får erfarenhet gällande våra egna impulser och känslor och hur dessa är relaterade till omvärlden.

När vi har upptäckt hur vi fungerar inombords bör vi sträva efter att vara mer flexibla. Att kunna anpassa oss efter våra behov samt att experimentera och lära oss av de konsekvenser som följer. Detta kan vi göra utan att behöva känna skuld.

“I livet finns det inte pris eller bestraffningar, utan konsekvenser.”

-Robert Green Ingersoll-

Skulden som vi ger våra barn

Att bli av med skulden

Att tänka på att inte överföra skulden på våra barn kräver naturligtvis att vi anstränger oss mycket i och med att vi går i invanda mönster. För att vi ska kunna åstadkomma detta måste vi då även bli av med skulden själva.

Som vuxna är vi ansvariga för att modifiera detta tillstånd. Vi följer dock ofta samma mönster som vi gjorde när vi var barn.

Vi är dock inte längre barn som måste uppfylla förväntningar för att inte bli emotionellt bestraffade, utan personer med erfarenhet som kan reflektera vid varje tillfälle angående vad konsekvenserna blir av våra handlingar. Detta innebär att vi tar ansvar istället för att känna skuldkänslor. Detta innebär frihet att välja och inte tvång.

“Sinnet bör frigöra sig från känslan att foga sig. Om man behandlar sina barn som en personlig egendom och villkorar dem till att nära sitt eget ego så kommer man strukturera en social miljö där det inte finns kärlek utan bara strävan efter egoistiska konsekvenser.”

-Krhisnamurti-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.