Familjen är vår största skatt

Familjen är vår största skatt

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2023

Vår familj är den största skatten vi har och vår alldeles speciella plats i världen. Vi är mänskliga; vi begår misstag, vi bråkar, vi ber om förlåtelse och vi för mycket liv. Men vi har tålamod och vi tycker om varandra. Familjen är vårt hem, en varm plats som vi alltid kan besöka.

Den är handen som torkar bort våra tårar och helar våra själar. Den är platsen som påminner oss om vår barndom, vår uppväxt, våra lärdomar och mycket annat.

Familjen är platsen för kramar och kyssar, där vi hittar alla svar vi söker. Den är elden där våra värderingar smids och vår uppfattning om världen gjuts.

Familjen doftar av obeskrivliga saker, av allt som tillhör oss och som inte kan röras vid eller sättas ord på. Vi har vår familj att tacka för våra mest värdefulla hemligheter, vår djupaste oro och våra största leenden.

Det finns tillfällen då allt inte går som vi tänkt oss i livet, men vår familj är alltid vårt ursprung och vårt mål. Vi är en sammanbunden grupp, som består av ofullkomliga människor, men människor som kan kämpa tillsammans oavsett vad livet placerar i vår väg.

Ett av familjens största värden är dess villkorslösa kärlek och tillgivenhet. Det är den väna världen med välkomnade kramar och hjärtan vi försöker skydda.

Familj

Familjens kärlek

Familjens kärlek är ovillkorlig och oändlig. Det kvittar var vi hittar den. Vi vet att vi alltid kan få en varm kram, oavsett hur långt hemifrån vi befinner oss.

Det är den kärlek som allra bäst speglar vilka vi är. Den bästa, mest genuina och vackraste versionen av oss själva, och den som vi förtjänar att se och bli påminda om varje dag. Av denna anledning är vår familj den mest värdiga i hela världen att ta emot guldmedaljerna för det bästa stödet, den bästa axeln att gråta emot och den bästa terapin som finns.

Familjen är vårt ljus, och banden mellan familjemedlemmar är de starkaste som finns; de är unika och oersättliga. Inom familjen bemästrar vi i våra känsloliv, förstår varandra, skrattar åt våra interna skämt samt upplever den beundran och stolthet som bygger upp den renaste och mest unika kärlek som finns inom oss.

Vår familj kanske inte är perfekt, och ibland får den oss att tänka på vår lott i livet, med såväl det bra som det dåliga den för med sig. Men att kunna dela vår existens med andra på detta intima sätt är den största välsignelsen livet ger oss.

Trots detta måste vi vara noga med att inte bidra till rivalitet och konflikter inom vår familj, för sådant kan skapa en mycket påtaglig stress på den emotionella hälsan i hemmet. Vi måste vara särskilt noga med att bevara detta åliggande inom familjen. Detta kan göras genom att alltid dela ett gemensamt och enkelt mål: lycka och stabilitet för varje familjemedlem.

 

Målar hjärta

Ta väl hand om familjen – den är vår viktigaste tillhörighet

Vår familj är som musik; den kommer med höga såväl som låga toner, men det är alltid en vacker sång.

Familjen, vare sig den har blodsband eller inte, består av de människor som älskar oss och som accepterar oss för de vi är. De som skulle göra allt för att få oss att le och som älskar oss villkorslöst.

Vårt hem är den viktigaste strukturen i våra liv. Vår relation med vår familj och vårt hem är basen för vår uppfattning om världen som omger oss.

Den bästa gåvan som vi kan ge vår familj är att spendera vår tid med den. Av den anledningen måste vi ta hand om det känslomässiga klimatet i familjen och hemmet. Naturligtvis bygger detta på det känslomässiga välbefinnandet och den personliga utvecklingen hos varje familjemedlem.

Trots att hemmet är den plats där vi kan vara oss själva är det viktigt att vara medveten om idén om vad som är “rättvist” och vad som inte är det. Denna lilla idé kan ibland splittra och desorientera oss. Förtroende, respekt och solidaritet bör alltid vara basen för alla familjeförhållanden.

Ägna tid åt din familj varje dag. Ha den i dina tankar, var närvarande, ge kramar och visa din kärlek.

Att ha en familj är det högsta av alla privilegier; familjen är vår största skatt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.