Våld inom familjen

Våld inom familjen

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2017

Det blir allt vanligare att man hör om olika typer av våld som uppstår inom en familj. Det finns familjevåld, könsbaserat våld och även barnvåld. Alla dessa är lika viktiga i termer av deras fysiska, psykologiska och sociala konsekvenser.

Problemet ligger i faktumet att inte alla kan skilja på dem, och därmed använda dessa termer rätt. Därför kommer vi i denna artikel att försöka förklara var och en av varianterna av våld inom familjesfären.

Våld är inte bara handlingen att skada en annan person fysiskt. Det räknas som våld när vi använder ett nedsättande ord, när vi gör en gest för att vifta bort en person, när någon lyder någon annan utav rädsla. Så våld är inte bara slakt i Guds namn, för samhället eller landet. Våld är något mycket mer subtilt, något mycket djupare.”
-Jiddu Krishnamurti-

Kvinna

Vad är våld inom familjen?

Våld inom familjen utförs inom hemmets fyra väggar. Det är våld som utövas av personer inom ett hushåll, oavsett om de är släkt eller inte. Detta inkluderar: aggression mellan man och fru, från föräldrar mot deras barn, från barn mot deras föräldrar. Det inkluderar även andra personer som är en del av familjen och som lever med förövare, även om de inte är biologiska barn.

Med andra ord så kan alla vara förövare eller offer i detta fall, så länge som personen är del av samma familjecirkel. Detta gäller även om de inte har blodsband. Media tenderar tyvärr att likställa denna typ av aggression med könsrelaterat våld, men våld i familjen är faktiskt ett mycket bredare koncept.

Par

Vad är könsrelaterat våld?

Könsrelaterat våld är varje våldshandling, oavsett fysisk eller psykologisk, där det finns eller brukade finnas en sentimental relation mellan förövaren och offret. Denna aggression utförs av en man mot en kvinna. Men det är inte länkat till att de lever tillsammans.

För att det ska kunna sägas vara könsrelaterat våld måste offret vara en kvinna som brukade ha eller har en relation med förövaren. Det måste även finnas bevis som ger stöd för ett långt förhållande. Denna definition inkluderar sporadiska relationer och vänskaper. Allt detta innebär att för att lagen ska kunna appliceras mot en möjlig förövare, måste den sentimentala relationen bevisas i domstol.

Vad är skillnaden?

Så vad är skillnaden mellan familjevåld och könsrelaterat våld, om det är en man som attackerar en kvinna? För att det ska kallas könsrelaterat våld måste orsaken ligga i maktrelationen mellan könen. Med andra ord underkastelsen av en mans våldsamma dominans. Detta är anledningen till att bara kvinnor kan vara offer för könsrelaterat våld.

Innebär detta att kvinnor som attackerar män inte existerar? Nej, såklart inte. Men det är kvinnor som oftast mördas, inte männen. I de flesta fall när ett mord av en man utförs av en kvinna så är det länkat till en lång historia av tidigare könsrelaterat våld, enligt “The Observatory for Gender-Based Violence”. Så mordet utförs i självförsvar eller i försvar av deras barn.

I majoriteten av fall där kvinnor döms för våld mot män, används självförsvar. Det anses därför vara ett mindre brott.

“Sexuellt-, rasistiskt- och könsrelaterat våld liksom andra former av diskriminering kan inte tas bort från en kultur utan att förändra denna kultur.”
-Charlotte Bunch-

Flicka

Skillnaden mellan övergrepp, misshandel och barnvåldtäkt

Tyvärr så är vuxna inte de enda inom familjen som kan lida av någon form av våld. Det finns även fall där barn utsätts för övergrepp, sexuella eller inte, misshandel och våldtäkt. Dessa termer är inte ordentligt förstådda i media. Inte när det händer under barndomen, och inte heller när det talas om detta gällande vuxna offer. Det är heller inte välanvänt när det händer utanför familjesfären.

Övergreppen kan vara fysiska, psykologiska eller sexuella. De är fysiska när barnet blir skadat. Psykologiska när förödmjukelser förekommer eller när det förekommer trakassering. Sexuella när obscena handlingar utförs framför barnet eller när sexuell kontakt förekommer.

Termen övergrepp är därför betydligt bredare och kan inkludera misshandel, när fysiska aggressioner utförs. Det kan även inkludera våldtäkt om sexuella aggressioner som inkluderar köttslig kontakt utförs. Detta inkluderar inte endast exhibitionism och obscena handlingar.

Kvinna

Psykologiskt ingripande i de olika typerna av familjevåld

När vi har insett och skiljt på de termer som diskuteras i denna artikel, är det bra att namnge de olika typerna av rekommenderade psykologiska ingripanden. Men inte bara för offren, utan även för förövaren eftersom de båda är viktiga.

I familjefall där barnet är förövaren och föräldrarna är offren så är det som uppstår oftast viktigt gällande kommunikation. Barnet försöker uttrycka en känsla, men vet inte hur man gör detta ordentligt. Föräldrarna har inte heller kunnat kommunicera eller etablera riktlinjer för en hälsosam relation. Det som därför ofta görs är ingrepp inom familjen. Detta görs för att främja kommunikation. Å andra sidan används individuella ingrepp också för att hantera ilska och andra aspekter.

När det gäller könsrelaterat våld utförs ingreppen för att förbättra kvinnans självkänsla, hennes oberoende, sociala förmågor och förutsättningar att överkomma traumat. För förövaren tenderar ingreppen att vara riktade mot att utbilda honom, samt att ge honom andra beteendemönster än de som skapas i vårt patriarkala samhälle. De fokuseras även på hantering av ilska och kommunikationsförmågor etc.

När det gäller barnövergrepp, speciellt sexuella, är det viktigt med tidiga ingrepp. Meningen med upplevelsen måste utredas. Behandlingen av skuldkänslor och etableringen av en säker miljö för behandling av trauma är också en prioritet. För förövaren måste det tillämpas program för kontroll av sexuella aggressioner. Målet är återintegrering i samhället.